Ukrywanie dysków fizycznych w Eksploratorze Windows

Tworzony

Raghu Boddu MVP

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI ROZWIĄZAŃ SPOŁECZNOŚCI

FIRMA MICROSOFT CORPORATION I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PRZEDSTAWIAJĄ ŻADNYCH UWAG NA TEMAT PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH. WSZYSTKIE TE INFORMACJE I POKREWNE ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK SĄ" BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY DISCLAIM WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI I ZWIĄZANYCH Z NIMI ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, W TYM WSZYSTKIE IMPLIKOWANE GWARANCJE I WARUNKI HANDLOWE, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU, WORKMANLIKE WYSIŁKI, TYTUŁ I BRAK NARUSZENIA. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKĄKOLWIEK BEZPOŚREDNIĄ, POŚREDNIĄ, PUNITIVEĄ, OKAZJONALNĄ, SPECJALNĄ LUB NIEUWZGLĘDNIAJĄCĄ SZKODY, BEZ OGRANICZEŃ, ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANE LUB ZYSKI, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INFORMACJI I POKREWNEJ GRAFIKI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ OPARTE NA UMOWIE, NIEOBECNOŚCI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, CZY W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI UZNANI ZA MOŻLIWE SZKODY.

PODSUMOWANIE

W systemie Windows XP można ukryć poszczególne napędy fizyczne/wymienne/optyczne, korzystając z wpisu rejestru "NoDrives". Jest to równoznaczne z zasadami grupy Ukryj te określone dyski w zasadach grupowych komputera.

ROZPOZNAWA

Wpis NoDrives powoduje ukrycie określonych dysków z okna mój komputer, Eksploratora Windows i w menu Wyślij do. Możesz jednak uzyskać dostęp do wymaganego dysku od początku, Uruchom. Aby ukryć wymaganą stację, można użyć odpowiedniej wartości rejestru: A: 01 00 00 00 B: 02 00 00 00 C: 04 00 00 00 D: 08 00 00 00 E: 10 00 00 00 F: 20 00 00 00 G: 40 00 00 00 H: 80 00 00 00 I: 00 01 00 00 J: 00 02 00 00 K: 00 04 00 00 L: 00 08 00 00 M: 00 10 00 00 N: 00 20 00 00 a: 00 40 00 00 P: 00 80 00 00 R: 00 00 01 00 j : 00 00 20 00 W: 00 00 40 00 X: 00 00 80 00 Y: 00 00 00 01 Z: 00 00 00 02 przejdź do edytora rejestru systemu Windows. Przejdź do następującej ścieżki: HKEY_CURRENT_USER \Software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer w prawym okienku utwórz nowy wpis binarny "NoDrives" wpisz odpowiednią wartość binarną. Zapisz i uruchom ponownie system Windows.

WIĘCEJ INFORMACJI

Uwaga: wykonanie tych czynności w systemie Windows XP Professional Edition spowoduje usunięcie zaszyfrowanych danych haseł. Nie wykonuj tych czynności, jeśli masz jakieś zaszyfrowane hasła.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×