W tym artykule omówiono typy plików multimedialnych obsługiwane przez program Windows Media Player 12. (Jak ustalić wersję programu Windows Media Player).

Uwaga:  W przypadku zainstalowania nowych koderów-dekoderów w systemie Windows mogą być obsługiwane dodatkowe formaty plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kodeki: często zadawane pytania.

 • Formaty Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)

 • Metapliki Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

 • Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

 • Pakiet Windows Media Download (.wmd)

 • Audio Visual Interleave (.avi)

 • Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)

 • Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

 • Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)

 • Formaty firm Sun Microsystems i NeXT (.au, .snd)

 • Plik audio systemu Windows (.wav)

 • Ścieżka dźwiękowa CD (.cda)

 • Indeo Video Technology (.ivf)

 • Karnacje programu Windows Media Player (.wmz, .wms)

 • Plik programu QuickTime Movie (.mov)

 • Plik MP4 Audio (.m4a)

 • Plik MP4 Video (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

 • Plik audio systemu Windows (.aac, .adt, .adts)

 • Plik wideo MPEG-2 TS (.m2ts)

 • Free Lossless Audio Codec (.flac)

Szczegółowe informacje o obsługiwanych typach plików

 

Advanced Systems Format (.asf) Format ASF (Advanced Systems Format) jest preferowanym formatem pliku Windows Media. Jeżeli w komputerze są zainstalowane odpowiednie kodery-dekodery, za pomocą programu Windows Media Player można odtwarzać zawartość audio i/lub zawartość wideo skompresowaną różnymi rodzajami koderów-dekoderów i przechowywaną w pliku .asf. Ponadto zawartość audio lub wideo można przesyłać jako strumień, korzystając z usług Windows Media Services, lub spakować ją, korzystając z menedżera Windows Media Rights Manager.

ASF jest rozszerzalnym formatem, który służy do przechowywania zsynchronizowanych danych multimedialnych. Obsługuje on dostarczanie danych za pośrednictwem różnych sieci i protokołów. Nadaje się również do odtwarzania lokalnego. Format ASF obsługuje zaawansowane możliwości multimedialne, takie jak rozszerzalne typy nośników, pobieranie składników, skalowalne typy nośników, określone przez autora priorytety strumienia, obsługę wielu języków i rozbudowane funkcje bibliograficzne, które obejmują zarządzanie zawartością i dokumentami.

Pliki ASF z zawartością audio skompresowaną przez koder-dekoder Windows Media Audio (WMA) mają zazwyczaj rozszerzenie .wma. Analogicznie, pliki ASF z zawartością wideo i/lub zawartością audio skompresowaną przez kodery-dekodery Windows Media Audio (WMA) i Windows Media Video (WMV) mają rozszerzenie .wmv. Wreszcie zawartość, która została skompresowana przez inny koder-dekoder, ma ogólne rozszerzenie .asf. Aby uzyskać więcej informacji o formacie ASF, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pliki Advanced Systems Format (ASF)

Windows Media Audio (.wma) Pliki Windows Media Audio (.wma) są plikami formatu ASF (.asf) zawierającymi dźwięk skompresowany przez koder-dekoder Windows Media Audio (WMA). Korzystając z oddzielnego rozszerzenia nazwy, można zainstalować na danym komputerze wiele odtwarzaczy i skojarzyć określone odtwarzacze z rozszerzeniem .wma w celu odtwarzania sygnału ze źródeł audio.

Windows Media Video (.wmv, .wm) Pliki Windows Media Video (.wmv) są plikami formatu ASF (.asf) zawierającymi dźwięk i/lub wideo skompresowane przez kodery-dekodery Windows Media Audio (WMA) i Windows Media Video (WMV). Korzystając z oddzielnego rozszerzenia nazwy, można zainstalować na danym komputerze wiele odtwarzaczy i skojarzyć określone odtwarzacze z rozszerzeniem .wmv w celu odtwarzania sygnału ze źródeł audio i wideo.

 

Advanced Stream Redirector (.asx) Pliki Advanced Stream Redirector (.asx), zwane także metaplikami Windows Media, to pliki tekstowe dostarczające informacje o strumieniu pliku i sposobie jego prezentacji. Pliki ASX spełniają nie tylko prostą funkcję definiowania listy odtwarzania, lecz dostarczają także programowi Windows Media Player informacje o tym, jak należy zaprezentować poszczególne pozycje multimedialne na liście odtwarzania.

Metapliki Windows Media są oparte na składni XML i mogą być kodowane w formacie ANSI lub UNICODE (UTF-8). Składają się z różnych elementów, z którymi są skojarzone odpowiednie znaczniki i atrybuty. Każdy element w metapliku Windows Media definiuje określone ustawienie lub działanie w programie Windows Media Player.

Pliki ASX mogą wskazywać na dowolne typy plików multimedialnych, które są rozpoznawane i obsługiwane przez program Windows Media Player.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących metaplików Windows Media, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Windows Media Metafiles 

Windows Media Audio Redirector (.wax) Pliki Windows Media Audio Redirector (.wax) są metaplikami Windows Media zawierającymi odwołania do plików Windows Media Audio (.wma).

Windows Media Video Redirector (.wvx) Pliki Windows Media Video Redirector (.wvx) są metaplikami Windows Media zawierającymi odwołania do plików Windows Media Video (.wmv).

Windows Media Redirector (.wmx) Wersje programu Windows Media Player obsługujące ten typ plików: Pliki Windows Media Redirector (.wmx) są metaplikami Windows Media zawierającymi odwołania do plików Windows Media Audio (.wma) i/lub Windows Media Video (.wmv).

Lista odtwarzania programu Windows Media Player (.wpl) Pliki list odtwarzania programu Windows Media Player (.wpl) są listami odtwarzania po stronie klienta napisanymi we własnościowym formacie. Firma Microsoft wprowadziła ten format plików w programie Windows Media Player 9. W przeciwieństwie do formatów .asx i .m3u przy użyciu formatu .wpl można tworzyć dynamiczne listy odtwarzania. W programie Windows Media Player seria 9 funkcja automatycznej listy odtwarzania wykorzystuje format .wpl. Format .wpl jest domyślnym formatem plików używanym podczas zapisywania list odtwarzania w programie Windows Media Player seria 9.

 

W systemie Microsoft Windows XP Media Center Edition firma Microsoft wprowadziła format pliku *.dvr-ms służący do przechowywania nagranej zawartości TV. Podobnie jak w przypadku plików *.asf także rozszerzenia plików *.dvr-ms umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji rejestratora wideo (PVR), takich jak przesunięcie w czasie, pauza na żywo oraz jednoczesne odtwarzanie i nagrywanie. Wideo zawarte w pliku *.dvr-ms jest kodowane jako strumień wideo MPEG-2, a dźwięk zawarty w pliku *.dvr-ms jest kodowany jako strumień audio MPEG-1 Layer II.

Aby odtwarzać niechronione pliki *.dvr-ms na komputerach z systemem Windows XP, potrzebne są następujące składniki oprogramowania i sprzętu:

 • System Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub nowszym

 • Na komputerze musi być zainstalowana aktualizacja udokumentowana w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  810243 Pakiet DirectShow do tworzenia plików za pomocą Windows XP Media Center Edition
   

 • Dekoder DVD zgodny z systemem Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików *.dvr-ms, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o formacie pliku dvr-ms

 

Pakiety Windows Media Download (WMD) stanowią połączenie zawartości multimedialnej, informacji o liście odtwarzania oraz obramowań karnacji programu Windows Media Player w jednym pliku udostępnionym do pobrania, który ma rozszerzenie .wmd. Pakiet .wmd może zawierać cały album muzycznych klipów wideo, które wyświetlają również reklamy w postaci graficznych znaków firmowych i łączy do witryny sklepu muzycznego online w sieci Web.

Aby pobrać pakiet .wmd z witryny sieci Web, kliknij łącze do tego pakietu. Po zakończeniu pobierania, program Windows Media Player automatycznie wyodrębni pliki zawarte w pakiecie, doda listy odtwarzania, doda zawartość do Biblioteki multimediów, wyświetli skórkę obramowania
Okienko programu Windows Media Player Teraz odtwarzane (w trybie pełnoekranowym), a następnie odtwarza pierwszy element na liście odtwarzania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików .wmd, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Tworzenie pakietu Windows Media Download (przestarzały)

 

Format AVI (Audio Video Interleave) jest szczególnym przypadkiem pliku RIFF (Resource Interchange File Format). Format AVI został zdefiniowany przez firmę Microsoft. Format pliku .avi jest najbardziej rozpowszechnionym formatem służącym do przechowywania danych audio i wideo na komputerze.

W pliku .avi można przechowywać zawartość audio i zawartość wideo skompresowaną za pomocą szerokiej gamy koderów-dekoderów. Plik .avi można odtwarzać w programie Windows Media Player, jeśli w komputerze są zainstalowane odpowiednie kodery-dekodery. Do najczęściej stosowanych w plikach .avi koderów-dekoderów wideo należą między innymi następujące:

 • Koder-dekoder DivX

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę kodera-dekodera DivX w sieci Web:

  DivX

 • Koder-dekoder Cinepak

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę kodera-dekodera Cinepak w sieci Web:

  Cinepak

 • Koder-dekoder Indeo

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Ligos w sieci Web:

  Ligos Corporation 

 • Koder-dekoder DV

 • Koder-dekoder MJPEG

 • Koder-dekoder YUY2 lub RGB bez kompresji

Do najczęściej stosowanych w plikach .avi koderów-dekoderów audio należą między innymi następujące:

 • Koder-dekoder MP3

 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)

 • Koder-dekoder PCM (Pulse Code Modulation) bez kompresji

 

Standardy MPEG są opracowywane przez grupę ekspertów w zakresie ruchomych obrazów (Moving Picture Experts Group). Jest to podlegający ciągłej ewolucji zestaw standardów kompresji wideo i audio.

MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v) Ten standard umożliwia kodowanie progresywnego nagrania wideo z szybkością transmisji około 1,5 miliona bitów na sekundę (b/s). Ten format pliku został opracowany w szczególności do użycia z nośnikami Video-CD i CD-i. Najbardziej popularne implementacje standardu MPEG-1 zapewniają rozdzielczość wideo 352x240 i 30 klatek na sekundę (fps). Korzystając z tego standardu, otrzymuje się wideo o jakości nieco niższej niż typowych nagrań na magnetowidzie.

Pliki wykorzystujące rozszerzenie .m1v są zazwyczaj prostymi strumieniami MPEG-1 zawierającymi tylko informację wideo. Pliki z rozszerzeniami .mpg i .mpeg są na ogół strumieniami systemowymi MPEG-1, które zawierają wideo zakodowane w standardzie MPEG-1 i dźwięk zakodowany w standardzie MP2 (MPEG-1 Layer II).

Strumienie systemowe MPEG-1 nie mają jednak wyłączności na rozszerzenia .mpg i .mpeg. Strumienie programu MPEG-2 też często mają rozszerzenia .mpg i .mpeg, ale zawierają wideo kodowane w standardzie MPEG-2. W systemach operacyjnych Microsoft Windows uwzględniono tylko dekoder wideo MPEG-1, dlatego program Windows Media Player może odtwarzać strumienie programu MPEG-2 dopiero po zainstalowaniu dodatkowego dekodera wideo MPEG-2 (zwanego również pakietem dekoderów DVD). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zakupu pakietów dekoderów DVD, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Pliki do pobrania dla systemu Windows

MPEG Audio Layer III (.mp3) Ten standard również powstał na podstawie pierwszych prac zespołu MPEG. Jest to technika kompresji audio stanowiąca część specyfikacji MPEG-1 i MPEG-2. Format MP3 został opracowany w Niemczech w roku 1991 przez Instytut Fraunhofera. W formacie MP3 dźwięk jest kompresowany przy użyciu metody percepcyjnego kodowania audio, co zapewnia jakość dorównującą płycie CD i niemal taką samą wierność.

MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa) MPEG Audio Layer II to standard kodowania audio, który powstał pierwotnie jako część specyfikacji MPEG-1 i został później zaktualizowany na potrzeby specyfikacji MPEG-2.

M3U (.m3u) Plik .m3u jest metaplikiem listy odtwarzania zawierającym odwołania do plików .mp3 i dodatkowe metadane dotyczące pozycji listy odtwarzania.

 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) jest standardowym protokołem wymiany informacji muzycznych między instrumentami muzycznymi, syntezatorami i komputerami. Standard definiuje kody zdarzeń muzycznych, w tym rozpoczęcie nuty, jej wysokość, długość i głośność, oraz atrybuty muzyczne, na przykład vibrato. Definiuje też kody różnych przycisków, pokręteł i pedałów używanych w syntezatorach.

 

Format AIFF (Audio Interchange File Format) jest formatem pliku audio opracowanym przez firmę Apple Computer. Ten format służy do przechowywania wysokiej jakości próbek dźwięku i informacji o instrumentach muzycznych.

 

Pliki .au (Unix Audio) to pliki dźwiękowe wygenerowane przez systemy operacyjne typu UNIX.

Pliki dźwiękowe w formacie .snd można otwierać za pomocą różnego oprogramowania i są one używane na komputerach firm Sun, NeXt oraz Silicon Graphics. Plik w takim formacie zawiera zazwyczaj identyfikator tekstowy poprzedzony pierwotnymi danymi dźwiękowymi.

 

W systemie Windows format WAV (Wave Form Audio) służy do przechowywania dźwięków jako kształtów fali. Jedna minuta dźwięku kodowanego w standardzie PCM (Pulse Code Modulation) może zajmować od 644 kilobajtów (KB) do 27 megabajtów (MB) pamięci masowej. Rozmiar zajmowanego miejsca na dysku zależy od częstotliwości próbkowania, typu dźwięku (mono lub stereo) oraz liczby bitów używanych w próbce.

Podobnie jak formaty AVI i ASF, także format WAV jest tylko kontenerem pliku. Zawartość audio, która została skompresowana przez jeden z wielu koderów-dekoderów i jest przechowywana w pliku .wav, może być odtwarzana w programie Windows Media Player pod warunkiem, że na komputerze są zainstalowane odpowiednie kodery-dekodery. Do najczęściej stosowanych koderów-dekoderów audio używanych w plikach .wav należą MS ADPCM (Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation) i PCM (Pulse Code Modulation) bez kompresji.

 

Ścieżki dysku CD Audio (.cda) to pliki audio, które są przechowywane na nośniku CD. Pliki .cda można odtwarzać wyłącznie w stacji CD-ROM. Nie można więc dołączyć do tego artykułu przykładowego pliku do odtworzenia w tym formacie. Aby przetestować plik .cda, należy albo odtworzyć inny plik .cda ze stacji CD-ROM albo spróbować odtworzyć plik .cda w innej stacji CD-ROM. Pliki .cda reprezentują ścieżki CD Audio i nie zawierają w rzeczywistości informacji PCM. Pliku .cda skopiowanego ze stacji CD-ROM na dysk twardy nie można odtworzyć.

 

Pliki IVF (Indeo Video Files) to pliki wideo kodowane przy użyciu kodera-dekodera Indeo firmy Ligos Corporation. Standardy Indeo mogą ulegać częstej zmianie. Aby mieć pewność, że można odtwarzać pliki zakodowane za pomocą tego kodera-dekodera, należy sprawdzić, czy posiadany pakiet Indeo jest najbardziej aktualny. Aby sprawdzić, czy posiada się najnowszy pakiet Indeo, należy się skontaktować z firmą Ligos Corporation. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Ligos w sieci Web:

Ligos Corporation Aby odtworzyć plik .ivf, należy go najpierw pobrać na dysk twardy. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze do pliku .ivf, a następnie kliknij
  Zapisz docelowy jako.

 2. Określ lokalizację na dysku twardym, w której chcesz zapisać plik.

 3. Kliknij dwukrotnie plik zapisany na dysku twardym, aby go odtworzyć.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

281919 Komunikat „Nieokreślony błąd” podczas odtwarzania pliku Indeo Video Format (IVF)
 

 

Plik definicji karnacji programu Windows Media Player (.wms) jest dokumentem tekstowym XML definiującym elementy występujące w karnacji, relacje między nimi oraz ich funkcje. Twórca skryptu tworzy plik definicji karnacji (.wms) i związane z nim opcjonalne pliki w języku JScript (.js) zawierające elementy graficzne i dodatkowe funkcje karnacji.

Plik .wmz to skompresowane archiwum Zip, które zawiera plik definicji karnacji programu Windows Media Player i związane z nim pliki Jscript oraz pomocnicze pliki graficzne.

 

QuickTime jest formatem plików opracowanym przez firmę Apple Computer w celu tworzenia, edytowania, publikowania i wyświetlania plików multimedialnych. Format QuickTime może zawierać wideo, animację, grafikę, zawartość trójwymiarową i zawartość rzeczywistości wirtualnej (VR). W programie Windows Media Player można odtwarzać tylko pliki Quick Time w wersji 2.0 lub wcześniejszej. Późniejsze wersje formatu QuickTime wymagają własnościowego odtwarzacza Apple QuickTime Player. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Apple w sieci Web:

Wsparcie dla programu QuickTime Player

 

Pliki .m4a (tylko audio) są często skompresowane przy użyciu kodowania AAC (stratnego), ale mogą też mieć format Apple Lossless (bezstratny).

 

MPEG-4 to specyfikacja organizacji ISO (International Standards Organization) obejmująca wiele aspektów prezentacji multimedialnej, w tym kompresję, autorstwo i dostarczanie. Chociaż definicja kontenera pliku i kompresji wideo stanowią dwa odrębne i niezależne od siebie elementy specyfikacji MPEG-4, uważa się często niesłusznie, że są one wymienne. Można wdrożyć tylko części specyfikacji MPEG-4 i zachować zgodność ze standardem.

Format plików MPEG-4 zdefiniowany w specyfikacji MPEG-4 zawiera wideo zakodowane w standardzie MPEG-4 i zawartość audio zakodowaną w standardzie AAC (Advanced Audio Coding). Pliki te mają zazwyczaj rozszerzenie .mp4. Program Windows Media Player nie obsługuje odtwarzania formatu plików .mp4. Pliki multimedialne .mp4 można odtwarzać w programie Windows Media Player dopiero po zainstalowaniu pakietu dekoderów MPEG-4 zgodnych z interfejsem DirectShow. Do pakietów dekoderów MPEG-4 zgodnych z interfejsem DirectShow należą między innymi produkty Ligos LSX-MPEG Player i EnvivioTV.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu Ligos LSX-MPEG Player, odwiedź następującą witrynę firmy Ligos w sieci Web:

Ligos Corporation Aby uzyskać więcej informacji dotyczących produktu EnvivioTV, odwiedź następującą witrynę firmy Envivio w sieci Web:

Portfolio Ericsson Firma Microsoft zdecydowała się na implementację części standardu MPEG-4 definiującego kompresję wideo. Firma Microsoft wyprodukowała dotychczas następujące kodery-dekodery wideo oparte na standardzie MPEG-4:

 • Microsoft MPEG-4 v1

 • Microsoft MPEG-4 v2

 • Microsoft MPEG-4 v3

 • ISO MPEG-4 v1

Zawartość wideo MPEG-4 można kodować i przechowywać w pliku .asf za pomocą programów Windows Media Tools i Windows Media Encoder. Pliki te można następnie odtwarzać w programie Windows Media Player. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obsługi standardu MPEG-4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zdobądź program Windows Media Player Format pliku .m4v to format pliku wideo opracowany przez firmę Apple, bardzo zbliżony do formatu MP4. Różnice stanowią opcjonalna ochrona kopii DRM firmy Apple oraz sposób obsługi audio AC3 (Dolby Digital), która nie jest ustandaryzowana dla kontenera MP4.

Plik .mp4v jest plikiem wideo MPEG-4.

Format pliku .3gp, to format kontenera multimediów zdefiniowany w projekcie 3GPP (Third Generation Partnership Project) dla usług multimedialnych UMTS trzeciej generacji (3G). Jest używany na telefonach komórkowych 3G, ale można go też odtwarzać na niektórych telefonach 2G i 4G.

Format pliku 3GPP2, .3g2 to format kontenera multimediów zdefiniowany w projekcie 3GPP2 dla usług multimedialnych CDMA2000 trzeciej generacji (3G). Jest bardzo podobny do formatu pliku 3GP, ale w porównaniu z nim charakteryzuje się pewnymi rozszerzeniami i ograniczeniami.

Typ pliku .3gp2 jest kojarzony przede wszystkim z projektem 3GPP2.

 

Advanced Audio Coding (.aac) to standaryzowany schemat stratnej kompresji i kodowania dźwięku cyfrowego. Zaprojektowano go jako następcę formatu MP3. Format AAC zapewnia zwykle lepszą jakość dźwięku niż format MP3 przy porównywalnych szybkościach transmisji bitów.

Audio Data Transport Stream (.adts) to format używany w przypadku strumieniowego przesyłania danych w strumieniu transportu MPEG-2, składającym się z serii ramek, z których każda zawiera dane audio AAC poprzedzone nagłówkiem.

 

.m2ts to rozszerzenie nazwy pliku używane w przypadku formatu pliku kontenera M2TS (MPEG-2 Transport Stream) BDAV (Blu-ray Disc Audio-Video). Służy do multipleksowania dźwięku, wideo i innych strumieni. Jest oparty na kontenerze strumienia transportu MPEG-2. Ten format kontenera jest często używany do obsługi wideo w jakości HD na dyskach Blu-ray i w formacie AVCHD.

Więcej informacji

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×