Szybka pomoc firmy Microsoft — warunki użytkowania

Używanie aplikacji Szybka pomoc

Aplikacja Szybka pomoc umożliwia Licencjobiorcy zapewnienie osobieznajdującej się w innej niż Licencjobiorca lokalizacji (np. specjaliście zdziału pomocy technicznej Microsoft albo znajomemu) dostępu do urządzeniaLicencjobiorcy. W ramach takiego dostępu taka osoba może kontrolować urządzeniei pracować na nim, w tym np. oglądać treści wyświetlane na ekranie urządzenia,uzyskiwać dostęp do danych przechowywanych w urządzeniu, instalować wurządzeniu oprogramowanie oraz zmieniać ustawienia urządzenia. Taki zdalnydostęp do urządzenia Licencjobiorcy można uzyskać tylko za wyraźną zgodąLicencjobiorcy.

ZANIM Licencjobiorca rozpocznie sesję za pośrednictwem aplikacji Szybkapomoc, powinien sporządzić kopie zapasowe danych, plików, aplikacji i programówznajdujących się na jego urządzeniu, a także zabezpieczyć wszelkie osobiste lubpoufne informacje przechowywane na tym urządzeniu.

Licencja na oprogramowanie aplikacji Szybkapomoc udzielana jest Licencjobiorcy na mocy stosownych postanowień licencyjnychdotyczących oprogramowania Microsoft mających zastosowanie do systemuoperacyjnego Windows.

Dostęp uzyskiwany przez specjalistę z działu pomocy technicznejMicrosoft. Nawiązywane przez Licencjobiorcę w ramachaplikacji Szybka pomoc sesje ze specjalistami z działu pomocy technicznejMicrosoft podlegają postanowieniom umowy dotyczącej usługi Answer Desk oraz oświadczenia Microsoft o ochronie prywatności.

Inne przypadki udzielania dostępu. Licencjobiorcazawsze powinien zachowywać ostrożność podczas zapewniania innym osobom dostępudo jego urządzenia za pośrednictwem aplikacji Szybka pomoc. Microsoftudostępnia Licencjobiorcy aplikację Szybka pomoc dla wygody Licencjobiorcy inie ponosi odpowiedzialności za umiejętność albo brak umiejętności używaniaaplikacji Szybka pomoc przez poszczególne osoby ani za osiągnięte wskutekużywania tej aplikacji rezultaty. Microsoft udostępnia aplikację Szybka pomoc wstanie takim, w jakim ona się znajduje. Wszelkie ryzyko związanez używaniem tej aplikacji ponosi Licencjobiorca.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×