Streszczenie

Załóżmy, że biblioteka dokumentów jest skonfigurowany do wielu typów zawartości w programie Microsoft SharePoint Server 2010. Podczas zapisywania nowego pliku do biblioteki dokumentów po raz pierwszy, wyświetlany jest monit o wybierz typ zawartości pliku.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj następujące aktualizacje poprawki:

  • Opis pakietu poprawek programu SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 30 czerwca 2011

  • Opis Package(DLC-x-none.msp) poprawek dla programu SharePoint Server 2010: 28 czerwca 2011

Po zastosowaniu tych pakietów poprawek, ustawianie SPList.ForceDefaultContentType na wartość True dla biblioteki dokumentów. Aby to zrobić, użyj następujących poleceń programu PowerShell:

PS > $web = Get-SPWeb -Identity http://SPServerPS > $list = $web.GetList("/Documents")PS > $list.ForceDefaultContentType = $truePS > $list.Update()

Uwaga Pakiety poprawek dodać nową właściwość ForceDefaultContentType do obiektu SPList . Wartość domyślna dla właściwości jest false, a właściwość można tylko zmienić programistycznie.

  • Jeśli właściwość ForceDefaultContentType jest ustawiona na wartość false. Monit o wybierz typ zawartości pliku podczas zapisywania pliku, który jest tworzony przez klienta pakietu Office 2010 do biblioteki dokumentów programu SharePoint. Z perspektywy programowe Lists.GetListContentTypes Usługa sieci web zwraca kolekcję typów zawartości w SPList.ContentTypescollection.

  • Jeśli właściwość ForceDefaultContentType jest ustawiona na wartość true, plik, który jest dodawany jako nowy element jest przypisany domyślny typ zawartości dla listy. W związku z tym już wyświetlany monit o wybranie typu zawartości.  Z perspektywy programowe Lists.GetListContentTypes Usługa sieci web zwraca tylko pierwszy typ zawartości który jest domyślny typ zawartości dla listy w SPList.ContentTypeskolekcji.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×