Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

Gdy używasz środowiska odzyskiwania (Windows RE) do rozwiązywania problemów związanych z uruchamianiem, najpierw spróbuj użyć opcji Naprawa systemu podczas uruchomienia w oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu . Jeśli to nie rozwiąże problemu lub jeśli musisz ręcznie rozwiązywać dodatkowe problemy, należy użyć narzędzia Bootrec.exe. Ten artykuł zawiera informacje o jak używać narzędzia Bootrec.exe w środowisku odzyskiwania systemu Windows do rozwiązywania następujących problemów w systemie Windows Vista lub Windows 7:

 • Główny rekord rozruchowy (MBR)

 • Sektor rozruchowy

 • Magazyn danych konfiguracji rozruchu (BCD)

Narzędzie Bootrec.exe umożliwia także rozwiązywanie problemów z błędem w pliku danych konfiguracji rozruchu systemu Windows brakuje wymaganych informacji .

Jak uruchomić narzędzie Bootrec.exe

Aby uruchomić narzędzie Bootrec.exe, zacznij od uruchomienia środowiska Windows RE:

 1. Umieść nośnik systemu Windows Vista lub Windows 7 w stacji dysków DVD, a następnie uruchom komputer.

 2. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz.

 3. Wybierz język, czas, walutę, klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij opcję Napraw komputer.

 5. Wybierz system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Wiersz polecenia.

 7. Wpisz Bootrec.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Ikona Informacje Uwaga Aby uruchomić komputer z dysku DVD systemu Windows 7 lub Windows Vista, komputer musi być skonfigurowany do uruchamiania z dysku DVD. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, proszę znaleźć odpowiednie informacje w dokumentacji dostarczonej z komputerem lub skontaktować się z producentem komputera.


Narzędzie Bootrec.exe obsługuje następujące opcje. Użyj opcji, która jest odpowiednia do danej sytuacji.

/FixMbr

Ta opcja powoduje zapisanie MBR kompatybilnego z Windows 7 lub Windows Vista na partycję systemową. Nie powoduje zastąpienia istniejącej tabeli partycji. Użyj tej opcji, gdy konieczne jest rozwiązanie problemów z uszkodzonym MBR, lub gdy trzeba usunąć niestandardowy kod z MBR.

/FixBoot

Ta opcja zapisuje nowy sektor rozruchowy na partycji systemowej przy użyciu sektora rozruchowego zgodnego z systemem Windows Vista lub Windows 7. Użyj tej opcji, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Sektor rozruchowy został zastąpiony niestandardowym sektorem rozruchowym systemu Windows Vista lub Windows 7.

 • Sektor rozruchowy jest uszkodzony.

 • Starszy system operacyjny Windows został zainstalowany po zainstalowaniu systemu Windows Vista lub Windows 7. W takiej sytuacji komputer jest uruchamiany przy użyciu systemu Windows NT Loader (NTLDR) zamiast Menedżera rozruchu systemu Windows (Bootmgr.exe).

/ScanOs

Ta opcja umożliwia skanowanie wszystkich dysków w poszukiwaniu instalacji zgodnych z systemem Windows Vista lub Windows 7. Wyświetla także wpisy, które aktualnie nie są w magazynie danych konfiguracji rozruchu (ang. BCD). Użyj tej opcji, gdy istnieją instalacje systemu Windows Vista lub Windows 7, które nie są wyświetlane w menu Menedżera rozruchu.

/RebuildBcd

Ta opcja umożliwia skanowanie wszystkich dysków w poszukiwaniu instalacji zgodnych z systemem Windows Vista lub Windows 7. Ponadto umożliwia wybranie instalacji, które mają być dodane do magazynu BCD. Użyj tej opcji, gdy konieczne jest pełne odbudowanie magazynu BCD.

Ikona Informacje Uwaga Narzędzie Bootrec.exe rozwiązuje problemy związane z błędem "Brak Bootmgr". Jeżeli przebudowywanie magazynu BCD nie rozwiąże problemu uruchamiania, można dodatkowo wyeksportować i usunąć magazyn BCD, oraz spróbować ponownie uruchomić tę opcję. W ten sposób, upewniamy się, że magazyn BCD jest całkowicie przebudowany.

Aby to zrobić, wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia środowiska Windows RE:

 • bcdedit/export C:\BCD_Backup

 • c:

 • cd boot

 • attrib bcd -s -h - r

 • ren c:\boot\bcd bcd.old

 • bootrec /RebuildBcd

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×