Nie jest rzadkością dla przedsiębiorstwa preferują wdrażania DeployR na własną istniejącej infrastruktury Apache Tomcat lub MongoDB, a nie instalowanie ze składnikami Tomcat i MongoDB dołączone do instalacji DeployR. Można to zrobić, ale następujące powinny być brane pod uwagę:

MongoDB

DeployR 7.3 przetestowane i obsługiwany w MongoDB 2.4.5. Starsze wersje MongoDB nie będzie działać z DeployR. Aby użyć innej instalacji MongoDB w przedsiębiorstwie, najpierw wykonać instalację DeployR 7.3, a następnie zrzutu z firmy DeployR domyślną MongoDB instalacji domyślnej bazy danych i przywrócić do instalacji przy użyciu mongorestore. Następnie skonfiguruj połączenie do nowej instalacji MongoDB w deployr.groovy.

Apache Tomcat

DeployR 7.3 przetestowane i obsługiwany w Apache Tomcat 7.0.34. DeployR używa gniazda sieci Web. W związku z tym jako minimum, należy użyć Tomcat 7.0.27. Coś, przed 7.0.27 spowoduje zablokowanie funkcji DeployR.

Konfiguracja Tomcat:

Aby uruchomić DeployR na tych samych portów używamy domyślnie, następnie trzeba będzie wybrać szczegóły łącznika z server.xml domyślny, który jest dostarczany z DeployR. W przeciwnym razie jako minimum, należy zmodyfikować mapowania portu w pliku deployr.groovy, aby dopasować bieżącej konfiguracji łącznika Tomcat:

grails.plugin.springsecurity.portMapper.httpPort=7300 
grails.plugin.springsecurity.portMapper.httpsPort=7301

Wartości portu 7300 i 7301 musi zostać zaktualizowany, aby odpowiadał portów, którego używasz.

Należałoby również zmodyfikować z catalina.sh lub catalina.bat, aby zapewnić odpowiednie, przy użyciu odpowiednich JAVA_OPTS sterty Java przydzielone do DeployR. Te wartości domyślne są dostępne w catalina.sh/bat, który jest dostarczany z DeployR.

Wreszcie gdzieś w środowisku REVODEPLOYR_HOME zmiennej środowiskowej musi być ustawiona.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×