Objawy

Załóżmy, że Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub komputera typu tablet z systemem Windows Server 2012 R2 jest skonfigurowany do użytkownicy muszą nacisnąć klawisze Ctrl + Alt + Del przed zalogowaniem się do komputera typu tablet. Po wykonaniu zimny restart na rysownicy lub zablokować rysownicy, jeden z następujących komunikatów o błędach są jednak wyświetlane w związku z tym na ekranie logowania informujący o sposobach łączenia się monit o poświadczenia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Windows, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby zarejestrować się w.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Windows, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby odblokować.
Uwagi

  • Oczekiwane zachowanie jest, że wiadomości również informuje skrótu klawiaturowego Ctrl + Alt + Del może służyć do uruchomienia procesu logowania.

  • Ten problem występuje również w systemie Windows 8 i Windows RT.

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem dla systemu Windows 8 i Windows RT, musisz uaktualnić system operacyjny do wersji Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Aby rozwiązać ten problem dla Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2911106.

Po zainstalowaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 2911106 wiadomości są aktualizowane do następującego:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Windows, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby zarejestrować cali (lub można odblokować, naciskając kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Delete.)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk systemu Windows, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby odblokować. (Lub można odblokować, naciskając kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Delete.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu zbiorczego aktualizacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2911106 pakiet zbiorczy aktualizacji Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2: stycznia 2014

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×