Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby rozpowszechniać zawartość w małych grupach w klasie, utwórz grupy uczniów przy użyciu OneNote!

  1. Zaloguj się do OneNote> Office Office.com .

  2. Wybierz pozycję Notesy zajęć, a następnie wybierz notes zajęć, który chcesz udostępnić.  

  3. Wybierz pozycję Notes zajęć > Rozpowszechnij stronę.

  4. Wybierz pozycję Dystrybucja grup.

  5. Aby rozpowszechnić do istniejącej grupy uczniów, zaznacz pole wyboru obok nazwy grupy. Aby utworzyć nową grupę uczniów, wybierz pozycję + Nowa grupa. Wybierz pozycję Dodaj, a następnie nadaj nazwę grupie, wybierz jej członków uczniów i wybierz pozycję Zapisz.

  6. Wybierz Dalej. Wybierz sekcję ucznia, w którą chcesz rozpowszechnić notes, a następnie wybierz pozycję Rozpowszechnij.

  7. Wróć do grupy uczniów i użyj pól wyboru, aby edytować członków grupy lub Usunąć grupę. Wprowadzane zmiany są zapisywane na bieżąco.

Dowiedz się więcej

Instalowanie dodatku Notes zajęć

Rozpowszechnianie sekcji i stron Notesu zajęć

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×