Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Utwórz grupę dystrybucji w środowisku Microsoft Exchange Server 2010.

  • Możesz dodać użytkownika, którego skrzynki pocztowej jest wyłączona do grupy dystrybucyjnej.

  • Wprowadź inny użytkownik Menedżer grupy dystrybucyjnej.

  • Przypisywanie roli MyDistributionGroups kontu użytkownika menedżera.

  • Możesz zalogować się do programu Office Outlook 2007 lub Outlook 2010 przy użyciu konta użytkownika menedżera.

  • Spróbuj usunąć konto użytkownika, który ma skrzynkę pocztową, wyłączone z grupy dystrybucyjnej.

W tym scenariuszu nie można usunąć konta użytkownika. Ponadto wyświetlany zostanie następujący komunikat o błędzie:

Nie można zapisać zmian członkostwa listy dystrybucyjnej. Nie masz wystarczających uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie.

Uwaga Można uruchomić apletu polecenia New-ManagementRoleAssignment , aby przypisać rolę zarządzania do konta użytkownika.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ rola MyDistributionGroups konfiguruje zakres odczytu do MyGAL. Jeśli skrzynka pocztowa konta użytkownika jest wyłączona, konto użytkownika nie należy do listy. Usługi książki adresowej nie można odnaleźć konta użytkownika, gdy próbuje usunąć konto użytkownika, który należy do MyGAL. W związku z tym nie można usunąć konta użytkownika.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

2579150 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Obejście

Aby obejść ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Usunięcie konta użytkownika, który ma skrzynkę pocztową, wyłączone za pomocąPanelu sterowania programu Exchange (ECP).

  2. Wykonaj w sekcji rozwiązanie, który jest wymieniony w artykule KB 982349. Jednak rozwiązania udziela uprawnienia konta użytkownika do zarządzania wszystkie grupy dystrybucji zamiast grupy, które są własnością konta użytkownika.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat roli MyDistributionGroups, odwiedź następującą witrynę sieci Web TechNet:Ogólne informacje o roli MydistrbutionGroupsuzyskać więcej informacji dotyczących apletu polecenia New-ManagementRoleAssignment można znaleźć w po witrynie sieci Web TechNet:Ogólne informacje na temat apletu polecenia New-ManagementRoleAssignment uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

982349 "do członkostwa listy dystrybucyjnej nie można zapisać zmian" błąd podczas próby usunięcia członków z listy dystrybucyjnej programu Exchange Server 2010

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×