Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby łatwo nawigować w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad, można użyć klawiatury zewnętrznej i korzystać ze skrótów klawiaturowych. Pozwoli to szybko wykonywać zadania i przechodzić między obszarami. Skróty opisane w tym artykule dotyczą amerykańskiego układu klawiatury na komputerach Mac lub urządzeniach z systemem iOS.

Uwagi: 

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

  • Aby przenieść punkt wstawiania do różnych obszarów aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad (na przykład ze wstążki do okienka miniatur), umieść fokus na przycisku i naciśnij klawisze Shift+strzałka w prawo (przejście dalej) lub Shift+strzałka w lewo (przejście wstecz).

  • PowerPoint dla tabletu iPad to aplikacja mobilna, więc skróty klawiaturowe i nawigacja mogą być inne niż w programie PowerPoint 2016.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego slajdu

Command+Shift+N

Usunięcie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu

Del

Wycięcie zaznaczonej zawartości i skopiowanie jej do Schowka

Command+X

Cofnięcie ostatniej akcji

Command+Z

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka

Command+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości

Command+V

Zaznaczenie całego tekstu

Command+A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości

Command+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości

Command+I

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonej zawartości

Command+U

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Utworzenie nowego slajdu

Command+Shift+N

Nawigowanie w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad

Po otwarciu aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad jest wyświetlana pozioma lista poleceń. Aby przechodzić między opcjami, naciskaj klawisze Shift+strzałka w prawo, aż punkt wstawiania znajdzie się w obszarze poleceń, a następnie użyj klawisza strzałki w prawo lub strzałki w lewo. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisze Command+Opcja+spacja.

Przełączanie do widoku pokazu slajdów

  1. Umieść punkt wstawiania na przycisku.

  2. Naciskaj klawisze Shift+strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Odtwórz pokaz slajdów od bieżącego slajdu”, a następnie naciśnij klawisze Command+Opcja+spacja. Punkt wstawiania znajduje się na przycisku Zakończ pokaz slajdów.

Przechodzenie do następnego slajdu

Umieść fokus na slajdzie, a następnie naciśnij klawisz spacji.

Kończenie pokazu slajdów

Naciśnij klawisz Esc.

Ukrywanie paska narzędzi pokazu slajdów

Szybko przesuń trzema palcami w górę.

Przenoszenie punktu wstawiania w obrębie symboli zastępczych i notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście w prawo o jeden znak

Strzałka w prawo

Przejście w lewo o jeden znak

Strzałka w lewo

Przejście w prawo o jeden wyraz

Command+strzałka w prawo

Przejście w lewo o jeden wyraz

Command+strzałka w lewo

Przejście w górę o jeden wiersz

Strzałka w górę

Przejście w dół o jeden wiersz

Strzałka w dół

Przejście na początek wiersza

Command+strzałka w lewo

Przejście na koniec wiersza

Command+strzałka w prawo

Przejście do początku symbolu zastępczego lub notatek

Command+strzałka w górę

Przejście do końca symbolu zastępczego lub notatek

Command+End

Zaznaczanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie znaku z prawej strony

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczenie znaku z lewej strony

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony

Shift+Command+strzałka w prawo

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony

Shift+Command+strzałka w lewo

Zaznaczenie wiersza w górę

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie wiersza w dół

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie akapitu w górę

Shift+Command+strzałka w górę

Zaznaczenie akapitu w dół

Shift+Command+strzałka w dół

Zaznaczenie wszystkiego w obrębie symbolu zastępczego lub notatek

Command+A

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza

Shift+Command+strzałka w lewo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza

Shift+Command+strzałka w prawo

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×