Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

UwagaKreator konfiguracji hybrydowej dostępny w konsoli zarządzania programu Exchange w programie Microsoft Exchange Server 2010 nie jest już obsługiwany. Dlatego nie należy już używać starego Kreatora konfiguracji hybrydowej. Zamiast tego użyj Kreatora konfiguracji hybrydowej pakietu Office 365, który jest dostępny pod adresem http://aka.MS/HybridWizard. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kreator konfiguracji hybrydowej pakietu Office 365 dla programu Exchange 2010.

PROBLEM

Masz wdrożenie hybrydowe lokalnego programu Microsoft Exchange Server i usługi Microsoft Exchange Online w pakiecie Microsoft Office 365. Użytkownicy lokalni nie mogą jednak stale wyświetlać informacji o wolnych/zajętych aplikacjach użytkowników pakietu Office 365. W przypadku użytkowników lokalnych występują co najmniej jeden z następujących symptomów:

 • Informacje o czasie wolnym/zajętym dla użytkowników pakietu Office 365 są wyświetlane od czterech do sześciu godzin, ale informacje nie są wyświetlane po tym czasie.

 • Informacje wolny/zajęty dla użytkowników pakietu Office 365 są wyświetlane jako znaczniki mieszania w Asystencie planowania w programie Microsoft Outlook.

W przypadku użytkowników lokalnych występują te objawy, mimo że w programie Outlook jest wyświetlany stan udane połączenie z serwerem folderów publicznych programu Exchange 2010, a folder publiczny (FYDIBOHF25SPDLT) jest już skonfigurowany na serwerze folderów publicznych. Ponadto dzienniki dostępu klienta RPC na serwerze folderów publicznych zawierają następujący komunikat o błędzie:

ROZWIĄZANIE

Na serwerze hybrydowym programu Exchange 2010 Zmień uprawnienia repliki zewnętrznego folderu publicznego (FYDIBOHF25SPDLT) na redaktor. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, zobacz następujący artykuł w witrynie Microsoft TechNet:

Dodawanie uprawnień dla użytkowników klientów w celu uzyskiwania dostępu do zawartości folderów publicznych

WIĘCEJ INFORMACJI

Ten problem występuje, jeśli domyślne uprawnienia klienta repliki folderów publicznych (FYDIBOHF25SPDLT) nie są ustawione na edytor. Domyślnie uprawnienia dla repliki folderu publicznego są ustawione na autora na serwerze hybrydowym programu Exchange 2010. Jeśli uprawnienia są ustawione na wszystko, co jest niższe niż redaktor, usługa dostępu klienta RPC na serwerze folderów publicznych programu Exchange 2010 nie może zapisywać informacji o dostępności, które usługa pobrała z organizacji federacyjnej, do repliki folderów publicznych (FYDIBOHF25SPDLT). Aby uzyskać więcej informacji na temat scenariuszy dostępności między organizacjami, zobacz następujący artykuł w blogu zespołu w usłudze Exchange:

Dostępność między organizacjami przy użyciu zaufania federacji i relacji organizacjiW artykule w blogu omówiono procedurę konfigurowania zewnętrznego folderu (FYDIBOHF25SPDLT). Poniższe czynności są następujące:

 1. Upewnij się, że jest dostępny serwer skrzynek pocztowych programu Exchange 2010, który obsługuje bazę danych folderów publicznych.

 2. Jeśli nie jest jeszcze dostępna, Utwórz folder wolny/zajęty o nazwie External (FYDIBOHF25SPDLT) i upewnij się, że jedyna replika folderu znajduje się na serwerze programu Exchange 2010.

Uwaga Folder wolny/zajęty jest tworzony tylko na nowej instalacji programu Exchange 2010, jeśli podczas konfigurowania jest wybrana opcja tworzenia folderów publicznych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest to pierwszy serwer zainstalowany w organizacji. Jeśli baza danych folderu publicznego nie została utworzona podczas konfiguracji, należy ręcznie utworzyć ten folder. Aby ręcznie utworzyć folder, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz się z lokalnym serwerem folderów publicznych programu Exchange 2010.

 2. Otwórz program Windows PowerShell, a następnie uruchom następujące polecenia:

  • Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Setup

  • Install-FreeBusyFolder

  Po wykonaniu tych czynności zostanie utworzony nowy folder "Schedule + wolny/zajęty" o nazwie External (FYDIBOHF25SPDLT).

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub Exchange TechNet forum.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×