Objawy

Po uruchomieniu Sysprep.exe na Microsoft Surface Pro 3, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Sysprep was not able to validate your Windows installation. Review the log file at %windir%\system32\Sysprep\panther\setupact.log for details.  After resolving the issue use Sysprep to validate your installation again. 

Reviewing the setupact.log may show the following errors:

2014-11-03 20:57:55, Error SYSPRP BitLocker-Sysprep: BitLocker is on for the OS volume. Turn BitLocker off to run Sysprep. (0x80310039)
[gle=0x00000001]
2014-11-03 20:57:55, Error [0x0f0082] SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Failure occurred while executing 'ValidateBitLockerState' from C:\Windows\System32\BdeSysprep.dll; dwRet = 0x80310039[gle=0x00000001]
2014-11-03 20:57:55, Error SYSPRP SysprepSession::Validate: Error in validating actions from C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Generalize.xml; dwRet = 0x80310039
2014-11-03 20:57:55, Error SYSPRP RunPlatformActions:Failed while validating SysprepSession actions; dwRet = 0x80310039
2014-11-03 20:57:55, Error [0x0f0070] SYSPRP RunExternalDlls:An error occurred while running registry sysprep DLLs, halting sysprep execution. dwRet = 0x80310039
2014-11-03 20:57:55, Error [0x0f00d8] SYSPRP WinMain:Hit failure while pre-validate sysprep generalize internal providers; hr = 0x80310039

If you run manage-bde -status command it will show the following:

Disk volumes that can be protected with
BitLocker Drive Encryption:
Volume C: [OSDisk]
[OS Volume]

Size: 118.34 GB
BitLocker Version: 2.0
Conversion Status: Encryption in Progress
Percentage Encrypted: 97.8%
Encryption Method: AES 128
Protection Status: Protection Off
Lock Status: Unlocked
Identification Field: Unknown
Key Protectors: None Found


Uwaga Ten problem może wystąpić na każdym systemie, która obsługuje połączony stan wstrzymania.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ system Windows automatycznie rozpoczyna szyfrowanie dysków za pomocą funkcji BitLocker na komputerach z systemem Windows 8.1 obsługujących funkcję InstantGo (podłączone stan wstrzymania).

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, w wierszu polecenia jako administrator, uruchom następujące polecenie:

ciąg manage-bde-off c:

Uwagi

  • Polecenie może trochę potrwać do w pełni odszyfrować dysk. Można uruchomić manage-bde-status polecenie, aby monitorować postęp.

  • Po zakończeniu pełnego odszyfrowywania Sysprep.exe można uruchomić ponownie.

  • Aby zapobiec występowaniu tego problemu podczas początkowej instalacji systemu Windows, ustaw wartość PreventDeviceEncryption na wartość True w pliku unattend.xml na etapie przebywania poza ciałem (OOBE) do tworzenia obrazu odniesienia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz PreventDeviceEncryption.Więcej informacji

Po ustawieniu wartości w pliku unattend.xml, jest tworzony następujący wpis rejestru i podklucz rejestru:

Podklucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker
Nazwa: PreventDeviceEncryption
Typ: REG_DWORD
Dane: 0x00000001

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×