Objawy

Po utworzeniu nowego zasobu skrzynki pocztowej za pomocą Centrum administracyjnego usługi Exchange nowej skrzynki pocztowej nie będzie zaznaczona opcja automatycznie Aktualizuj adresy e-mail na podstawie zasad adres e-mail stosowane do tego adresata . Podstawowy adres SMTP nowego zasobu skrzynki pocztowej będzie równa UPN określonej w kreatorze.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ Centrum administracyjnego usługi Exchange wywołuje polecenie cmdlet środowiska Windows PowerShell nową skrzynkę pocztową i określa parametr PrimarySMTPAddress . Gdy polecenie cmdlet nowej skrzynki pocztowej jest przekazywany parametr PrimarySMTPAddress , opcja automatycznie Aktualizuj adresy e-mail na podstawie zasad adres e-mail stosowane do tego adresata nie jest zaznaczone. Ma to zapobiec zmianie podstawowy adres SMTP, która została określona w poleceniu zasad adres E-mail.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft Exchange Server 2013. Po zainstalowaniu tej aktualizacji, opcja automatycznie Aktualizuj adresy e-mail na podstawie zasad adres e-mail stosowane do tego adresata zostanie zaznaczona podczas tworzenia zasobu skrzynki pocztowe pomieszczeń za pomocą Centrum administracyjnego programu Exchange.

Więcej informacji

Opcja automatycznie Aktualizuj adresy e-mail na podstawie zasad adres e-mail stosowane do tego adresata można wybrać ręcznie skrzynek pocztowych zasobów po utworzeniu pokoju. To zostaną zaktualizowane przez zasady adresu E-mail.

Administratorzy umożliwia utworzenie skrzynki pocztowej pomieszczenia zasobów środowiska PowerShell i można pominąć parametr PrimarySMTPAddress . Pozwoli to pomieszczenia zasób automatycznie Aktualizuj adresy e-mail na podstawie zasad adres e-mail stosowane do tego adresata wybrane automatycznie.

Na przykład administrator uruchomić apletu polecenia w następujący sposób:New-Mailbox -UserPrincipalName confmbx@contoso.com -Alias confmbx -Name ConfRoomMailbox -Database "Mailbox Database 1" -OrganizationalUnit Users -Room -ResetPasswordOnNextLogon $true

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×