System lub aplikacja zawiesza się w urządzeniu z systemem Windows Embedded POSReady 2009

Objawy

Załóżmy, że masz urządzenie z systemem Windows Embedded POSReady 2009. Urządzenie umieszczone jest w stanie bezczynności przez długi czas. Albo często zmieniasz domyślny klucz rejestru w następującej ścieżki rejestru:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\Connectionsw tej sytuacji, system operacyjny lub aplikacja może zablokować w urządzeniu. Gdy występuje ten problem, musisz ponownie uruchomić to urządzenie do odzyskania systemu.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ alokacji pamięci nie jest zwalniane w usłudze Połączenia sieciowe (Netman). W związku z tym występuje przeciek pamięci w systemie.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do centrum obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft znajdują się:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć system Windows Embedded POSReady 2009 zainstalowany na urządzeniu.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows XP

  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta poprawka instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (Kbnumer.cat) jest podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows XP opartych na architekturze x 86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×