Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Pole wartości obliczanych lub wprowadzanych

Opis Pole Rzeczywisty czas trwania zawiera zakres rzeczywistego czasu pracy dla zadania na podstawie zaplanowanego czasu trwania i bieżącej pracy pozostałej lub procentu wykonania.

Sposób obliczania    Jeśli wpiszesz wartość w polu Ukończono %, program Project obliczy rzeczywisty czas trwania w następujący sposób:

Rzeczywisty czas trwania = Czas trwania * Procent ukończenia

Jeśli wpiszesz wartość w polu Rzeczywisty czas trwania, program Project obliczy pozostały czas trwania w następujący sposób:

Pozostały czas trwania = Czas trwania — rzeczywisty czas trwania

Jeśli wprowadzisz rzeczywisty czas trwania większy niż zaplanowany, program Project zmieni zaplanowany czas trwania zgodnie z nowym rzeczywistym czasem trwania, ustawi pozostały czas trwania na zero i ustawi wartość procentową ukończenia na 100.

Zalecane zastosowania    Dodaj pole Rzeczywisty czas trwania do arkusza zadań, aby wyświetlać, filtrować lub edytować rzeczywisty czas trwania zadań. Jeśli jednak edytujesz to pole, pozostałe pola czasu trwania i procent ukończenia zostaną ponownie obliczone.

Przykład    Zaplanowany czas trwania zadania "Prowadzenie spotkań klienta" wynosi 3 dni. Jeśli zadanie jest wykonane w 33 procentach, rzeczywisty czas trwania wynosi 1 dzień.

Uwagi    Ponieważ wprowadzanie wartości w polu Rzeczywisty czas trwania, Czas pozostały lub Procent wykonania powoduje automatyczne ponowne obliczenie pozostałych pól, należy wprowadzić wartość tylko w jednym z tych pól dla zadania.

Edytowanie pozostałego czasu trwania ma wpływ na całkowity czas trwania według harmonogramu, a nie na rzeczywisty czas trwania.

Po wprowadzeniu procentu wykonanej lub całkowitej pracy rzeczywistej program Project domyślnie zmienia termin pozostałej pracy wokół daty stanu. Jeśli wolisz, możesz pozostawić te pola śledzenia w projekcie zgodnie z pierwotnym harmonogramem, nawet jeśli praca ukończona jest wyświetlana w przyszłości lub praca pozostała jest wyświetlana w przeszłości. Te ustawienia można wyłączyć w oknie dialogowym Opcje projektu .

Aby ustawić datę stanu na inną niż dzisiejsza data, otwórz okno dialogowe Informacje o projekcie .

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×