Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2022 r.

PROBLEM

Podczas próby uzyskania dostępu do interfejsu API DAO z poziomu innej aplikacji niż aplikacja pakietu Office zwykle próbuje utworzyć obiekt DAO. Obiekt DBEngine, na przykład z aplikacji vbscript:

  • Dim DBEngine

  • Set DBEngine = CreateObject("DAO. DBEngine.120")

Lub aplikację C++:

  • DAO::_DBEngine* pEngine;

  • HRESULT hr = CoCreateInstance(__uuidof(DAO::D BEngine), NULL, CLSCTX_ALL, IID_IDispatch, (LPVOID*)&pEngine);

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: "System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchamiania tej aplikacji".

Zrzut ekranu przedstawiający błąd "System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchamiania tej aplikacji".

Ten problem został wprowadzony w wersji 2209, wydanej w bieżącym kanale 26 września 2022 r., kompilacja 15629.20156, a także jest obecny w wersji beta i bieżącym kanale (wersja zapoznawcza).

Ma to wpływ zarówno na pełną wersję pakietu Office, jak i na środowisko uruchomieniowe programu Microsoft Access 365.  Nie wpływa na pakiet redystrybucyjny aparatu bazy danych programu Microsoft Access 2016.

STAN: NAPRAWIONE

Rozwiązanie tego problemu jest teraz dostępne w bieżącym kanale, wersja 2209, kompilacja 15629.20208.

Poprawka jest również dostępna w bieżącym kanale (wersja Preview), wersja 2210, kompilacja 15726.20096 i kanał beta, wersja 2210, kompilacja 15806.20000.

Więcej zasobów

Ikona ekspertów (mózg, koła zębate)

Zapytaj ekspertów

Nawiązuj kontakty z ekspertami, omawiaj najnowsze wiadomości, aktualizacje i najlepsze rozwiązania oraz czytaj naszego bloga.

Uzyskaj dostęp do społeczności technicznej

Ikona społeczności

Uzyskaj pomoc społeczności

Zadaj pytanie i uzyskaj rozwiązania dzięki przedstawicielom obsługi technicznej, specjalistom MVP, inżynierom i innym użytkownikom pakietu Office.

Uzyskaj dostęp do forum w witrynie Answers

Ikona sugestii dotyczącej funkcji (żarówka, pomysł)

Zasugeruj nową funkcję

Czekamy na sugestie i opinie! Przekazuj je! Chętnie Cię wysłuchamy.

Przekazywanie opinii

Zobacz też

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Access

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×