Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Widok można traktować jako zapisane zapytanie. Widoki są szczególnie przydatne, gdy trzeba uzyskać dostęp do tych samych informacji z wielu tabel lub udostępnić dane użytkownikom, nie dając im możliwości zmieniania samych tabel.

Uwaga: Diagram modelu bazy danych jest dostępny tylko w niektórych wersjach programu Visio. Zobacz artykuł Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Dodawanie widoku do diagramu modelu bazy danych

 • Przeciągnij na stronę rysunku kształt Widok z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny.

Przypisywanie kolumn z tabel do widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych zawierający widok, do którego chcesz dodać kolumny.

 2. Kliknij dwukrotnie widok, a następnie w oknie Właściwości bazy danych na liście Kategorie kliknij pozycję Kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pole pustej linii Nazwa fizyczna i wpisz nazwę kolumny. Powtórz dla każdej kolumny, którą chcesz dodać do widoku.

  • Kliknij Dodaj. Domyślna nazwa nowej kolumny jest zgodna z konwencją nazewnictwa określoną w polu dialogowym Preferencje modelowania. Aby zmienić nazwę kolumny, kliknij domyślną nazwę kolumny i wpisz nową nazwę. Powtórz dla każdej kolumny, którą chcesz dodać do widoku.

 4. Kliknij nazwę kolumny, której właściwości chcesz określić, a następnie kliknij Edytuj.

 5. W oknie dialogowym Wyświetlanie właściwości kolumny, w karcie Źródło, kliknij pozycję Znane kolumny w innej tabeli lub widoku, a następnie kliknij pozycję Zmień.

 6. W oknie dialogowym Wybierz kolumny zaznacz kolumnę z listy tabel i widoków diagramu modelu bazy danych, a następnie kliknij OK.

 7. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk OK.

 8. Powtórz kroki od 4 do 7 dla każdej kolumny dodanej w kroku 3.

Edytowanie właściwości kolumny w widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie widok zawierający kolumny, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij pozycję Kolumny na liście Kategorie w oknie Właściwości bazy danych.

 3. Kliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Wyświetlanie właściwości kolumny kliknij kartę, która zawiera informacje, które chcesz zmienić i wprowadź zmiany.

 5. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk OK.

Edytowanie właściwości widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie widok, którego właściwości chcesz edytować, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

 3. W oknie Właściwości bazy danych kliknij kategorię zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Diagram modelu bazy danych zostanie automatycznie zaktualizowany.

Usuwanie widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Na stronie rysunku kliknij widok, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 3. W oknie dialogowym Usuń obiekt wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Tak, aby usunąć widok ze strony rysunku, a także z okien modelu i Tabele i widoki.

  • Kliknij Nie, aby usunąć widok ze strony rysunku, ale nie z okien modelu oraz Tabele i widoki.

Uwaga: Jeśli nie widzisz okna dialogowego Usuń obiekt po usunięciu obiektu z diagramu, w menu Bazy danych wskaż Opcje, kliknij Modelowanie, a następnie na karcie Diagram logiczny w oknie dialogowym Preferencje modelowania bazy danych w obszarze Podczas usuwania obiektu z diagramu kliknij pozycję Zapytaj użytkownika, co zrobić. Ewentualnie, jeśli chcesz usunąć widok z modelu, kliknij widok w oknie Tabele i widoki, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Zmiana kolejności widoków w oknie kodu

 1. Jeśli okno Kod jeszcze nie zostało otwarte, w menu Baza danych wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij polecenie Kod, aby otworzyć okno.

  Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko dla szablonu Diagram modelu bazy danych.

 2. Przeciągnij widok, którego położenie chcesz zmienić na nowe miejsce w oknie.

Definiowanie pola nazwy dla encji lub widoku

 1. Otwórz diagram modelu bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie encję lub widok, których obszar nazw chcesz zmienić, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

 3. Na liście Kategorie kliknij Definicja, a następnie wpisz wyróżniający tekst w polu Obszar nazw.

Model bazy danych zostanie automatycznie zaktualizowany.

Tworzenie kodu dla widoków

 1. Przeciągnij kształt Widok z wzornika Model encja-relacja lub Model obiektowo-relacyjny.

 2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby otworzyć okno Właściwości bazy danych.

 3. W obszarze Kategorie kliknij SQL.

 4. Wpisz swój kod w oknie SQL.

Nie możesz znaleźć funkcji modelowania bazy danych?

Prawdopodobnie to wydanie programu Visio nie zawiera odpowiednich funkcji. Aby sprawdzić, które wydanie programu Visio jest używane, kliknij polecenie Microsoft Office Visio — informacje w menu Pomoc. Nazwa wydania jest wyświetlana w wierszu u góry okna dialogowego.

Program Visio Standard nie zawiera szablonu Diagram modelu bazy danych.

Program Visio w wersji Professional i Premium obsługuje funkcje odtwarzania dla szablonu Diagram modelu bazy danych (pozwala utworzyć model istniejącej bazy danych w programie Visio), ale nie obsługuje generowania (nie pozwala wygenerować kodu SQL przy użyciu modelu bazy danych w programie Visio).

Uwaga: Pełny zestaw funkcji modelowania baz danych, zawierający między innymi funkcje odtwarzania i generowania, jest dostępny w programie Visio for Enterprise Architects. Program Visio for Enterprise Architects jest dołączany do subskrypcji MSDNPremium, dostępnej razem z wydaniami programów Visual Studio Professional i Visual Studio Team System opartymi na rolach.

Jeśli używasz programu Visio (plan 2) i chcesz uzyskać informacje na temat odtwarzania istniejącej bazy danych w model bazy danych, zobacz temat Odwrotna inżynieria istniejącej bazy danych.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×