Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Rozpoczęcie według harmonogramu dotyczące danego zadania lub przydziału zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowane rozpoczęcie wg pbaz, czyli w polach od Szacowane rozpoczęcie wg pbaz1 do Szacowane rozpoczęcie wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie. W przypadku zadań planowanych ręcznie te wartości mogą różnić się od wartości przechowywanych w polach Rozpoczęcie według planu bazowego. W przypadku zadań planowanych automatycznie wartości w polach Rozpoczęcie według planu bazowego i Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego są dokładnie takie same.

Pole Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego przechowuje daty rozpoczęcia według harmonogramu dla zadań lub przydziałów zapisane przy pierwszym ustawionym planie bazowym. Podobnie pola Szacowane rozpoczęcie wg pbaz1 do Szacowane rozpoczęcie wg pbaz10 przechowują planowane daty rozpoczęcia dla planu bazowego od 1 do 10.

Istnieją dwie kategorie pól Szacowane rozpoczęcie wg pbaz (0–10).

Data typu danych

Szacowane rozpoczęcie wg pbaz (0–10), pole zadania

Typ wpisu    Obliczone lub wprowadzone

Sposób obliczania    Po ustawieniu planu bazowego data w polu Zaplanowane rozpoczęcie zadania jest kopiowana do pola Szacowane rozpoczęcie według planu bazowego danego zadania.

Użyte pole Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego (szacowane rozpoczęcie wg pbaz, szacowane rozpoczęcie wg pbaz1 itd.) odpowiada zapisanemu planowi bazowemu (plan bazowy, plan bazowy 1 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodaj jedno lub więcej pól Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego do widoku zadań, jeśli ustawiono co najmniej jeden plan bazowy i chcesz porównać szacowane daty rozpoczęcia według planu bazowego z zaplanowanymi lub rzeczywistymi datami rozpoczęcia zadań. Za pomocą wielu planów bazowych można również porównać daty rozpoczęcia wg planu bazowego, które zostały ustawione w różnych punktach projektu.

Przykład    Projekt zawiera połączenie zadań planowanych ręcznie i automatycznie, a niektóre z zadań planowanych ręcznie nadal zawierają niepełne informacje o harmonogramie. Na początku projektu dwa miesiące temu ustawiasz plan bazowy projektu z wartością Plan bazowy. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i ustawiono drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy szacowanych dat rozpoczęcia wg planu bazowego, aby zobaczyć obliczenia dat rozpoczęcia niezależnie od dat rozpoczęcia wprowadzonych w zadaniach planowanych ręcznie. Do widoku Arkusz zadań można dodać pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego, Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego1 i Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego2.

Uwagi    Pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego zawierają wartość "BRAK" do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego, który można wykonać w dowolnym momencie w trakcie projektu. Aby ustawić plan bazowy, na karcie Projekt w grupie Harmonogram kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. W oknie dialogowym kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Ustawienie planu bazowego powoduje skopiowanie wszystkich obecnie zaplanowanych pól zadań do odpowiednich pól planu bazowego.

Szacowane rozpoczęcie wg pbaz (0–10), pole przydziału

Typ wpisu    Obliczone lub wprowadzone

Sposób obliczania    Po ustawieniu planu bazowego data w polu Zaplanowane rozpoczęcie przydziału dla zadania jest kopiowana do odpowiadającego mu pola Szacowane rozpoczęcie według planu bazowego dla przydział.

Użyte pole Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego (szacowane rozpoczęcie wg pbaz, szacowane rozpoczęcie wg pbaz1 itd.) odpowiada zapisanemu planowi bazowemu (plan bazowy, plan bazowy 1 itd.).

Zalecane zastosowania    Dodaj co najmniej jedno pole Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego do widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu po zapisaniu co najmniej jednego planu bazowego i chcesz porównać szacowane daty rozpoczęcia według planu bazowego z zaplanowanymi lub rzeczywistymi datami rozpoczęcia przydziałów. W przypadku wielu planów bazowych można również porównać szacowane daty rozpoczęcia wg planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Projekt zawiera połączenie zadań planowanych ręcznie i automatycznie, a niektóre z zadań planowanych ręcznie nadal zawierają niepełne informacje o harmonogramie. Na początku projektu dwa miesiące temu zapisano plan bazowy projektu. Miesiąc temu zakres projektu uległ zmianie i został zapisany drugi plan bazowy z wartością Plan bazowy 1. Od tego czasu wprowadzono dalsze zmiany i zapisano trzeci plan bazowy z wartością Plan bazowy 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy szacowanych dat rozpoczęcia wg planu bazowego, niezależnie od dat rozpoczęcia wprowadzonych w zadaniach planowanych ręcznie oraz w kontekście zasobów i ich przydziałów. Do widoku Użycie zasobu można dodać pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego, Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego1 i Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego2. Szacowane daty rozpoczęcia według planu bazowego dla przydziałów są wyświetlane z polami przydziałów pod nazwami poszczególnych zasobów.

Uwagi    Pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego zawierają wartość "BRAK" do momentu zapisania odpowiedniego planu bazowego, który można wykonać w dowolnym momencie w trakcie projektu. Aby ustawić plan bazowy, na karcie Projekt w grupie Harmonogram kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. W oknie dialogowym kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz odpowiedni plan bazowy — plan bazowy lub plan bazowy od 1 do 10. Ustawienie planu bazowego powoduje skopiowanie wszystkich obecnie zaplanowanych pól zadań do odpowiednich pól planu bazowego.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×