Tłumaczenie maszynowe stron pomocy technicznej firmy Microsoft

Artykuły przetłumaczone maszynowo z oczywistych powodów mają zazwyczaj niższą jakość niż przetłumaczone profesjonalnie. Jednak mechanizm tłumaczący wyciąga wnioski z poprawek i stale zwiększa jakość swoich tłumaczeń. Firma Microsoft udostępnia obecnie narzędzie, dzięki któremu każdy użytkownik może poprawić jakość artykułów przetłumaczonych maszynowo, proponując lepsze tłumaczenia.

Poprawianie tłumaczenia

Zawsze, gdy widzisz złe tłumaczenie, daj mechanizmowi tłumaczącemu szybką lekcję języka. Stosuj proste poprawki, aby ulepszyć artykuły pomocy technicznej dla innych użytkowników.

 1. Wskaż tekst, który chcesz poprawić, a następnie wybierz pozycję „Popraw tłumaczenie”.
  Jak korzystać z CTF kroku 1

 2. Zmień tekst.
    Jak korzystać z CTF kroku 2

 3. Wybierz pozycję Prześlij.
  Jak korzystać z CTF kroku 3

Uwaga: Poprawki przed opublikowaniem zostaną ocenione przez eksperta firmy Microsoft.


Informacje o usłudze tłumaczenia maszynowego

Usługa tłumaczenia maszynowego jest przeznaczona dla użytkowników, którzy niezbyt dobrze posługują się językiem angielskim. Artykuły przetłumaczone maszynowo mają często niższą jakość niż artykuły przetłumaczone przez ludzi.

Dzięki nieustannym badaniom nad sposobem tłumaczenia przez komputery technologia tłumaczenia maszynowego została znacznie ulepszona w ostatnich latach. Jednak tłumaczenia wciąż zawierają błędy językowe i techniczne. Teraz i Ty możesz przyczynić się do ulepszenia tłumaczeń, udostępniając poprawione dane w językach lokalnych.

Język możesz zmienić, wybierając nazwę języka obok ikony kuli ziemskiej u dołu artykułu, a następnie wybierając ustawienia regionalne.

Za każdym razem, gdy umieścisz wskaźnik myszy na tekście, zostanie wyświetlona oryginalna wersja w języku angielskim.
Jak wyświetlić oryginalny tekst  


Tłumaczenia ulepszone za pomocą środowiska tłumaczenia grupowego

Środowisko tłumaczenia grupowego (Collaborative Translation Framework, CTF) umożliwia użytkownikom poprawianie artykułów przetłumaczonych maszynowo. Teraz możesz przystąpić   do tłumaczenia i ulepszyć tłumaczenie w dowolnym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base, który odczytujesz, wybierając pozycję Ulepsz tłumaczenie

W artykule przetłumaczonym na komputerze domyślnie jest uwzględniana poprawa funkcji tłumaczenia :

 1. Wystarczy wskazać tekst, który chcesz poprawić w artykule, aby zostały wyświetlone opcje ulepszania tłumaczenia. Wybierz pozycję Popraw tłumaczenie.
  Jak korzystać z CTF kroku 1  

 2. Wprowadź poprawkę.
  Jak korzystać z CTF kroku 2  

 3. Wybierz pozycję Prześlij.
  Jak korzystać z CTF kroku 3  

Możesz również wyświetlić oryginalny tekst w języku angielskim, aby lepiej zrozumieć tłumaczony tekst.

Uwaga: Gdy użytkownik proponuje tłumaczenie i wybiera pozycję Prześlij, tłumaczenie jest zapisywane w bazie danych. Jeśli moderator zaakceptuje tłumaczenie, zostanie ono użyte podczas ponownego tłumaczenia artykułu.


Zadaniem tego narzędzia nie jest doprowadzenie artykułów przetłumaczonych maszynowo do perfekcji ani wyniesienie ich do poziomu tłumaczeń profesjonalnych. Celem tego narzędzia jest umożliwienie użytkownikom usunięcia błędów, które powodują, że artykuł jest mało zrozumiały lub po prostu wprowadza w błąd.

Błędy, które nie zapobiegają przekazywać znaczenia danego artykułu, powinny zostać zignorowane. Należy poprawiać tylko te błędy, które wprowadzają czytelnika w błąd lub utrudniają zrozumienie artykułu.

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, które należy wykonać:

 • Nie dodawaj nowych informacji do tłumaczenia i nie usuwaj informacji, które znajdują się w oryginalnym artykule w języku angielskim. Tekst tłumaczenia musi odpowiadać (zdanie po zdaniu) tekstowi źródłowemu. Wprowadzone poprawki są zapisywane w słowniku i będą ponownie używane przy każdym kolejnym użyciu tego samego zdania.

 • Jeśli zawartość oryginału w języku angielskim jest niepoprawna i wymaga zaktualizowania, prosimy o przesłanie opinii do zespołu twórców artykułów w języku angielskim zamiast poprawiania przetłumaczonych wersji. 

 • Nie skracaj nazw produktów firmy Microsoft.

 • Jeśli nazwy produktów firmy Microsoft lub elementy interfejsu użytkownika (UI) są przetłumaczone nieprawidłowo, prosimy o przesłanie do zespołu PQO MT KB (pqomtfbk@microsoft.com) opinii zawierającej listę nieprawidłowo przetłumaczonych elementów lub nazw (w wersji angielskiej i w tłumaczeniu). Dzięki temu będziemy mogli zaktualizować słowniki i zastosować systematyczne poprawki w różnych artykułach.

 • W języku hiszpańskim prosimy nie używać regionalizmów podczas aktualizowania poprawek. Zamiast tego prosimy o używanie języka hiszpańskiego w wersji „globalnej”.

Przykłady błędów do poprawienia:

 • Opuszczone wyrazy: Czasami w wersji przetłumaczonej maszynowo jest pomijana negacja — jest to problem o najwyższym priorytecie, który w przypadku wykrycia wymaga poprawienia. Podobnie w niektórych językach mogą być opuszczane czasowniki. Wprowadzanie poprawek w takich przypadkach jest bardzo ważne.

 • Tłumaczenie maszynowe powoduje uszkodzenie wierszy polecenia. Poprawianie tego rodzaju błędów jest ważne, ponieważ w przeciwnym razie artykuł będzie stwarzał problemy dla użytkowników.

 • Błędy terminologiczne: Na przykład wyraz „driver” przetłumaczony w znaczeniu kierowcy pojazdu, zamiast sterownika oprogramowania lub sprzętu.

 • Zwroty pozostawione w języku angielskim, które powinny być przetłumaczone.

 • Zwroty przetłumaczone, które powinny pozostać w języku angielskim.

 • Nieprawidłowo przetłumaczone komunikaty o błędach.

 • Mylące zdania: Tłumaczenie jest tak złe, że trudno zrozumieć zdanie.

 • Zdania, których zrozumienie wymaga dużego wysiłku ze względu na niską jakość tłumaczenia.

 • Nieprawidłowe linki.

Wszystkie powyższe przykłady przedstawiają błędy, które uniemożliwiają użytkownikom zrozumienie artykułu i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Błędów gramatycznych ani kolejności słów nie trzeba poprawiać, chyba że utrudniają zrozumienie znaczenia. Tak naprawdę nie można poprawić wszystkiego, ponieważ istnieje zbyt wiele możliwych problemów i zbyt wiele artykułów. Artykuły po wprowadzeniu poprawek i ponownym opublikowaniu nadal będą artykułami przetłumaczonymi maszynowo i zostaną opatrzone odpowiednim zastrzeżeniem, aby zwykli użytkownicy nie oczekiwali doskonałego tłumaczenia. Najważniejsze jest poprawienie artykułów przetłumaczonych maszynowo w taki sposób, aby stały się pomocne dla zwykłych użytkowników.    

W niektórych przypadkach poprawki zostały już zgłoszone przez innych użytkowników. Jest to widoczne w oknie edycji, a użytkownicy mogą zaproponować inną poprawkę lub zagłosować na istniejącą.

Na poniższym obrazie jest widoczna oryginalna wersja przetłumaczona na komputerze, a następnie ikona przetłumaczona maszynowo (Ikona MT ) i proponowane nowe tłumaczenie, a następnie liczba otrzymanych głosów (2 w przykładzie).

Propozycja innych użytkowników

poprawki zaproponowane przez innych użytkowników mogą być następujące:

 • Zmodyfikować

 • Wybierać (głosować na tłumaczenie)

 • Zgłaszaćjako obraźliwe

Co można zrobić na potrzeby innej propozycji  

Uwaga: Użytkownicy mogą także — jeśli chcą — edytować wersję przetłumaczoną maszynowo i zaproponować zupełnie inne tłumaczenie. Te same opcje (edycja, wybór lub zgłoszenie) są dostępne zarówno dla wersji przetłumaczonej maszynowo, jak i w przypadku zaproponowanych poprawek. Każde sugerowane tłumaczenie musi zostać zaakceptowane przez moderatora, zanim zostanie wyświetlone w artykule po jego ponownym tłumaczeniu.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×