Zajęcia w usłudze Microsoft Teams to aplikacja LTI, która ułatwia nauczycielom i uczniom nawigowanie między systemem LMS i aplikacją Teams. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich zespołów zajęć skojarzonych z ich kursem bezpośrednio z poziomu swojego systemu LMS. Wykonaj następujące kroki, aby włączyć usługę Microsoft Teams w systemie zarządzania nauką.

 1. Wybierz pozycję Włącz aplikację Teams w menu Szczegóły i Akcje w konspekcie widoku kursu Ultra.  

Przycisk Włącz aplikację Teams

2.    Wybierz pozycję Synchronizuj z aplikacją Microsoft Teams.

Uwaga: Spowoduje to wyzwolenie synchronizacji wykaz, a przetwarzanie może potrwać do 15 minut.

3.  Po zakończeniu synchronizacji wybierz pozycję Otwórz aplikację Microsoft Teams, aby uzyskać dostęp do zespołu zajęć utworzonego na potrzeby kursu nauki i załadować go.

otwórz aplikację Microsoft Teams

Uwaga: W razie potrzeby odśwież stronę, aby uzyskać dostęp do pozycji Otwórz aplikację Microsoft Teams.

4.  Wybierz kafelek zespołu zajęć, aby uruchomić aplikację Microsoft Teams w sieci Web, aplikację klasyczną lub mobilną.

tekst alternatywny

Uwaga: Aby uczniowie mogli uzyskać dostęp do zespołu zajęć, musisz uaktywnić zespół.

 1. Wybierz kurs kanwy, do którego chcesz dodać aplikację Microsoft Teams.  

2.    Wybierz pozycję Ustawienia z menu nawigacji kursu.

3.    Wybierz kartę Integracje

Uwaga: Karta Integracje zostanie wyświetlona po wybraniu pozycji Ustawienia

4.    Włącz pozycję Synchronizacja Microsoft, włączając przełącznik. 

Karta Integracja z funkcją w usłudze Microsoft Sync

5.    Wybierz kartę Nawigacja

Menu kanwy z nawigacją po kursie

4. Przeciągnij i upuść element usługi Microsoft Teams z dolnej do górnej sekcji i wybierz pozycję Zapisz po zakończeniu. 

Uwaga: Aplikacja Microsoft Teams powinna pojawić się w obszarze nawigacji kursu w wybranym miejscu.  

5.   Wybierz pozycję Microsoft Teams, aby uruchomić aplikację. 

6.  Wybierz kafelek zespołu zajęć, aby uruchomić aplikację Microsoft Teams w sieci Web na komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Uwaga: Aby uczniowie mogli uzyskać dostęp do zespołu zajęć, musisz uaktywnić zespół.

 1. Wybierz kurs Moodle, do którego chcesz dodać zespół zajęć.

 2. Wybierz pozycję Włącz edytowanie w prawym górnym rogu.Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Moodle, która włącza edytowanie w prawym górnym rogu

 3. Wybierz pozycje Dodaj działanie lub zasób > Narzędzie zewnętrzne.Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Moodle, dodającą działanie

  Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Moodle, wybierającą narzędzie zewnętrzne

 4. Wybierz zarejestrowane narzędzie zewnętrzne Zajęcia Microsoft Teams z listy rozwijanej Wstępnie skonfigurowane narzędzie.Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Moodle, dodającą wstępnie skonfigurowane narzędzie

 5. Wprowadź nazwę działania, na przykład „Microsoft Teams”, i wybierz pozycję Zapisz.

 6. Wybierz pozycję Wyłącz edytowanie.

 7. Wybierz działania zespołu zajęć, które właśnie zostało skonfigurowane, aby uruchomić aplikację w Internecie, na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym.Zrzut ekranu przedstawiający aplikację Moodle, wybierającą zespół zajęć

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×