Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Układ klawiatury decyduje o tym, które znaki są wyświetlane na ekranie po naciśnięciu klawiszy na klawiaturze. Umożliwia on wpisywanie znaków wybranego języka przez naciśnięcie pojedynczego klawisza oraz dodawanie znaków diakrytycznych, takich jak umlaut (ä) w języku niemieckim czy tylda (ñ) w języku hiszpańskim.

Niektóre lub wszystkie klawisze klawiatury mogą ulec zmianie po zastosowaniu innego układu klawiatury. Poniżej przedstawiono angielski (Stany Zjednoczone) i grecki układ klawiatury. Naciśnięcie tych samych klawiszy powoduje wyświetlenie różnych znaków w zależności od wybranego języka.

Klawiatura amerykańska Klawiatura grecka

Szukasz informacji na temat wstawiania znaków specjalnych lub symboli?

Jeśli chcesz tylko wstawić symbol lub literę z akcentem, wykonaj dowolną z następujących czynności:

W pakiecie Office za pomocą ustawień języka w preferencjach systemu Mac OS X można określić używany układ klawiatury. Możesz zmienić układ klawiatury, a także formaty daty, godziny, liczby i pomiaru, aby dopasować Języki i standardy regionalne.

Uwaga: W tym artykule wyjaśniono procedurę zmieniania języków w systemie Mac OS X 10.10 (Yosemite). Jeśli masz inną wersję systemu Mac OS X, odpowiednie informacje możesz znaleźć w pomocy dla produktów firmy Apple.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij pozycję Język i region, a następnie kliknij pozycję Preferencje klawiatury.

 3. Kliknij znak +, wybierz żądany język i kliknij pozycję Dodaj.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokazuj menu klawiatury na pasku menu.

  Menu klawiatury na pasku menu

  Objaśnienie 1 menu wprowadzanie jest wyświetlane jako flaga na pasku menu.

 5. Kliknij menu Wejście i wybierz nowy układ klawiatury, aby rozpocząć pisanie w danym języku.

Zapamiętanie klawiszy, które zostały zmienione po zastosowaniu nowego układu klawiatury, może być trudne. Włącz narzędzie Podgląd znaków i klawiatury, aby wyświetlić mapę bieżącego układu i używać jej jako pomocy podczas pisania.

 1. Z menu Wejście na pasku menu wybierz źródło wprowadzania dla języka, którego klawiaturę chcesz wyświetlić.

 2. Z menu Wejście wybierz polecenie Pokaż Podgląd klawiatury.

  Uwaga: Jeśli to polecenie nie jest wyświetlane, przejdź do menu Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura > Klawiatura, a następnie wybierz pozycję Pokazuj podgląd klawiatury i znaków na pasku menu.

 3. Naciśnij klawisz na klawiaturze odpowiadający znakowi wyświetlanemu w oknie Podgląd klawiatury lub kliknij klawisze w oknie Podgląd klawiatury.

  Naciśnij klawisz modyfikujący lub kombinację klawiszy modyfikujących, aby wyświetlić znaki specjalne albo symbole, które można wpisać. Na przykład naciśnij i przytrzymaj klawisz OPCJA lub klawisze OPCJA i SHIFT.

Format używany do wyświetlania informacji (na przykład dat, godzin, walut i miar) można zmienić, aby odpowiadał standardom lub językowi używanemu w kraju bądź regionie, w którym się znajdujesz. Na przykład jeśli pracujesz nad dokumentami w języku francuskim i angielskim, możesz zmienić format na francuski, aby móc wyświetlać walutę w euro lub daty w formacie dzień/miesiąc/rok.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe > Język i region.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynność

Aktualizowanie formatów dat, godzin, liczb, waluty i miar na podstawie regionu geograficznego

W menu podręcznym Regiony wybierz odpowiedni region.

Zmienianie sposobu formatowania daty

Kliknij menu podręczne Kalendarz, aby wybrać inny kalendarz.

Kliknij menu podręczne Pierwszy dzień tygodnia, aby wybrać nowy pierwszy dzień tygodnia.

Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie na karcie Daty rozmieść ponownie elementy daty, aby odzwierciedlały żądany sposób formatowania daty.

Zmienianie sposobu formatowania godziny

Na karcie Czas rozmieść ponownie elementy godziny, aby odzwierciedlały żądany sposób formatowania godziny.

Zmienianie sposobu formatowania liczb i waluty

Na karcie Ogólne kliknij menu podręczne Waluta, aby zmienić domyślną walutę.

Kliknij menu podręczne Jednostki miar, aby zmienić domyślną jednostkę miary.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×