Słowo na liście wyjątków Autokorekty nadal jest usuwana w programie Word

Wersja tego artykułu do programu Microsoft Word 2000 można zobaczyć
203848.

Objawy

Po dodaniu słowa do listy wyjątków Autokorekty w programie Microsoft Word, słowo może nadal rozwiązać automatycznie, podczas wpisywania.

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

 • Dodawanie wyrazu do listy Nie poprawiaj na karcie Inne poprawki .

 • Wyraz, który zostanie dodany do listy Nie poprawiajznajduje się na liście Autokorekty .

Przyczyna

Wpisy na liście Nie poprawiaj stosuje się tylko do wyrazów, które są usuwane przez słownik sprawdzania pisowni, który jest używany w programie Microsoft Word. Wyrazów znajdujących się na liście Autokorekty zawsze są korygowane, gdy jest zaznaczone pole wyboru Zamieniaj tekst podczas pisania .

Obejście problemu

Aby zapobiec występowaniu tego problemu, należy użyć jednej z następujących metod:

 • Jeśli program word znajduje się na liście Autokorekty, nie należy dodawać go do listy Nie poprawiaj . Zamiast tego Usuń wyraz z listy Autokorekty. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Word 2003 i Word 2002
   W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

   Program Word 2007
   Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij przycisk
   Opcje programu Word, wybierz opcję sprawdzania pisowni w lewym okienku, a następnie kliknij Opcje Autokorekty
   W sekcji Opcje Autokorekty .

  2. Na karcie Autokorekta wybierz słowo z listy Autokorekty , a następnie kliknij przycisk Usuń.

 • Aby zapobiec automatycznemu poprawianiu określony wyraz, który znajduje się w słowniku, który jest używany przez program Word, należy włączyć funkcję
  Opcja Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni. Następnie dodać wyraz, który chcesz skorygowana do listy Nie poprawiaj . Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Word 2003 i Word 2002
   W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

   Program Word 2007
   Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, kliknij przycisk
   Opcje programu Word, wybierz opcję sprawdzania pisowni w lewym okienku, a następnie kliknij Opcje Autokorekty
   W sekcji Opcje Autokorekty .

  2. Na karcie Autokorekta kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni .

  3. Kliknij przycisk Wyjątki.

  4. Na karcie Inne korekty wpisz słowo, które nie mają programu Word, aby poprawić w
   Nie poprawiaj , a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  5. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe Autokorekta Wyjątki .

  6. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe Autokorekta .

 • Aby zapobiec automatycznemu poprawianiu dowolny wyraz, który znajduje się w słowniku, który jest używany przez program Word, należy wyłączyć opcję Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni . Aby to zrobić, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty . Na karcie Autokorekta kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Automatycznie użyj sugestii z modułu sprawdzania pisowni .

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×