Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows na komputerze z narzędziem Boot Camp

Podsumowanie

Po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu systemu Windows na komputerze Mac z narzędziem Boot Camp może się okazać, że nie słychać już dźwięku przez zestaw słuchawkowy ani przez głośniki wewnętrzne lub zewnętrzne.

Przyczyna

Ten problem może być spowodowany przez przestarzałe lub uszkodzone sterowniki i inne oprogramowanie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, należy wykonać czynności opisane w poszczególnych metodach, zaczynając od metody 1. Jeśli zastosowanie metody 1 nie rozwiąże problemu, należy przejść do następnej.

Metoda 1. Zaktualizowanie narzędzia Boot Camp do najnowszej wersji

Aby pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację narzędzia Boot Camp, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Pomocy technicznej Boot Camp.

 2. Kliknij pozycję Pliki do pobrania.

 3. Przewijaj stronę, aż znajdziesz najnowszą aktualizację narzędzia Boot Camp dla systemu zainstalowanego na komputerze Mac.

 4. Kliknij pozycję Pobierz.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację oprogramowania Boot Camp.

 6. Ponownie uruchom komputer Mac.

  Ważne: Narzędzie Boot Camp 4.0 nie obsługuje systemów Windows XP i Windows Vista.

Metoda 2. Zainstalowanie najnowszej wersji sterowników audio

Należy zainstalować sterownik audio z dysku systemu Mac OS lub pobrać najnowszą wersję sterownika audio z witryny firmy Apple.

Opcja 1. Zainstalowanie sterowników z dysku systemu Mac OS

 1. Włącz komputer Mac i uruchom system Windows.

 2. Włóż dysk instalacyjny systemu Mac OS do stacji dysków.

  a. Jeśli nie zostanie automatycznie wyświetlone okno instalatora, kliknij przycisk Start , a następnie kliknij pozycję Komputer.
  b. Kliknij stację dysków zawierającą dysk systemu Mac OS.
  c. Kliknij dwukrotnie folder Boot Camp.
  d. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
  e. Kliknij pozycję Zainstaluj.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterowniki.

 4. Ponownie uruchom komputer Mac.

Metoda 2. Zainstalowanie sterowników z witryny firmy Apple w sieci Web

 1. Włącz komputer Mac i uruchom system Windows.

 2. Otwórz program Internet Explorer i przejdź do Pomocy technicznej firmy Apple.

 3. Kliknij pozycję Pliki do pobrania.

 4. Przewijaj stronę, aż znajdziesz najnowsze sterowniki audio dla systemu zainstalowanego na komputerze Mac.

 5. Kliknij pozycję Pobierz.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki audio dla komputera Mac.

 7. Ponownie uruchom komputer Mac.

Metoda 3: Pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników Realtek

Aby pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki Realtek z witryny producenta w sieci Web, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Centrum pobierania Realtek. 

 2. W polu Wyszukiwanie materiałów do pobrania wpisz Sterowniki, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Kliknij nazwę oprogramowania zgodną z zastosowanym w komputerze mikroukładem firmy Realtek.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją komputera.

 4. Wybierz witrynę odpowiadającą używanemu systemowi operacyjnemu Windows.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki.

Metoda 4. Naprawienie sterowników narzędzia Boot Camp

Aby naprawić sterowniki narzędzia Boot Camp, wykonaj następujące czynności:

 1. Napraw sterowniki narzędzia Boot Camp.

 2. Włącz komputer Mac i uruchom system Windows.

 3. Włóż dysk instalacyjny systemu Mac OS do stacji dysków. Jeśli nie zostanie automatycznie wyświetlone okno instalatora, kliknij

  a. przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Komputer.
  b. Kliknij stację dysków zawierającą dysk systemu Mac OS.
  c. Kliknij dwukrotnie folder Boot Camp.
  d. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

 4. Kliknij pozycję Napraw.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby naprawić sterowniki.

 6. Ponownie uruchom komputer Mac.

Metoda 5. Ponowne zainstalowanie sterowników dźwięku

Aby ponownie zainstalować sterowniki dźwięku, wykonaj następujące czynności:

 1. Na komputerze Mac uruchom system Windows.

 2. Otwórz Menedżera urządzeń.

  Dla systemu Windows XP:

  a. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  b. Jeśli nie widać ikony System, kliknij pozycję Przełącz do widoku klasycznego w okienku po lewej stronie okna.
  c. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
  d. Kliknij kartę Sprzęt.
  e. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń.

  Dlasystemu Windows Vista lub Windows 7.

  a. Kliknij przycisk Start.
  b. Wpisz tekst menedżer urządzeń w Polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Kontrolery dźwięku, wideo i gier.

 4. Kliknij dwukrotnie urządzenie audio.

 5. Kliknij kartę Sterownik.

 6. Kliknij przycisk Odinstaluj.

 7. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, ponownie uruchom system Windows.

 8. Włóż dysk instalacyjny systemu Mac OS do stacji dysków.

 9. Jeśli nie zostanie automatycznie wyświetlone okno instalatora, kliknij przycisk Start , a następnie kliknij pozycję Komputer.

 10. Kliknij dysk zawierający system Mac OS.

 11. Kliknij dwukrotnie folder Boot Camp.

 12. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

 13. Kliknij przycisk Zainstaluj.

 14. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterowniki.

 15. Ponownie uruchom komputer Mac.


Metoda 6. Ponowne zainstalowanie narzędzia Boot Camp

Należy wykonać poniższe czynności w celu odinstalowania, a następnie ponownego zainstalowania oprogramowania Boot Camp Services.

Krok 1.

System Windows 7:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj program.

 2. Kliknij pozycję Boot Camp Services, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.


W systemie Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Boot Camp Services, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.


W systemie Windows XP

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

 2. Kliknij pozycję Boot Camp Services, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

Krok 2.

 1. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, ponownie uruchom system Windows.

 2. Włóż dysk instalacyjny systemu Mac OS do stacji dysków.

 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

 4. Kliknij stację dysków zawierającą dysk systemu Mac OS.

 5. Kliknij dwukrotnie folder Boot Camp.

 6. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

 7. Kliknij przycisk Zainstaluj.

 8. Ponownie uruchom komputer Mac.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×