Objawy

Stacja dysków CD lub DVD nie jest widoczna w Eksploratorze plików (określanym jako Eksplorator Windows w systemie Windows 7 i wcześniejszych wersjach systemu Windows), a urządzenie jest oznaczone żółtym wykrzyknikiem w Menedżerze urządzeń. Ponadto po otwarciu okna dialogowego Właściwości urządzenia w obszarze Status urządzenia wyświetlony zostaje jeden z następujących błędów:

 • System Windows nie może uruchomić tego urządzenia sprzętowego, ponieważ jego informacje o konfiguracji (w rejestrze) są niekompletne lub uszkodzone. (Kod 19).

 • To urządzenie nie pracuje poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia. (Kod 31).

 • Wyłączono sterownik (usługę) dla tego urządzenia. Możliwe, że tę funkcję zapewnia sterownik alternatywny. (Kod 32).

 • System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Być może brakuje sterownika lub jest on uszkodzony. (Kod 39).

 • System Windows pomyślnie załadował sterownik urządzenia dla tego sprzętu, ale nie może odnaleźć urządzenia sprzętowego. (Kod 41).

Ten problem może wystąpić po przeprowadzeniu jednej z następujących operacji:

 • Uaktualniono system operacyjny Windows.

 • Zainstalowano lub odinstalowano programy do nagrywania dysków CD lub DVD.

 • Odinstalowano program Microsoft Digital Image.

Stacja dysków CD lub DVD może nie zostać wykryta z wielu powodów. Rozwiązania opisane w tym artykule mogą pomóc z eliminacji niektórych z nich, ale nie omówiono tu wszystkich przyczyn.  Może być również konieczne skontaktowanie się z producentem sprzętu w celu uzyskania pomocy technicznej.

Rozwiązanie

Dla każdej z poniższych metod kliknij nagłówek, który otworzy się, aby pokazać więcej informacji:

W przypadku systemu Windows 10 przejdź do metody 2.

W systemie Windows 7 i 8.1, aby otworzyć narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisze logo Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.

 2. Wpisz ciąg control w oknie dialogowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W polu Szukaj w Panelu sterowania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów.

 4. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij opcję Skonfiguruj urządzenie. Jeśli wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wypróbuj następną metodę.

 1. Sprawdź, czy stacja dysków jest aktywowana w systemie BIOS. Systemy BIOS różnią się w zależności od urządzenia. Jeśli nie wiesz, jak sprawdzać ustawienia stacji dysków w systemie BIOS urządzenia, skontaktuj się z producentem urządzenia.

 2. Ponadto skontaktuj się z producentem komputera, jeśli stacja dysków została z nim dostarczona, lub z producentem stacji dysków, jeśli została kupiona oddzielnie, aby sprawdzić, czy sterowniki mikroukładu są aktualne.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wypróbuj następną metodę.

Aby zaktualizować sterownik, wyszukaj go w witrynie sieci Web producenta urządzenia, a następnie wykonaj opisane tam czynności.

Aby ponownie zainstalować sterownik, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisze logo Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.

 2. Wpisz ciąg devmgmt.msc w oknie dialogowym Otwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli wyświetlony zostanie monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.

 3. W Menedżerze urządzeń rozwiń węzeł Stacje dysków CD-ROM/DVD, kliknij prawym przyciskiem myszy poszczególne urządzenia CD i DVD, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia urządzenia kliknij przyciskOK.

 5. Ponownie uruchom komputer.

Po ponownym uruchomieniu komputera sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wypróbuj następną metodę.

Aby usunąć, a następnie ponownie zainstalować sterownik IDE/ATAPI, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Start wyszukaj pozycję Menedżer urządzeń. Z wyników wyszukiwania otwórz Menedżera urządzeń, a następnie wybierz menu View. Wybierz opcję Pokaż ukryte urządzenia.

 2. Rozwiń obszar Kontrolery IDE/ATAPI, a następnie:

  • Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ATA Channel 0, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  • Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ATA Channel 1, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  • Wybierz i kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Standardowy podwójny kontroler PCI IDE, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  • Jeśli widoczne są dodatkowe pozycje, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj.

 3. Uruchom ponownie urządzenie.

Po ponownym uruchomieniu komputera sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wypróbuj następną metodę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×