Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2008 lub Windows Vista plik stronicowania jest konfigurowany na dysku twardym.

 • Plik stronicowania jest skonfigurowany do korzystania z opcji Rozmiar kontrolowany przez System .

 • Wolne miejsce na dysku nie wystarcza do przechowywania pliku strony.

W tym scenariuszu można znaleźć, że rozmiar pliku strony jest na przemian zbyt małe lub zbyt duże, przy każdym uruchomieniu systemu. Lub jest generowany żaden plik strony. Ponadto ze względu na rozmiar pliku strony niepoprawny plik zrzutu mogą nie być generowane.

Ponadto następujące zdarzenie błędu jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń systemowych:

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy proces Smss.exe oblicza wolne miejsce na dysku i rozmiar pliku strony doskonale podczas procesu uruchamiania. Podczas uruchamiania systemu rozmiar pliku stronicowania jest zarządzany za pomocą opcji Rozmiar kontrolowany przez System .

Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, proces Smss.exe usuwa istniejący plik strony. Następnie proces Smss.exe próbuje ponownie utworzyć plik strony. Jednak proces Smss.exe nie poprawnie oblicza wolnego miejsca na dysku po jego usuwa istniejący plik strony.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.0.6000.16xxx

  Windows Vista

  RTM

  GDR

  6.0.6000.20xxx

  Windows Vista

  RTM

  LDR

  6.0.6001.18xxx

  Dodatek SP1 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1

  SP1

  GDR

  6.0.6001.22xxx

  Dodatek SP1 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1

  SP1

  LDR

 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany system Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.

 • MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) są instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat) są bardzo ważne w celu zachowania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje 32-bitowe systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Smss.exe

6.0.6000.20878

62,976

16-Jul-2008

01:28

x86

Smss.exe

6.0.6001.22223

64000

16-Jul-2008

01:27

x86

Wszystkie obsługiwane 64-bitowe wersje systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Smss.exe

6.0.6000.20878

75,264

16-Jul-2008

01:44

x64

Smss.exe

6.0.6001.22223

75,264

16-Jul-2008

02:02

x64

Dla wszystkich obsługiwanych systemu Windows Server 2008 dla systemów operacyjnych komputerów z procesorami Itanium

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Smss.exe

6.0.6001.22223

159,232

16-Jul-2008

01:34

IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Package_1_for_kb955635~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,772

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb955635~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.939

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb955635~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,777

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_4_for_kb955635~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,777

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_5_for_kb955635~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,777

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_6_for_kb955635~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,773

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,426

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,367

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,713

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 421

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 423

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 425

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,431

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,422

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 430

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 420

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,424

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bf6b0a82919790558dcd255e5c5a0cae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20878_none_f341fff6cc1d7191.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

692

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_d62ce6bedbe378b18f3343a6933796db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_be0e5f5c384a13cb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

692

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20878_none_aa9a5ae4355a3a09.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

28,308

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

04:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_acb1a7b4325cc092.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

28,589

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

05:14

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowych wersjach systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Nazwa pliku

Amd64_0bba944bf474d2c7698e67e8c46d30a0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20878_none_5c19a8807c1f44c8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

696

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0d93c49a2b3d4a4eb8ef6df77984584d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_df451d001b1a2756.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 034

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7b42e31e7abd1d4f06c068e3ec0e1b8d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20878_none_8419805314e71831.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 034

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8df842ce35be3dcabe38b5f2ad1f00e9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_19378eabe989a9a8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

696

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20878_none_06b8f667edb7ab3f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

28,604

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

04:56

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_08d04337eaba31c8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

28,884

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

05:55

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb955635~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,782

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb955635~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 163

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb955635~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1999

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_4_for_kb955635~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1999

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_5_for_kb955635~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1999

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_6_for_kb955635~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,783

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,434

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 375

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,723

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1429

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,431

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1433

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 439

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 430

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 438

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.428

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 432

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20878_none_110da0ba22186d3a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

11,978

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

04:27

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_1324ed8a1f1af3c3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

11,978

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

05:04

Platforma

Nie dotyczy

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych systemu Windows Server 2008 dla systemów operacyjnych komputerów z procesorami Itanium

Nazwa pliku

Ia64_48e4aa4855f2ca0aa23516d1e3aa9658_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_bda1e18e0229689c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

694

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_87f58af56019f17a166984bd4bd4cce0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_5d6c6429c322a0e7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 032

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Ia64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_acb34baa325ac98e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

28,879

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

05:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_1_for_kb955635~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,777

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_2_for_kb955635~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1994

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_3_for_kb955635~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1994

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 425

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,426

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1429

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,434

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,426

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Package_for_kb955635_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1433

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

18:50

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Wow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22223_none_1324ed8a1f1af3c3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

11,978

Data (UTC)

16-Jul-2008

Godzina (UTC)

05:04

Platforma

Nie dotyczy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×