Aby łatwo nawigować w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad, można użyć klawiatury zewnętrznej i korzystać ze skrótów klawiaturowych. Pozwoli to szybko wykonywać zadania i przechodzić między obszarami. Skróty opisane w tym artykule dotyczą amerykańskiego układu klawiatury na komputerach Mac lub urządzeniach z systemem iOS.

Uwagi: 

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

  • Aby przenieść punkt wstawiania do różnych obszarów aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad (na przykład ze wstążki do okienka miniatur), umieść fokus na przycisku i naciśnij klawisze Shift+strzałka w prawo (przejście dalej) lub Shift+strzałka w lewo (przejście wstecz).

  • PowerPoint dla tabletu iPad to aplikacja mobilna, więc skróty klawiaturowe i nawigacja mogą być inne niż w programie PowerPoint 2016.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego slajdu

Command+Shift+N

Usunięcie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu

Del

Wycięcie zaznaczonej zawartości i skopiowanie jej do Schowka

Command+X

Cofnięcie ostatniej akcji

Command+Z

Skopiowanie zaznaczonej zawartości do Schowka

Command+C

Wklejenie skopiowanej lub wyciętej zawartości

Command+V

Zaznaczenie całego tekstu

Command+A

Pogrubienie zaznaczonej zawartości

Command+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonej zawartości

Command+I

Zastosowanie podkreślenia do zaznaczonej zawartości

Command+U

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Utworzenie nowego slajdu

Command+Shift+N

Nawigowanie w aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad

Po otwarciu aplikacji PowerPoint dla tabletu iPad jest wyświetlana pozioma lista poleceń. Aby przechodzić między opcjami, naciskaj klawisze Shift+strzałka w prawo, aż punkt wstawiania znajdzie się w obszarze poleceń, a następnie użyj klawisza strzałki w prawo lub strzałki w lewo. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisze Command+Opcja+spacja.

Przełączanie do widoku pokazu slajdów

  1. Umieść punkt wstawiania na przycisku.

  2. Naciskaj klawisze Shift+strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Odtwórz pokaz slajdów od bieżącego slajdu”, a następnie naciśnij klawisze Command+Opcja+spacja. Punkt wstawiania znajduje się na przycisku Zakończ pokaz slajdów.

Przechodzenie do następnego slajdu

Umieść fokus na slajdzie, a następnie naciśnij klawisz spacji.

Kończenie pokazu slajdów

Naciśnij klawisz Esc.

Ukrywanie paska narzędzi pokazu slajdów

Szybko przesuń trzema palcami w górę.

Przenoszenie punktu wstawiania w obrębie symboli zastępczych i notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście w prawo o jeden znak

Strzałka w prawo

Przejście w lewo o jeden znak

Strzałka w lewo

Przejście w prawo o jeden wyraz

Command+strzałka w prawo

Przejście w lewo o jeden wyraz

Command+strzałka w lewo

Przejście w górę o jeden wiersz

Strzałka w górę

Przejście w dół o jeden wiersz

Strzałka w dół

Przejście na początek wiersza

Command+strzałka w lewo

Przejście na koniec wiersza

Command+strzałka w prawo

Przejście do początku symbolu zastępczego lub notatek

Command+strzałka w górę

Przejście do końca symbolu zastępczego lub notatek

Command+End

Zaznaczanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie znaku z prawej strony

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczenie znaku z lewej strony

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie wyrazu z prawej strony

Shift+Command+strzałka w prawo

Zaznaczenie wyrazu z lewej strony

Shift+Command+strzałka w lewo

Zaznaczenie wiersza w górę

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie wiersza w dół

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie akapitu w górę

Shift+Command+strzałka w górę

Zaznaczenie akapitu w dół

Shift+Command+strzałka w dół

Zaznaczenie wszystkiego w obrębie symbolu zastępczego lub notatek

Command+A

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do początku wiersza

Shift+Command+strzałka w lewo

Zaznaczenie od bieżącej pozycji do końca wiersza

Shift+Command+strzałka w prawo

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×