Ramki danych mogą być używane w wielu funkcji RevoScaleR. Mniejsze zestawy danych lub fragmenty dużych ilości danych przechowywanych w pliku .xdf można odczytać do ramki danych R, a wszystkie funkcje R jest dostępna dla ramek danych

W tym przykładzie odczytuje pierwszych 10 wierszy z pliku .xdf CensusWorkers do ramki danych:

censusWorkers<-file.path(rxGetOption("sampleDataDir"),"CensusWorkers") myCensusDF <- rxReadXdf(censusWorkers,numRows = 10)



i w tym przykładzie porównano wyniki rxLinMod i lm przy użyciu danych iris:

irisLinMod <- rxLinMod(Sepal.Length ~ Sepal.Width, data = iris) summary(irisLinMod) 
irisLM <- lm(Sepal.Length ~ Sepal.Width, data = iris, contrasts=list(Species = contr.SAS)) 
summary(irisLM)   

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×