Jednym ze sposobów będzie w następujący sposób.

Można obliczyć całkowity grupy sumuje, przy użyciu rxSummary() i używać, aby obliczyć wartości procentowe grupy:

df <- data.frame(g = c('1', '0', '1', '0'), a=c(1, 2, 3, 4)) sums.within.g <- rxSummary(a ~ g, data = df, summaryStats = "Sum") 
sums.within.g <- sums.within.g$categorical[[1]][,3]

numRows <- length(unique(df$g)) 
totSum <- cumsum(sums.within.g) 
totSum <- totSum[length(totSum)] 
df.percentages <- sums.within.g / totSum 
names(df.percentages) <- levels(df$g)

> df.percentages 
0 1 
0.6 0.4

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×