Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dotyczy:

Microsoft .NET Framework 4.5.2

WAŻNE Przed zainstalowaniem tej aktualizacji upewnij się, że zainstalowano wymagane aktualizacje wymienione w sekcji Jak uzyskać tę aktualizację. 

WAŻNENiektórzy klienci, którzy korzystają z programu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i aktywowali dodatek z wieloma kluczami aktywacji ESU przed zainstalowaniem aktualizacji z 14 stycznia 2020 r., mogą wymagać ponownego aktywowania klucza. Ponowna aktywacja na urządzeniach, których dotyczy problem, powinna być wymagana tylko raz.  Aby uzyskać informacje na temat aktywacji, zobacz ten wpis w blogu .

WAŻNE Pliki WSUS scan cab będą nadal dostępne dla programu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Jeśli masz podzbiór urządzeń z tymi systemami operacyjnymi bez ESU, mogą one być wyświetlane jako niezgodne w Twoich zestawach narzędzi do zarządzania poprawkami i zgodnością.

WAŻNE Klienci, którzy zakupili rozszerzoną aktualizację zabezpieczeń (ESU, Extended Security Update) dla lokalnych wersji tych systemów operacyjnych muszą wykonać procedury z aktualizacji KB4522133 , aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń po zakończeniu wsparcia rozszerzonego z dniem 14 stycznia 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ESU i obsługiwanych wersji, zobacz KB4497181.

WAŻNE Począwszy od 15 stycznia 2020 r., zostanie wyświetlone powiadomienie w trybie pełnoekranowym opisujące ryzyko dalszego używania dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 po zakończeniu świadczenia pomocy technicznej 14 stycznia 2020 r. Powiadomienie pozostanie na ekranie do czasu interakcji z nim. To powiadomienie będzie wyświetlane tylko w następujących wersjach dodatku Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1:

UwagaPowiadomienie nie pojawi się na komputerach przyłączona do domeny ani na komputerach w trybie kiosku.

  • Starter.

  • Home Basic.

  • Ekran Premium.

  • Professional. Jeśli zakupiono rozszerzoną aktualizację zabezpieczeń (ESU), powiadomienie nie zostanie wyświetlone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak uzyskać rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń dla uprawnionych urządzeń Windows i Cykl życia FAQ-Extended zabezpieczeń.

  • Ultimate.

Podsumowanie

Ulepszenia dotyczące zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje problem, gdy nieuwierzytany atakujący może spowodować odmowę usługi w systemie, którego dotyczy problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CVE-2022-21911.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Firma Microsoft obecnie nie wie o żadnych problemach w tej aktualizacji.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji w związku z poszczególnymi wersjami produktu.

  • 5010581 Opis zestawu zb. aktualizacji zabezpieczeń i jakości dla systemu .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 dla systemu Windows Embedded Standard 7 (KB5010581)

  • 5010584 Opis aktualizacji zabezpieczeń i jakości dla systemu .NET Framework 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 i 4.6.2 dla programu Windows Server 2008 SP2 (KB5010584)

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Wymagania wstępne:

Aby zastosować tę aktualizację, musisz mieć zainstalowany .NET Framework 4.5.2.

Musisz zainstalować wymienione poniżej aktualizacje i ponownie uruchomić urządzenie przed zainstalowaniem najnowszego pakietu zbiorczego. Zainstalowanie tych aktualizacji zwiększa niezawodność procesu aktualizacji i ogranicza potencjalne problemy podczas instalowania pakietu zbiorczego i stosowania poprawek zabezpieczeń firmy Microsoft.

  1. Aktualizacja stosu obsługi z 12 marca 2019 r. (SSU) (KB4490628). Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla tego jednostki SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update. Ta aktualizacja jest wymagana do instalowania aktualizacji, które są podpisane tylko przez SHA-2.

  2. Najnowsza aktualizacja SHA-2 (KB4474419) wydana 10 września 2019 r. Jeśli używasz aktualizacji Windows, automatycznie zostanie Ci oferowana najnowsza aktualizacja SHA-2. Ta aktualizacja jest wymagana do instalowania aktualizacji, które są podpisane tylko przez SHA-2. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji SHA-2, zobacz Wymaganie obsługi podpisywania kodu SHA-2 2 dla oprogramowania Windows i programu WSUS.

  3. 11 lutego 2020 r. został opublikowany pakiet przygotowania licencji (KB4538483) aktualizacji zabezpieczeń (ESU, Extended Security Updates). Pakiet przygotowania licencji ESU będzie oferowany przez program WSUS. Aby uzyskać autonomiczny pakiet pakietu przygotowania licencji usługi ESU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wydawny

Dostępna

Następny krok

Windows i Microsoft Update

Tak

Brak. Ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie z usługi Windows Update, jeśli jesteś klientem usługi ESU.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej wykazu usługi Microsoft Update .

Windows Server Update Services (WSUS)

Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS, jeśli skonfigurujesz produkty i klasyfikacje w następujący sposób:

Produkt: Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1,Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1, Windows Embedded POSReady 7, Windows Server 2008 SP2

Klasyfikacja: aktualizacje zabezpieczeń

Wymaga ponownego uruchomienia

Jeśli używane są pliki, których dotyczy problem, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji. Przed zastosowaniem tej aktualizacji zalecamy zamknięcie .NET Framework aplikacji opartych na sieci Web.

Aktualizowanie informacji o usuwaniu

Uwaga 16. Nie zalecamy usuwania żadnych aktualizacji zabezpieczeń. Aby usunąć tę aktualizację, użyj elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Zaktualizuj informacje o ponownym uruchomieniu

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po jego zastosowaniu, chyba że aktualizowane pliki są zablokowane lub są używane.

Aktualizowanie informacji o zamianie

Ta aktualizacja zastępuje poprzednio wydane aktualizacje 4603005 i5007302 dla Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 i 4603002 i5007299 dla Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1,Windows Embedded Standard 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Embedded POSReady 7.

Informacje o pliku

x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

2021-07-01

01:22

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

2021-07-01

01:22

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

2021-07-01

01:22

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

2021-07-01

01:22

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

2021-07-01

01:22

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

2021-07-01

01:22

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

2021-07-01

01:22

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

2021-07-01

01:22

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

2021-07-01

01:22

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

2021-07-01

01:22

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

2021-07-01

01:22

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

2021-07-01

01:22

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

2021-07-01

01:22

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

2021-07-01

01:22

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

2021-07-01

01:22

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36720

34,704

2021-07-01

01:26

aspnet_perf.ini

997,498

2021-07-01

01:23

aspnet_perf2.ini

995,542

2021-07-01

01:23

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

2021-07-01

01:22

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

2021-07-01

01:22

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

2021-07-01

01:22

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

2021-07-01

01:23

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

2021-07-01

01:22

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36720

36,248

2021-07-01

01:26

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

2021-07-01

01:22

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

2021-07-01

01:22

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

2021-07-01

01:22

CLR-ETW.man

303,549

2021-07-01

01:22

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

2021-07-01

01:22

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

2021-07-01

01:22

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

2021-07-01

01:22

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

2021-07-01

01:22

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

2021-07-01

01:22

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

2021-07-01

01:23

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

2021-07-01

01:22

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

2021-07-01

01:22

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

2021-07-01

01:22

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

2021-07-01

01:22

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

2021-07-01

01:22

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

2021-07-01

01:22

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

2021-07-01

01:22

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

2021-07-01

01:22

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

2021-07-01

01:22

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

2021-07-01

01:22

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

2021-07-01

01:22

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

2021-07-01

01:22

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

2021-07-01

01:22

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

2021-07-01

01:22

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

2021-07-01

01:22

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

2021-07-01

01:22

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

2021-07-01

01:22

ie.browser

5,166

2021-07-01

01:22

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

2021-07-01

01:22

InstallPersistSqlState.sql

54,647

2021-07-01

01:22

InstallSqlState.sql

54,427

2021-07-01

01:22

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

2021-07-01

01:22

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

2021-07-01

01:22

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

2021-07-01

01:22

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

2021-07-01

01:22

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

2021-07-01

01:22

locale.nlp

419,632

2021-07-01

01:22

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

2021-07-01

01:22

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

2021-07-01

01:22

Microsoft.Common.targets

262,547

2021-07-01

01:22

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

2021-07-01

01:22

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

2021-07-01

01:22

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

2021-07-01

01:26

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

2021-07-01

01:22

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

2021-07-01

01:22

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

2021-07-01

01:22

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

2021-07-01

01:22

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

2021-07-01

01:22

Microsoft.WinFX.targets

42,213

2021-07-01

01:22

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

2021-07-01

01:22

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

2021-07-01

01:22

Microsoft.Xaml.targets

19,848

2021-07-01

01:22

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

2021-07-01

01:22

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

2021-07-01

01:22

Microsoft. JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualC.dll

12.0.52415.36415

30,408

2021-07-01

01:22

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

2021-07-01

01:22

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

2021-07-01

01:22

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

2021-07-01

01:22

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

2021-07-01

01:22

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

2021-07-01

01:22

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

2021-07-01

01:22

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

2021-07-01

01:22

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

2021-07-01

01:22

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

2021-07-01

01:22

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

2021-07-01

01:22

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

2021-07-01

01:22

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

2021-07-01

01:22

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

2021-07-01

01:22

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

2021-07-01

01:22

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

2021-07-01

01:22

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

2021-07-01

01:22

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

2021-07-01

01:22

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

2021-07-01

01:22

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

2021-07-01

01:22

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

2021-07-01

01:22

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

74,624

2021-07-01

01:23

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

2021-07-01

01:22

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

2021-07-01

01:22

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

2021-07-01

01:23

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,219,840

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

2021-07-01

01:23

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36660

6,221,192

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

2021-07-01

01:23

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

179,080

2021-07-01

01:23

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

2021-07-01

01:23

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

783,240

2021-07-01

01:23

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

2021-07-01

01:23

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

2021-07-01

01:23

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

2021-07-01

01:22

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

2021-07-01

01:22

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

2021-07-01

01:22

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

2021-07-01

01:22

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

2021-07-01

01:22

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

2021-07-01

01:22

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

2021-07-01

01:22

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

2021-07-01

01:22

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

2021-07-01

01:22

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

2021-07-01

01:22

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

2021-07-01

01:22

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

2021-07-01

01:22

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

2021-07-01

01:22

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

2021-07-01

01:22

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

2021-07-01

01:22

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

2021-07-01

01:22

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

2021-07-01

01:22

System.Speech.dll

4.0.30319.36660

679,296

2021-07-01

01:23

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

2021-07-01

01:22

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

2021-07-01

01:22

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

2021-07-01

01:22

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

2021-07-01

01:22

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

2021-07-01

01:22

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

2021-07-01

01:22

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

2021-07-01

01:22

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

2021-07-01

01:23

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

2021-07-01

01:23

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

2021-07-01

01:23

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

2021-07-01

01:22

System.ComponentModel.Composition.Registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

2021-07-01

01:22

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

2021-07-01

01:22

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

2021-07-01

01:23

System.Core.dll

4.0.30319.36660

1,264,912

2021-07-01

01:22

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

2021-07-01

01:22

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

2021-07-01

01:22

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

2021-07-01

01:22

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

2021-07-01

01:22

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

2021-07-01

01:22

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

2021-07-01

01:22

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

2021-07-01

01:22

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

2021-07-01

01:23

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

2021-07-01

01:23

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

2021-07-01

01:23

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

2021-07-01

01:23

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

2021-07-01

01:22

System.Dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

2021-07-01

01:22

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

2021-07-01

01:23

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

2021-07-01

01:22

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

2021-07-01

01:22

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

2021-07-01

01:22

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

2021-07-01

01:23

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

2021-07-01

01:22

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

2021-07-01

01:23

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

2021-07-01

01:23

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

2021-07-01

01:23

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

2021-07-01

01:22

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

2021-07-01

01:22

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

2021-07-01

01:23

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

2021-07-01

01:23

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

2021-07-01

01:23

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

2021-07-01

01:23

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

2021-07-01

01:23

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

2021-07-01

01:23

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

2021-07-01

01:23

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

2021-07-01

01:23

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

2021-07-01

01:23

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

2021-07-01

01:23

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

2021-07-01

01:23

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

2021-07-01

01:23

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

2021-07-01

01:23

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

2021-07-01

01:23

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

2021-07-01

01:23

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

2021-07-01

01:23

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

2021-07-01

01:23

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

2021-07-01

01:22

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36720

64,304

2021-07-01

01:26

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

2021-07-01

01:22

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

2021-07-01

01:22

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

2021-07-01

01:22

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

2021-07-01

01:22

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

2021-07-01

01:22

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

2021-07-01

01:22

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36720

1,852,720

2021-07-01

01:26

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

2021-07-01

01:22

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

2021-07-01

01:23

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

2021-07-01

01:22

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

2021-07-01

01:22

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

2021-07-01

01:23

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

2021-07-01

01:23

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

2021-07-01

01:23

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

2021-07-01

01:23

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

2021-07-01

01:23

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

2021-07-01

01:22

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

2021-07-01

01:23

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

2021-07-01

01:23

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

2021-07-01

01:23

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

2021-07-01

01:22

System.Configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

2021-07-01

01:22

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

2021-07-01

01:22

System.Data.dll

4.0.30319.36700

3,210,640

2021-07-01

01:22

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

2021-07-01

01:22

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

2021-07-01

01:22

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

2021-07-01

01:22

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

2021-07-01

01:22

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

2021-07-01

01:22

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

2021-07-01

01:22

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

2021-07-01

01:22

System.dll

4.0.30319.36710

3,486,488

2021-07-01

01:22

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

2021-07-01

01:22

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

2021-07-01

01:22

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

2021-07-01

01:22

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

2021-07-01

01:22

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

2021-07-01

01:22

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

2021-07-01

01:22

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

2021-07-01

01:22

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

2021-07-01

01:22

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

2021-07-01

01:22

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

2021-07-01

01:22

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

2021-07-01

01:22

System.Security.dll

4.0.30319.36700

286,088

2021-07-01

01:22

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

2021-07-01

01:22

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

2021-07-01

01:22

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

2021-07-01

01:22

System.Web.dll

4.0.30319.36720

5,457,808

2021-07-01

01:26

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

2021-07-01

01:22

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

2021-07-01

01:22

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

2021-07-01

01:22

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

2021-07-01

01:22

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36660

744,328

2021-07-01

01:23

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

2021-07-01

01:22

System. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

2021-07-01

01:22

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

2021-07-01

01:23

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

2021-07-01

01:23

System.Xaml.dll

4.0.30319.36660

633,624

2021-07-01

01:23

System.Xml.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

2021-07-01

01:22

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

2021-07-01

01:22

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

2021-07-01

01:23

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

2021-07-01

01:23

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

2021-07-01

01:23

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

2021-07-01

01:23

webengine.dll

4.0.30319.36720

17,784

2021-07-01

01:26

webengine4.dll

4.0.30319.36720

502,672

2021-07-01

01:26

WindowsBase.dll

4.0.30319.36660

1,234,824

2021-07-01

01:23

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

2021-07-01

01:23

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

2021-07-01

01:22

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

2021-07-01

01:23

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

2021-07-01

01:23

wpf-etw.man

151,330

2021-07-01

01:23

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

2021-07-01

01:23

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

17,808

2021-07-01

01:23

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,641,344

2021-07-01

01:23

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

2021-07-01

01:23

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

2021-07-01

01:23

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

2021-07-01

01:23

ThirdPartyNotices.txt

20,126

2021-07-01

01:26

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

2021-07-01

01:22

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

2021-07-01

01:22

x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

System.Web.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,713,560

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

4,008,232

2021-07-01

01:23

Microsoft.VisualBasic.Activities.Compiler.dll

12.0.52415.36415

3,194,664

2021-07-01

01:22

vbc.exe

12.0.52415.36415

3,546,232

2021-07-01

01:23

vbc.exe

12.0.52415.36415

2,459,256

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

2021-07-01

01:23

Microsoft.VisualBasic.Activities.CompilerUI.dll

12.0.52415.36415

272,184

2021-07-01

01:22

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

2021-07-01

01:23

vbc7ui.dll

12.0.52415.36415

271,512

2021-07-01

01:22

Accessibility.dll

4.0.30319.36415

36,008

2021-07-01

01:22

AddInProcess.exe

4.0.30319.36415

42,104

2021-07-01

01:22

AddInProcess32.exe

4.0.30319.36415

42,104

2021-07-01

01:22

AddInUtil.exe

4.0.30319.36415

42,104

2021-07-01

01:22

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

188,072

2021-07-01

01:23

AdoNetDiag.dll

4.0.30319.36415

170,664

2021-07-01

01:22

alink.dll

12.0.52415.36415

145,048

2021-07-01

01:23

alink.dll

12.0.52415.36415

116,888

2021-07-01

01:22

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

2021-07-01

01:23

alinkui.dll

12.0.52415.36415

35,488

2021-07-01

01:22

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

115,832

2021-07-01

01:23

AppLaunch.exe

4.0.30319.36415

98,424

2021-07-01

01:22

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

54,904

2021-07-01

01:23

aspnet_compiler.exe

4.0.30319.36415

55,928

2021-07-01

01:22

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

29,888

2021-07-01

01:23

aspnet_counters.dll

4.0.30319.36415

28,352

2021-07-01

01:22

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

37,560

2021-07-01

01:23

aspnet_filter.dll

4.0.30319.36415

34,488

2021-07-01

01:22

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

25,776

2021-07-01

01:23

aspnet_isapi.dll

4.0.30319.36415

24,760

2021-07-01

01:22

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36720

38,280

2021-07-01

02:26

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36720

34,704

2021-07-01

01:26

aspnet_perf.ini

997,498

2021-07-01

01:23

aspnet_perf2.ini

995,542

2021-07-01

01:23

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

2021-07-01

01:23

aspnet_rc.dll

4.0.30319.36415

90,280

2021-07-01

01:22

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

44,664

2021-07-01

01:23

aspnet_regbrowsers.exe

4.0.30319.36415

45,176

2021-07-01

01:22

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

43,640

2021-07-01

01:23

aspnet_regiis.exe

4.0.30319.36415

41,080

2021-07-01

01:22

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,096

2021-07-01

01:23

aspnet_regsql.exe

4.0.30319.36415

127,608

2021-07-01

01:23

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

50,808

2021-07-01

01:23

aspnet_state.exe

4.0.30319.36415

45,688

2021-07-01

01:22

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36720

40,832

2021-07-01

02:26

aspnet_wp.exe

4.0.30319.36720

36,248

2021-07-01

01:26

AspNetMMCExt.dll

4.0.30319.36415

509,624

2021-07-01

01:22

CasPol.exe

4.0.30319.36415

107,640

2021-07-01

01:23

CasPol.exe

4.0.30319.36415

108,152

2021-07-01

01:22

clr.dll

4.0.30319.36627

10,071,328

2021-07-01

01:23

clr.dll

4.0.30319.36627

6,941,472

2021-07-01

01:22

CLR-ETW.man

303,557

2021-07-01

01:23

CLR-ETW.man

303,549

2021-07-01

01:22

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

122,048

2021-07-01

01:23

clrcompression.dll

4.0.30319.36415

106,688

2021-07-01

01:22

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

2021-07-01

01:23

clretwrc.dll

4.0.30319.36415

228,008

2021-07-01

01:22

clrjit.dll

4.0.30319.36627

1,235,232

2021-07-01

01:23

clrjit.dll

4.0.30319.36627

509,728

2021-07-01

01:22

ComSvcConfig.exe

4.0.30319.36415

176,760

2021-07-01

01:22

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

153,784

2021-07-01

01:23

CORPerfMonExt.dll

4.0.30319.36415

127,672

2021-07-01

01:22

corperfmonsymbols.ini

1,516,922

2021-07-01

01:23

csc.exe

4.0.30319.36415

2,637,432

2021-07-01

01:23

csc.exe

4.0.30319.36415

1,853,048

2021-07-01

01:22

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

2021-07-01

01:23

cscui.dll

4.0.30319.36415

203,416

2021-07-01

01:22

Culture.dll

4.0.30319.36415

63,648

2021-07-01

01:23

Culture.dll

4.0.30319.36415

54,432

2021-07-01

01:22

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

104,648

2021-07-01

01:23

CustomMarshalers.dll

4.0.30319.36415

95,936

2021-07-01

01:22

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

46,712

2021-07-01

01:23

cvtres_clr.exe

12.0.52415.36415

43,128

2021-07-01

01:22

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

2021-07-01

01:23

cvtresui_clr.dll

12.0.52415.36415

20,144

2021-07-01

01:22

DataSvcUtil.exe

4.0.30319.36415

73,336

2021-07-01

01:22

dfdll.dll

4.0.30319.36415

165,528

2021-07-01

01:23

dfdll.dll

4.0.30319.36415

141,976

2021-07-01

01:22

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,608

2021-07-01

01:23

dfshim.dll.mui

4.0.41209.0

18,600

2021-07-01

01:22

dfsvc.exe

4.0.30319.36415

23,160

2021-07-01

01:22

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

1,068,208

2021-07-01

01:23

diasymreader.dll

12.0.52415.36415

859,824

2021-07-01

01:22

dw20.exe

4.0.30319.36415

51,320

2021-07-01

01:23

dw20.exe

4.0.30319.36415

45,176

2021-07-01

01:22

EdmGen.exe

4.0.30319.36415

85,624

2021-07-01

01:22

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

2021-07-01

01:23

EventLogMessages.dll

4.0.30319.36415

804,552

2021-07-01

01:22

filetracker.dll

12.0.52415.36415

262,832

2021-07-01

01:23

filetracker.dll

12.0.52415.36415

226,992

2021-07-01

01:22

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

2021-07-01

01:23

FileTrackerUI.dll

12.0.52415.36415

21,688

2021-07-01

01:22

fusion.dll

4.0.30319.36415

92,832

2021-07-01

01:23

fusion.dll

4.0.30319.36415

74,904

2021-07-01

01:22

ie.browser

5,166

2021-07-01

01:23

ie.browser

5,166

2021-07-01

01:22

ilasm.exe

4.0.30319.36415

363,640

2021-07-01

01:23

ilasm.exe

4.0.30319.36415

297,080

2021-07-01

01:22

InstallPersistSqlState.sql

54,647

2021-07-01

01:23

InstallPersistSqlState.sql

54,647

2021-07-01

01:22

InstallSqlState.sql

54,427

2021-07-01

01:23

InstallSqlState.sql

54,427

2021-07-01

01:22

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

2021-07-01

01:23

InstallSqlStateTemplate.sql

56,233

2021-07-01

01:22

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,056

2021-07-01

01:23

InstallUtil.exe

4.0.30319.36415

40,568

2021-07-01

01:22

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

76,472

2021-07-01

01:23

InstallUtilLib.dll

4.0.30319.36415

68,280

2021-07-01

01:22

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

2021-07-01

01:23

ISymWrapper.dll

4.0.30319.36415

71,856

2021-07-01

01:22

jsc.exe

12.0.52415.36415

47,224

2021-07-01

01:22

locale.nlp

419,632

2021-07-01

01:23

locale.nlp

419,632

2021-07-01

01:22

Microsoft.Activities.Build.dll

4.0.30319.36415

54,160

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Conversion.v4.0.dll

4.0.30319.36415

85,248

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.dll

4.0.30319.36415

1,448,128

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Engine.dll

4.0.30319.36415

668,376

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Framework.dll

4.0.30319.36415

101,608

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll

4.0.30319.36415

1,191,152

2021-07-01

01:22

Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll

4.0.30319.36415

273,664

2021-07-01

01:22

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

2021-07-01

01:23

Microsoft.Common.OverrideTasks

6,297

2021-07-01

01:22

Microsoft.Common.targets

262,547

2021-07-01

01:23

Microsoft.Common.targets

262,547

2021-07-01

01:22

Microsoft.CSharp.dll

4.0.30319.36415

492,224

2021-07-01

01:22

Microsoft.Data.Entity.Build.Tasks.dll

4.0.30319.36415

53,000

2021-07-01

01:22

Microsoft.Data.Entity.targets

6,501

2021-07-01

01:26

Microsoft.Internal.Tasks.Dataflow.dll

4.0.30319.36415

184,584

2021-07-01

01:22

Microsoft.Transactions.Bridge.dll

4.0.30319.36415

407,824

2021-07-01

01:22

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,848

2021-07-01

01:23

Microsoft.Transactions.Bridge.Dtc.dll

4.0.30319.36415

131,336

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualC.STLCLR.dll

12.0.52415.36415

50,920

2021-07-01

01:22

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll

4.0.30319.36415

141,192

2021-07-01

01:22

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,168

2021-07-01

01:23

Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll.mui

4.0.30319.36415

99,160

2021-07-01

01:22

Microsoft.WinFX.targets

42,213

2021-07-01

01:23

Microsoft.WinFX.targets

42,213

2021-07-01

01:22

Microsoft.Workflow.Compiler.exe

4.0.30319.36415

32,888

2021-07-01

01:22

Microsoft.WorkflowBuildExtensions.targets

7,537

2021-07-01

01:22

Microsoft.Xaml.targets

19,848

2021-07-01

01:23

Microsoft.Xaml.targets

19,848

2021-07-01

01:22

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

2021-07-01

01:23

microsoft.build.commontypes.xsd

241,004

2021-07-01

01:22

Microsoft.JScript.dll

12.0.52415.36415

758,984

2021-07-01

01:22

Microsoft. JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

2021-07-01

01:23

Microsoft. JScript.tlb

12.0.52415.36415

57,856

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.Data.dll

12.0.52415.36415

108,840

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll

12.0.52415.36415

360,208

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualBasic.dll

12.0.52415.36415

651,488

2021-07-01

01:22

Microsoft.VisualC.Dll

12.0.52415.36415

30,408

2021-07-01

01:22

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

113,320

2021-07-01

01:23

MmcAspExt.dll

4.0.30319.36415

107,176

2021-07-01

01:22

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

263,288

2021-07-01

01:23

MSBuild.exe

4.0.30319.36415

267,896

2021-07-01

01:22

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,731,872

2021-07-01

01:23

mscordacwks.dll

4.0.30319.36627

1,285,104

2021-07-01

01:22

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,534,240

2021-07-01

01:23

mscordbi.dll

4.0.30319.36627

1,108,464

2021-07-01

01:22

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

2021-07-01

01:23

mscoree.tlb

4.0.30319.36415

30,720

2021-07-01

01:22

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

636,072

2021-07-01

01:23

mscoreei.dll

4.0.30319.36415

516,264

2021-07-01

01:22

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

2021-07-01

01:23

mscoreeis.dll

4.0.30319.36415

32,936

2021-07-01

01:22

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,222,688

2021-07-01

01:23

mscorlib.dll

4.0.30319.36627

5,268,768

2021-07-01

01:22

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

85,152

2021-07-01

01:23

mscorpe.dll

4.0.30319.36415

75,424

2021-07-01

01:22

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

169,648

2021-07-01

01:23

mscorpehost.dll

4.0.30319.36415

139,952

2021-07-01

01:22

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

2021-07-01

01:23

mscorrc.dll

4.0.30319.36415

395,936

2021-07-01

01:22

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

127,160

2021-07-01

01:23

mscorsecimpl.dll

4.0.30319.36415

104,632

2021-07-01

01:22

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

2021-07-01

01:23

mscorsecr.dll

4.0.30319.36415

38,056

2021-07-01

01:22

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

26,272

2021-07-01

01:23

mscorsn.dll

4.0.30319.36415

25,760

2021-07-01

01:22

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

523,424

2021-07-01

01:23

mscorsvc.dll

4.0.30319.36415

414,880

2021-07-01

01:22

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

124,024

2021-07-01

01:23

mscorsvw.exe

4.0.30319.36415

103,552

2021-07-01

01:22

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

2021-07-01

01:23

VsVersion.dll

12.0.52415.36415

18,088

2021-07-01

01:22

ngen.exe

4.0.30319.36415

171,128

2021-07-01

01:23

ngen.exe

4.0.30319.36415

140,920

2021-07-01

01:22

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

84,144

2021-07-01

01:23

nlssorting.dll

4.0.30319.36415

74,928

2021-07-01

01:22

normalization.dll

4.0.30319.36415

34,488

2021-07-01

01:23

normalization.dll

4.0.30319.36415

31,416

2021-07-01

01:22

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

87,936

2021-07-01

01:23

PenIMC.dll

4.0.30319.36660

74,624

2021-07-01

01:23

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

241,840

2021-07-01

01:23

PerfCounter.dll

4.0.30319.36415

204,464

2021-07-01

01:22

peverify.dll

4.0.30319.36627

226,592

2021-07-01

01:23

peverify.dll

4.0.30319.36627

164,640

2021-07-01

01:22

PresentationBuildTasks.dll

4.0.30319.36415

604,536

2021-07-01

01:23

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,203,960

2021-07-01

01:23

PresentationCore.dll

4.0.30319.36660

3,219,840

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Aero.dll

4.0.30319.36415

249,232

2021-07-01

01:23

presentationframework.aerolite.dll

4.0.30319.36415

177,560

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Classic.dll

4.0.30319.36415

181,144

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Luna.dll

4.0.30319.36415

484,752

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.Royale.dll

4.0.30319.36415

208,272

2021-07-01

01:23

PresentationFramework.dll

4.0.30319.36660

6,221,192

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemCore.dll

4.0.30319.36415

25,352

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemData.dll

4.0.30319.36415

23,816

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemDrawing.dll

4.0.30319.36415

24,336

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemXml.dll

4.0.30319.36415

24,832

2021-07-01

01:23

PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll

4.0.30319.36415

22,800

2021-07-01

01:23

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

225,152

2021-07-01

01:23

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

2021-07-01

01:23

PresentationHost_v0400.dll

4.0.30319.36660

179,080

2021-07-01

01:23

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.0.30319.36660

77,704

2021-07-01

01:23

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,070,976

2021-07-01

01:23

PresentationNative_v0400.dll

4.0.30319.36660

783,240

2021-07-01

01:23

PresentationUI.dll

4.0.30319.36415

847,032

2021-07-01

01:23

ReachFramework.dll

4.0.30319.36577

599,024

2021-07-01

01:23

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,120

2021-07-01

01:23

RegAsm.exe

4.0.30319.36415

64,632

2021-07-01

01:22

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

44,664

2021-07-01

01:23

RegSvcs.exe

4.0.30319.36415

45,176

2021-07-01

01:22

regtlib.exe

12.0.52415.36415

94,328

2021-07-01

01:23

regtlib.exe

12.0.52415.36415

84,600

2021-07-01

01:22

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

24,232

2021-07-01

01:23

sbscmp10.dll

4.0.41209.0

23,720

2021-07-01

01:22

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

2021-07-01

01:23

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,736

2021-07-01

01:23

ServiceModelEvents.dll.mui

4.0.30319.36415

43,744

2021-07-01

01:22

ServiceModelEvents.dll

4.0.30319.36415

18,128

2021-07-01

01:22

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

2021-07-01

01:23

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

2021-07-01

01:23

ServiceModelInstallRC.dll.mui

4.0.30319.36415

19,688

2021-07-01

01:22

ServiceModelInstallRC.dll

4.0.30319.36415

18,136

2021-07-01

01:22

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

86,784

2021-07-01

01:23

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

2021-07-01

01:23

ServiceModelPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

47,376

2021-07-01

01:22

ServiceModelPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36415

77,056

2021-07-01

01:22

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

263,288

2021-07-01

01:23

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.36415

226,424

2021-07-01

01:22

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

2021-07-01

01:23

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

2021-07-01

01:23

ServiceModelRegUI.dll.mui

4.0.30319.36415

37,592

2021-07-01

01:22

ServiceModelRegUI.dll

4.0.30319.36415

18,120

2021-07-01

01:22

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

29,472

2021-07-01

01:23

ServiceMonikerSupport.dll

4.0.30319.36627

28,960

2021-07-01

01:22

SMDiagnostics.dll

4.0.30319.36627

73,864

2021-07-01

01:22

SMSvcHost.exe

4.0.30319.36415

139,896

2021-07-01

01:22

SOS.dll

4.0.30319.36627

823,792

2021-07-01

01:23

SOS.dll

4.0.30319.36627

763,168

2021-07-01

01:22

System.Speech.dll

4.0.30319.36660

679,296

2021-07-01

01:23

sysglobl.dll

4.0.30319.36415

133,264

2021-07-01

01:22

System.Activities.Core.Presentation.dll

4.0.30319.36415

718,256

2021-07-01

01:22

System.Activities.dll

4.0.30319.36627

1,583,248

2021-07-01

01:22

System.Activities.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

144,176

2021-07-01

01:22

System.Activities.Presentation.dll

4.0.30319.36415

2,140,568

2021-07-01

01:22

System.AddIn.Contract.dll

4.0.30319.36415

52,440

2021-07-01

01:22

System.AddIn.dll

4.0.30319.36415

163,512

2021-07-01

01:22

System.Collections.Concurrent.dll

4.0.30319.36415

29,456

2021-07-01

01:23

System.Collections.dll

4.0.30319.36415

29,896

2021-07-01

01:23

System.ComponentModel.Annotations.dll

4.0.30319.36415

29,992

2021-07-01

01:23

System.ComponentModel.Composition.dll

4.0.30319.36415

312,104

2021-07-01

01:22

system.componentmodel.composition.registration.dll

4.0.30319.36415

62,848

2021-07-01

01:22

System.ComponentModel.DataAnnotations.dll

4.0.30319.36415

120,640

2021-07-01

01:22

System.ComponentModel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.ComponentModel.EventBasedAsync.dll

4.0.30319.36415

29,504

2021-07-01

01:23

System.Core.dll

4.0.30319.36660

1,264,912

2021-07-01

01:22

System.Data.DataSetExtensions.dll

4.0.30319.36415

72,464

2021-07-01

01:22

System.Data.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

1,087,208

2021-07-01

01:22

System.Data.Entity.dll

4.0.30319.36415

4,099,280

2021-07-01

01:22

System.Data.Linq.dll

4.0.30319.36415

698,568

2021-07-01

01:22

System.Data.Services.Client.dll

4.0.30319.36415

448,240

2021-07-01

01:22

System.Data.Services.Design.dll

4.0.30319.36415

176,368

2021-07-01

01:22

System.Data.Services.dll

4.0.30319.36415

684,248

2021-07-01

01:22

System.Diagnostics.Contracts.dll

4.0.30319.36415

29,960

2021-07-01

01:23

System.Diagnostics.Debug.dll

4.0.30319.36415

29,424

2021-07-01

01:23

System.Diagnostics.Tools.dll

4.0.30319.36415

29,424

2021-07-01

01:23

System.Diagnostics.Tracing.dll

4.0.30319.36415

29,440

2021-07-01

01:23

System.DirectoryServices.AccountManagement.dll

4.0.30319.36415

297,776

2021-07-01

01:22

system.dynamic.dll

4.0.30319.36415

134,320

2021-07-01

01:22

System.Dynamic.Runtime.dll

4.0.30319.36415

29,928

2021-07-01

01:23

System.Globalization.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.IdentityModel.dll

4.0.30319.36627

1,097,872

2021-07-01

01:22

System.IdentityModel.Selectors.dll

4.0.30319.36415

145,680

2021-07-01

01:22

System.IdentityModel.Services.dll

4.0.30319.36627

200,480

2021-07-01

01:22

System.IO.dll

4.0.30319.36415

29,336

2021-07-01

01:23

System.IO.Log.dll

4.0.30319.36415

134,992

2021-07-01

01:22

System.Linq.dll

4.0.30319.36415

29,344

2021-07-01

01:23

System.Linq.Expressions.dll

4.0.30319.36415

31,472

2021-07-01

01:23

System.Linq.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.Linq.Queryable.dll

4.0.30319.36415

29,408

2021-07-01

01:23

System.Management.Instrumentation.dll

4.0.30319.36415

146,696

2021-07-01

01:22

System.Net.dll

4.0.30319.36415

259,744

2021-07-01

01:22

System.Net.Http.Rtc.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.Net.NetworkInformation.dll

4.0.30319.36415

29,456

2021-07-01

01:23

System.Net.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,408

2021-07-01

01:23

System.Net.Requests.dll

4.0.30319.36415

29,392

2021-07-01

01:23

System.ObjectModel.dll

4.0.30319.36415

29,904

2021-07-01

01:23

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,328

2021-07-01

01:23

System.Printing.dll

4.0.30319.36577

343,840

2021-07-01

01:23

System.Reflection.dll

4.0.30319.36415

29,896

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Emit.dll

4.0.30319.36415

29,416

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Emit.ILGeneration.dll

4.0.30319.36415

29,488

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Emit.Lightweight.dll

4.0.30319.36415

29,488

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,448

2021-07-01

01:23

System.Reflection.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,448

2021-07-01

01:23

System.Resources.ResourceManager.dll

4.0.30319.36415

29,472

2021-07-01

01:23

System.Runtime.dll

4.0.30319.36415

36,528

2021-07-01

01:23

System.Runtime.DurableInstancing.dll

4.0.30319.36415

173,344

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,432

2021-07-01

01:23

System.Runtime.InteropServices.dll

4.0.30319.36415

32,536

2021-07-01

01:23

System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.dll

4.0.30319.36415

29,560

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Numerics.dll

4.0.30319.36415

29,424

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Serialization.dll

4.0.30319.36627

1,060,496

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Serialization.Json.dll

4.0.30319.36415

29,480

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Serialization.Primitives.dll

4.0.30319.36415

29,520

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Serialization.Xml.dll

4.0.30319.36415

29,984

2021-07-01

01:23

System.Security.Principal.dll

4.0.30319.36415

29,432

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Activation.dll

4.0.30319.36415

204,184

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Activities.dll

4.0.30319.36415

570,264

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Channels.dll

4.0.30319.36627

160,024

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Discovery.dll

4.0.30319.36627

313,120

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.dll

4.0.30319.36627

6,388,328

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Duplex.dll

4.0.30319.36415

29,440

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Http.dll

4.0.30319.36415

29,936

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Internals.dll

4.0.30319.36627

255,120

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.NetTcp.dll

4.0.30319.36415

29,432

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Primitives.dll

4.0.30319.36415

34,072

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Routing.dll

4.0.30319.36415

132,496

2021-07-01

01:22

System.ServiceModel.Security.dll

4.0.30319.36415

29,960

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.ServiceMoniker40.dll

4.0.30319.36415

23,312

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.WasHosting.dll

4.0.30319.36627

40,432

2021-07-01

01:23

System.ServiceModel.Web.dll

4.0.30319.36415

332,520

2021-07-01

01:23

System.Text.Encoding.dll

4.0.30319.36415

29,400

2021-07-01

01:23

System.Text.Encoding.Extensions.dll

4.0.30319.36415

29,464

2021-07-01

01:23

System.Text.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

29,456

2021-07-01

01:23

System.Threading.dll

4.0.30319.36415

29,888

2021-07-01

01:23

System.Threading.Tasks.dll

4.0.30319.36415

30,432

2021-07-01

01:23

System.Threading.Tasks.Parallel.dll

4.0.30319.36415

29,472

2021-07-01

01:23

System.Web.Abstractions.dll

4.0.30319.36415

22,912

2021-07-01

01:22

System.Web.ApplicationServices.dll

4.0.30319.36720

64,304

2021-07-01

01:26

System.Web.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

106,928

2021-07-01

01:22

System.Web.DynamicData.Design.dll

4.0.30319.36415

44,952

2021-07-01

01:22

System.Web.DynamicData.dll

4.0.30319.36415

248,696

2021-07-01

01:22

System.Web.Entity.Design.dll

4.0.30319.36415

172,264

2021-07-01

01:22

System.Web.Entity.dll

4.0.30319.36415

166,088

2021-07-01

01:22

System.Web.Extensions.Design.dll

4.0.30319.36415

354,704

2021-07-01

01:22

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.36720

1,852,720

2021-07-01

01:26

System.Web.Routing.dll

4.0.30319.36415

22,376

2021-07-01

01:22

System.Windows.dll

4.0.30319.36415

31,416

2021-07-01

01:23

System.Windows.Forms.DataVisualization.Design.dll

4.0.30319.36415

82,904

2021-07-01

01:22

System.Windows.Forms.DataVisualization.dll

4.0.30319.36415

1,726,392

2021-07-01

01:22

System.Workflow.Activities.dll

4.0.30319.36577

1,068,824

2021-07-01

01:23

System.Workflow.ComponentModel.dll

4.0.30319.36577

1,571,616

2021-07-01

01:23

System.Workflow.Runtime.dll

4.0.30319.36577

504,088

2021-07-01

01:23

System.WorkflowServices.dll

4.0.30319.36415

455,040

2021-07-01

01:23

System.Xaml.Hosting.dll

4.0.30319.36415

42,704

2021-07-01

01:23

System.Xml.Linq.dll

4.0.30319.36415

163,512

2021-07-01

01:22

System.Xml.ReaderWriter.dll

4.0.30319.36415

29,928

2021-07-01

01:23

System.Xml.Serialization.dll

4.0.30319.36415

45,808

2021-07-01

01:23

System.Xml.XDocument.dll

4.0.30319.36415

29,912

2021-07-01

01:23

System.Xml.XmlSerializer.dll

4.0.30319.36415

29,936

2021-07-01

01:23

System.Runtime.Caching.dll

4.0.30319.36415

109,272

2021-07-01

01:22

System.configuration.dll

4.0.30319.36645

405,136

2021-07-01

01:22

System.Configuration.Install.dll

4.0.30319.36415

103,176

2021-07-01

01:22

System.Data.dll

4.0.30319.36700

3,239,288

2021-07-01

01:23

System.Data.dll

4.0.30319.36700

3,210,640

2021-07-01

01:22

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

510,176

2021-07-01

01:23

System.Data.OracleClient.dll

4.0.30319.36415

509,672

2021-07-01

01:22

System.Data.SqlXml.dll

4.0.30319.36430

752,312

2021-07-01

01:22

System.Deployment.dll

4.0.30319.36415

853,704

2021-07-01

01:22

System.Design.dll

4.0.30319.36415

5,056,176

2021-07-01

01:22

System.Device.dll

4.0.30319.36415

64,184

2021-07-01

01:22

System.DirectoryServices.dll

4.0.30319.36415

425,712

2021-07-01

01:22

System.DirectoryServices.Protocols.dll

4.0.30319.36415

203,056

2021-07-01

01:22

System.dll

4.0.30319.36710

3,486,488

2021-07-01

01:22

System.Drawing.Design.dll

4.0.30319.36415

113,888

2021-07-01

01:22

System.Drawing.dll

4.0.30319.36415

598,712

2021-07-01

01:22

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

2021-07-01

01:23

System.Drawing.tlb

4.0.30319.36415

7,680

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,040

2021-07-01

01:23

System.EnterpriseServices.dll

4.0.30319.36415

248,552

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

91,392

2021-07-01

01:23

System.EnterpriseServices.Thunk.dll

4.0.30319.36415

86,784

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

2021-07-01

01:23

System.EnterpriseServices.tlb

4.0.30319.36415

33,280

2021-07-01

01:22

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

125,440

2021-07-01

01:23

System.EnterpriseServices.Wrapper.dll

4.0.30319.36415

111,104

2021-07-01

01:22

System.IO.Compression.dll

4.0.30319.36415

71,896

2021-07-01

01:22

System.IO.Compression.FileSystem.dll

4.0.30319.36415

28,936

2021-07-01

01:22

System.Management.dll

4.0.30319.36415

417,480

2021-07-01

01:22

System.Messaging.dll

4.0.30319.36415

274,112

2021-07-01

01:22

System.Net.Http.dll

4.0.30319.36415

202,432

2021-07-01

01:22

System.Net.Http.WebRequest.dll

4.0.30319.36415

50,944

2021-07-01

01:22

System.Numerics.dll

4.0.30319.36415

86,208

2021-07-01

01:22

System.Reflection.context.dll

4.0.30319.36415

108,272

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Remoting.dll

4.0.30319.36415

348,904

2021-07-01

01:22

System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll

4.0.30319.36415

142,192

2021-07-01

01:22

System.Security.dll

4.0.30319.36700

286,088

2021-07-01

01:22

System.ServiceProcess.dll

4.0.30319.36415

134,872

2021-07-01

01:22

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

2021-07-01

01:23

System.tlb

12.0.52415.36415

71,168

2021-07-01

01:22

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

292,560

2021-07-01

01:23

System.Transactions.dll

4.0.30319.36415

289,488

2021-07-01

01:22

System.Web.dll

4.0.30319.36720

5,451,640

2021-07-01

02:26

System.Web.dll

4.0.30319.36720

5,457,808

2021-07-01

01:26

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.36480

839,768

2021-07-01

01:22

System.Web.RegularExpressions.dll

4.0.30319.36415

107,768

2021-07-01

01:22

System.Web.Services.dll

4.0.30319.36415

858,320

2021-07-01

01:22

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

2021-07-01

01:23

System.Web.tlb

4.0.30319.36415

6,144

2021-07-01

01:22

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.0.30319.36660

744,328

2021-07-01

01:23

System.Windows.Forms.dll

4.0.30319.36415

4,859,608

2021-07-01

01:22

System. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

2021-07-01

01:23

System. Windows. Forms.tlb

4.0.30319.36415

85,504

2021-07-01

01:22

System.Windows.Input.Manipulations.dll

4.0.30319.36415

68,520

2021-07-01

01:23

System.Windows.Presentation.dll

4.0.30319.36415

29,072

2021-07-01

01:23

System.Xaml.dll

4.0.30319.36660

633,624

2021-07-01

01:23

System.XML.dll

4.0.30319.36430

2,705,032

2021-07-01

01:22

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

115,352

2021-07-01

01:23

TLBREF.DLL

4.0.30319.36415

101,024

2021-07-01

01:22

UIAutomationClient.dll

4.0.30319.36415

178,536

2021-07-01

01:23

UIAutomationClientsideProviders.dll

4.0.30319.36415

365,984

2021-07-01

01:23

UIAutomationProvider.dll

4.0.30319.36415

48,496

2021-07-01

01:23

UIAutomationTypes.dll

4.0.30319.36415

105,832

2021-07-01

01:23

webengine.dll

4.0.30319.36720

19,856

2021-07-01

02:26

webengine.dll

4.0.30319.36720

17,784

2021-07-01

01:26

webengine4.dll

4.0.30319.36720

614,288

2021-07-01

02:26

webengine4.dll

4.0.30319.36720

502,672

2021-07-01

01:26

WindowsBase.dll

4.0.30319.36660

1,234,824

2021-07-01

01:23

WindowsFormsIntegration.dll

4.0.30319.36415

102,784

2021-07-01

01:23

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

174,256

2021-07-01

01:23

WMINet_Utils.dll

4.0.30319.36415

126,136

2021-07-01

01:22

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

85,792

2021-07-01

01:23

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

2021-07-01

01:23

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll.mui

4.0.30319.36415

24,368

2021-07-01

01:23

WorkflowServiceHostPerformanceCounters.dll

4.0.30319.36577

76,776

2021-07-01

01:23

wpf-etw.man

151,330

2021-07-01

01:23

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

2021-07-01

01:23

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.0.30319.36660

12,168

2021-07-01

01:23

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

18,840

2021-07-01

01:23

WPFFontCache_v0400.exe

4.0.30319.36660

17,808

2021-07-01

01:23

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

2,101,632

2021-07-01

01:23

wpfgfx_v0400.dll

4.0.30319.36660

1,641,344

2021-07-01

01:23

WsatConfig.exe

4.0.30319.36415

155,256

2021-07-01

01:23

XamlBuildTask.dll

4.0.30319.36415

133,976

2021-07-01

01:23

XsdBuildTask.dll

4.0.30319.36415

68,280

2021-07-01

01:23

ThirdPartyNotices.txt

20,126

2021-07-01

01:26

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

678,488

2021-07-01

01:23

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

536,856

2021-07-01

01:22

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

869,464

2021-07-01

01:23

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52480.36480

875,800

2021-07-01

01:22

Informacje o ochronie i zabezpieczeniach

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×