Objawy

Konfigurowanie programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 do korzystania z opcji Użyj lokalnego uwierzytelniania lasu usługi Active Directory . W takim przypadku program Forefront Unified Access Gateway wykrywa i jest używany tylko jeden serwer wykazu globalnego w lesie, do kwerendy do kontrolerów domeny podczas uwierzytelniania tułowia.

Jeśli ten serwer wykazu globalnego jest offline lub jest niedostępny z innego powodu, program Forefront Unified Access Gateway nie wykrywa ten warunek i staje się nie można zlokalizować zasobów domeny dla uwierzytelniania. Tułów uwierzytelnianie przy użyciu tej lokalnej opcji repozytorium uwierzytelniania lasu usługi Active Directory nadal nie aż ponownym uruchomieniu serwera i jest wykrywany serwer wykazu globalnego w innej.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ w celu wykonania Usługi domenowe w usłudze Active Directory (AD DS) uwierzytelnianie między lasami, Microsoft Forefront UAG użytkownika Manager (usługa UserMgrCom) wykonuje kwerendę systemu nazw domen (DNS, Domain Name System) dla rekordów srv ciąg _gc usługi Active Directory. Usługa UserMgrCom robi to, aby odnaleźć dostępny serwer wykazu globalnego, na podstawie konfiguracji lasu repozytorium uwierzytelniania. Po wybraniu serwera wykazu globalnego i buforowane informacje o połączeniu, usługa UserMgrCom nie wykonywał żadnych dodatkowych kwerend lub utworzyć nowe połączenie serwera wykazu globalnego, do momentu ponownego uruchomienia usługi.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować dodatek Service Pack 4 dla programu Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy ręcznie ponownie uruchomić Menedżera użytkowników UAG (usługa UserMgrCom) aby uruchomić nową kwerendę serwera wykazu globalnego i połączenia, jeśli oryginalny serwer wykazu globalnego nie jest już dostępny.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Zobacz terminologia firma Microsoft używa do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×