Trzeba przekazać dane wyjściowe od rxDTree() do rxPredict() (przy użyciu "type" = "prob") Aby uzyskać prawdopodobieństw klasy dla każdej obserwacji w zestawie danych.

Poniżej przedstawiono prosty przykład za pomocą zestawu danych "iris":

# classification iris.sub <- c(sample(1:50, 25), sample(51:100, 25), sample(101:150, 25)) 
iris.dtree <- rxDTree(Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width + Petal.Length + Petal.Width, 
data = iris[iris.sub, ], cp = 0.01) 
iris.dtree

rxPredict(iris.dtree, iris[-iris.sub, ], type = "prob")

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×