Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 2000: 213649.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 98 i starszych wersji programu Excel: 141094.

Streszczenie

Program Microsoft Excel oferuje funkcje zmieniające wielkość liter tekstu, jednak w niektórych okolicznościach może być konieczna programowa zmiana wielkości liter tekstu.

W tym artykule zamieszczono trzy przykłady makr w języku Microsoft Visual Basic for Applications (procedury Sub), których można używać do zmiany wszystkich liter w ciągu tekstowym na wielkie litery, małe litery lub takie, jak w nazwach własnych (wielka litera na początku każdego wyrazu). Te akcje są podobne do funkcji programu Excel =LITERY.WIELKIE(), =LITERY.MAŁE() i =Z.WIELKIEJ.LITERY().

Więcej informacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. Dotyczy to także, ale nie ograniczając się do tego zapisu, gwarancji przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnych funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do określonych potrzeb użytkownika.

Makro zamieniające cały tekst w zakresie na wielkie litery

Sub Uppercase()
' Loop to cycle through each cell in the specified range.
For Each x In Range("A1:A5")
' Change the text in the range to uppercase letters.
x.Value = UCase(x.value)
Next
End Sub

Makro zamieniające cały tekst w zakresie na małe litery

Sub Lowercase()
' Loop to cycle through each cell in the specified range.
For Each x In Range("B1:B5")
x.Value = LCase(x.Value)
Next
End Sub

Makro zamieniające cały tekst w zakresie komórek na początkowe wersaliki

Sub Proper_Case()
' Loop to cycle through each cell in the specified range.
For Each x In Range("C1:C5")
' There is not a Proper function in Visual Basic for Applications.
' So, you must use the worksheet function in the following form:
x.Value = Application.Proper(x.Value)
Next
End Sub

Testowanie przykładowych makr

Aby sprawdzić przykładowe makra, wykonaj następujące kroki:

 1. W skoroszycie zawierającym makra wprowadź następujące przykładowe dane do nowego arkusza:

  A1: toM B1: toM C1: toM
  A2: sUe B2: sUe C2: sUe
  A3: joe SMITH B3: joe SMITH C3: joe SMITH
  A4: mary B4: mary C4: mary
  A5: LORI B5: LORI C5: LORI
  UWAGA: Przykładowe dane zawierają tekst sformatowany przy użyciu różnych wielkości liter, umożliwiający zweryfikowanie sposobu funkcjonowania poszczególnych makr.

 2. Uruchom poszczególne makra.

Tekst w zakresie określonym w makrze (w wierszu „For each x in ...” ) zostanie zamieniony na wielkie litery, małe litery lub początkowe wersaliki, zależnie od wymagań.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z funkcji arkusza zmieniających wielkości liter tekstu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

263580 Jak zmienić wielkość liter tekstu w programie Excel

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania pomocy związanej z programem Visual Basic for Applications, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

305326 Lista zasobów dla programistów korzystających z programu Visual Basic for Applications

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×