Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Ten problem występuje na niektórych Unisys lub NEC serwerów z systemem Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) po zainstalowaniu Poradnik zabezpieczeń firmy Microsoft: kod dostępność SHA-2 podpisywanie wsparcie dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2: 10 marca 2015 na serwerze.

Uwaga: W tej sytuacji można nadal uruchamiania systemu Windows pomyślnie Jeśli wstawianie rozruchowego dysku DVD (takich jak dysk instalacyjny systemu Windows) do stacji dysków DVD, ale faktycznie nie wybierz, aby uruchomić z niego.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu błędu oprogramowania układowego na sprzęcie określonego serwera. Błąd oprogramowania układowego jest spowodowany przez zmianę moduł ładujący rozruchu systemu Windows.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, firma Microsoft już stworzyła poprawkę dla systemu Windows Server 2008 R2. Mimo, że ten problem zaobserwowano tylko w systemie Windows Server 2008 R2, poprawka dotyczy także systemu Windows 7.

Informacje o poprawce

Ważne Po zainstalowaniu tej poprawki należy zainstalować pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę poprawkę. Dlatego zaleca się zainstalowanie dowolnego języka pakiety, które potrzebne przed zainstalowanie tej poprawki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.


Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka Pobierz dostępne" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do działu obsługi klienta firmy Microsoft, aby uzyskać poprawkę.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli język nie jest widoczny, dlatego poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, należy zainstalować dodatek Service Pack 1 w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Zobacz terminologię stosowaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Więcej informacji

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Należy pamiętać, że daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego. Data i czas może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Uwagi

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.1.760 1.22xxx

  Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

  6.1.760 1.23 xxx

  Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione w sekcji "informacje o dodatkowych plikach". Pliki MUM, MANIFESTU oraz skojarzone pliki wykazu zabezpieczeń (.cat), muszą posiadać zaktualizowane składniki. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

x86 Windows 7

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Składnik usługi

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 013

16-Oct-2015

17:59

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Appid.sys

6.1.7601.23249

50,688

16-Oct-2015

16:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Appidapi.dll

6.1.7601.23249

50,688

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23249

16,896

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23249

97,792

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Appidsvc.dll

6.1.7601.23249

29,696

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23249

50,176

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Brak

Nie dotyczy

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251.000

23-Sep-2015

13:08

x86

Brak

Nie dotyczy

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

03-Jun-2015

20:20

x86

Brak

Nie dotyczy

Driver.stl

Nie dotyczy

4,349

01-Oct-2015

13:07

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Cryptbase.dll

6.1.7601.23249

36864

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Csrsrv.dll

6.1.7601.23249

38,912

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23249

50,176

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23249

469,688

16-Oct-2015

17:47

x86

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23249

469,688

16-Oct-2015

17:47

x86

Brak

Nie dotyczy

Cng.sys

6.1.7601.23217

371,920

23-Sep-2015

13:08

x86

Brak

Nie dotyczy

Ksecdd.sys

6.1.7601.23249

67,520

16-Oct-2015

17:50

x86

Brak

Nie dotyczy

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23249

138,176

16-Oct-2015

17:50

x86

Brak

Nie dotyczy

Lsasrv.dll

6.1.7601.23249

1,062,912

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Lsasrv.mof

Nie dotyczy

13,780

03-Jun-2015

20:16

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Lsass.exe

6.1.7601.23249

22,528

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Secur32.dll

6.1.7601.23249

22,016

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Sspicli.dll

6.1.7601.23249

100,352

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Sspisrv.dll

6.1.7601.23249

15,872

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Adtschema.dll

6.1.7601.23249

690,688

16-Oct-2015

17:34

x86

Brak

Nie dotyczy

Auditpol.exe

6.1.7601.23249

50,176

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Msaudite.dll

6.1.7601.23249

146,432

16-Oct-2015

17:38

x86

Brak

Nie dotyczy

Msobjs.dll

6.1.7601.23249

60,416

16-Oct-2015

17:38

x86

Brak

Nie dotyczy

Ncrypt.dll

6.1.7601.23249

223,232

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Ntdll.dll

6.1.7601.23249

1,308,160

16-Oct-2015

17:47

x86

Brak

Nie dotyczy

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23249

3,996,608

16-Oct-2015

17:50

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23249

3,940,800

16-Oct-2015

17:50

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Rpchttp.dll

6.1.7601.23249

141,312

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23249

655,872

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Credssp.dll

6.1.7601.23249

17,408

16-Oct-2015

17:43

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23249

65 536

16-Oct-2015

17:44

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Nie dotyczy

964

03-Jun-2015

20:18

Nie dotyczy

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.23249

172,032

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Kerberos.dll

6.1.7601.23249

553,472

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Msv1_0.dll

6.1.7601.23249

260,608

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Schannel.dll

6.1.7601.23249

251,392

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23249

226,304

16-Oct-2015

16:31

x86

Brak

Nie dotyczy

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23249

98304

16-Oct-2015

16:31

x86

Brak

Nie dotyczy

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23249

124,928

16-Oct-2015

16:30

x86

Brak

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23249

6656

16-Oct-2015

17:34

x86

Brak

Nie dotyczy

Smss.exe

6.1.7601.23249

69 632

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23249

6656

16-Oct-2015

17:34

x86

Brak

Nie dotyczy

Smss.exe

6.1.7601.23249

69 632

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Rstrui.exe

6.1.7601.23249

262,656

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Srclient.dll

6.1.7601.23249

43,008

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Srcore.dll

6.1.7601.23249

400,896

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

x64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Składnik usługi

Appid-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 013

16-Oct-2015

18:35

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Appid.sys

6.1.7601.23249

62,464

16-Oct-2015

17:06

x64

Brak

Nie dotyczy

Appidapi.dll

6.1.7601.23249

59,392

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23249

17,920

16-Oct-2015

18:10

x64

Brak

Nie dotyczy

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23249

148,480

16-Oct-2015

18:10

x64

Brak

Nie dotyczy

Appidsvc.dll

6.1.7601.23249

34,816

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23249

63,488

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23249

706,496

16-Oct-2015

18:17

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Brak

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23249

631,384

16-Oct-2015

18:14

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Brak

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23249

706,496

16-Oct-2015

18:17

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Brak

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23249

631,384

16-Oct-2015

18:14

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Brak

Nie dotyczy

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

298,192

23-Sep-2015

13:18

x64

Brak

Nie dotyczy

Certcli.dll

6.1.7601.23249

463,872

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

03-Jun-2015

20:22

x64

Brak

Nie dotyczy

Driver.stl

Nie dotyczy

4,349

01-Oct-2015

13:08

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Conhost.exe

6.1.7601.23249

338,432

16-Oct-2015

18:10

x64

Brak

Nie dotyczy

Cryptbase.dll

6.1.7601.23249

44,032

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Csrsrv.dll

6.1.7601.23249

43,520

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23249

63,488

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23249

706,496

16-Oct-2015

18:17

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Brak

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23249

586,176

16-Oct-2015

18:17

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23249

547,176

16-Oct-2015

18:14

x64

Brak

Nie dotyczy

Winload.efi

6.1.7601.23249

706,496

16-Oct-2015

18:17

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Brak

Nie dotyczy

Winresume.efi

6.1.7601.23249

586,176

16-Oct-2015

18:17

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Winresume.exe

6.1.7601.23249

547,176

16-Oct-2015

18:14

x64

Brak

Nie dotyczy

Kernel32.dll

6.1.7601.23249

1,166,336

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Kernelbase.dll

6.1.7601.23249

421,376

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Cng.sys

6.1.7601.23217

459,344

23-Sep-2015

13:18

x64

Brak

Nie dotyczy

Ksecdd.sys

6.1.7601.23249

95,680

16-Oct-2015

18:17

x64

Brak

Nie dotyczy

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23249

154,560

16-Oct-2015

18:17

x64

Brak

Nie dotyczy

Lsasrv.dll

6.1.7601.23249

1,464,832

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Lsasrv.mof

Nie dotyczy

13,780

03-Jun-2015

20:17

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Lsass.exe

6.1.7601.23249

31,232

16-Oct-2015

18:10

x64

Brak

Nie dotyczy

Secur32.dll

6.1.7601.23249

28,160

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Sspicli.dll

6.1.7601.23249

136,192

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Sspisrv.dll

6.1.7601.23249

29,184

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

5120

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4.608

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4.608

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

6,144

16-Oct-2015

18:02

x64

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.23249

690,688

16-Oct-2015

18:02

x64

Brak

Nie dotyczy

Auditpol.exe

6.1.7601.23249

64000

16-Oct-2015

18:10

x64

Brak

Nie dotyczy

Msaudite.dll

6.1.7601.23249

146,432

16-Oct-2015

18:06

x64

Brak

Nie dotyczy

Msobjs.dll

6.1.7601.23249

60,416

16-Oct-2015

18:07

x64

Brak

Nie dotyczy

Ncrypt.dll

6.1.7601.23249

312,320

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Ntdll.dll

6.1.7601.23249

1,729,984

16-Oct-2015

18:14

x64

Brak

Nie dotyczy

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23249

355,840

16-Oct-2015

18:11

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.h

Nie dotyczy

1 421

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.ini

Nie dotyczy

2,636

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2,960

16-Oct-2015

19:20

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,134

16-Oct-2015

19:15

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2918

16-Oct-2015

18:04

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,210

16-Oct-2015

19:01

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,098

16-Oct-2015

19:11

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,028

16-Oct-2015

19:19

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3 140

16-Oct-2015

19:14

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2,642

16-Oct-2015

19:11

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2 576

16-Oct-2015

19:21

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,026

16-Oct-2015

19:20

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,028

16-Oct-2015

19:19

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,188

16-Oct-2015

19:06

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,130

16-Oct-2015

19:09

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3,064

16-Oct-2015

19:11

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

3.092

16-Oct-2015

19:21

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2 828

16-Oct-2015

19:09

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2 158

16-Oct-2015

19:21

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2,460

16-Oct-2015

19:11

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23249

276,480

16-Oct-2015

18:10

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

Nie dotyczy

1 569

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Nie dotyczy

2918

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23249

5,550,528

16-Oct-2015

18:17

x64

Brak

Nie dotyczy

Rpchttp.dll

6.1.7601.23249

190,464

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23249

1,216,512

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Credssp.dll

6.1.7601.23249

22,016

16-Oct-2015

18:11

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23249

86,528

16-Oct-2015

18:11

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Nie dotyczy

964

03-Jun-2015

20:20

Nie dotyczy

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.23249

210,944

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Kerberos.dll

6.1.7601.23249

730,624

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Msv1_0.dll

6.1.7601.23249

316,416

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Schannel.dll

6.1.7601.23249

344064

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23249

291,328

16-Oct-2015

16:50

x64

Brak

Nie dotyczy

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23249

129,536

16-Oct-2015

16:50

x64

Brak

Nie dotyczy

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23249

159744

16-Oct-2015

16:51

x64

Brak

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23249

6656

16-Oct-2015

18:03

x64

Brak

Nie dotyczy

Smss.exe

6.1.7601.23249

112,640

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23249

6656

16-Oct-2015

18:03

x64

Brak

Nie dotyczy

Smss.exe

6.1.7601.23249

112,640

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Rstrui.exe

6.1.7601.23249

296,960

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Srclient.dll

6.1.7601.23249

50,176

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Srcore.dll

6.1.7601.23249

503808

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Winsrv.dll

6.1.7601.23249

215,552

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

Nie dotyczy

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23249

16 384

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.1.7601.23249

243,712

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23249

13,312

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.1.7601.23249

362,496

16-Oct-2015

18:11

x64

Brak

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Appidapi.dll

6.1.7601.23249

50,688

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Kernel32.dll

6.1.7601.23249

1,114,112

16-Oct-2015

17:42

x86

Brak

Nie dotyczy

Kernelbase.dll

6.1.7601.23249

275,456

16-Oct-2015

17:42

x86

Brak

Nie dotyczy

Lsasrv.mof

Nie dotyczy

13,780

03-Jun-2015

20:16

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Secur32.dll

6.1.7601.23249

22,016

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Sspicli.dll

6.1.7601.23249

96,768

16-Oct-2015

17:42

x86

Brak

Nie dotyczy

Ntdll.dll

6.1.7601.23249

1,311,768

16-Oct-2015

17:47

x86

Brak

Nie dotyczy

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23249

665,600

16-Oct-2015

17:42

x86

Brak

Nie dotyczy

Wdigest.dll

6.1.7601.23249

172,032

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Kerberos.dll

6.1.7601.23249

553,472

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Msv1_0.dll

6.1.7601.23249

260,608

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Schannel.dll

6.1.7601.23249

251,392

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23249

6656

16-Oct-2015

17:34

x86

Brak

Nie dotyczy

Apisetschema.dll

6.1.7601.23249

6656

16-Oct-2015

17:34

x86

Brak

Nie dotyczy

Srclient.dll

6.1.7601.23249

43,008

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Acwow64.dll

6.1.7601.23249

44,032

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.1.7601.23249

7680

16-Oct-2015

16:31

x86

Brak

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23249

14,336

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25 600

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.1.7601.23249

2 048

16-Oct-2015

16:31

x86

Brak

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.1.7601.23249

5120

16-Oct-2015

17:42

x86

Brak

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251.000

23-Sep-2015

13:08

x86

Brak

Nie dotyczy

Certcli.dll

6.1.7601.23249

342,528

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Cryptbase.dll

6.1.7601.23249

36864

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

5120

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4.608

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4096

16-Oct-2015

17:34

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

4.608

16-Oct-2015

16:29

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3072

16-Oct-2015

16:29

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

3,584

16-Oct-2015

16:29

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23249

6,144

16-Oct-2015

16:29

x86

BEZPIECZNE UWIERZYTELNIANIE HASŁA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.23249

690,688

16-Oct-2015

17:34

x86

Brak

Nie dotyczy

Auditpol.exe

6.1.7601.23249

50,176

16-Oct-2015

17:43

x86

Brak

Nie dotyczy

Msaudite.dll

6.1.7601.23249

146,432

16-Oct-2015

17:38

x86

Brak

Nie dotyczy

Msobjs.dll

6.1.7601.23249

60,416

16-Oct-2015

17:38

x86

Brak

Nie dotyczy

Ncrypt.dll

6.1.7601.23249

223,232

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23249

3,996,608

16-Oct-2015

17:50

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23249

3,940,800

16-Oct-2015

17:50

Nie dotyczy

Brak

Nie dotyczy

Rpchttp.dll

6.1.7601.23249

141,312

16-Oct-2015

17:44

x86

Brak

Nie dotyczy

Credssp.dll

6.1.7601.23249

17,408

16-Oct-2015

17:43

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23249

65 536

16-Oct-2015

17:44

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Nie dotyczy

964

03-Jun-2015

20:18

Nie dotyczy

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP


x86 Windows 7

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Update.mum

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

39,115

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_031e281637b47f0ca0afa36d033b777e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8049575df020e0c4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 036

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_039f5d450c6746b564e226d4e88a61c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2cb123c9f9ba0cf3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_07c56419da4e19ad713dfd6c4498646f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c6f4b2d8e2307d1d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 062

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_09143442f43c7391bc348cd4137f4874_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d59d78752b85d656.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_0bdaada8df25d2bf80ba4ce9248e84fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3fbb5e0cc25ab701.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_0c0dfb4e6a64af2766236c05a97902c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e35db75b27dead3d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_0f989ebe494b507de2062ef4ed4e4525_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_64a58459920f3a9d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_104887c07f5d3d5b8e1f912e817111de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_07bb40961b05264c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_10c54c13383bbb0be77f282f82e25f06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_16363b023f069edb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,074

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_10cecf301aff9b4069993e78657fb363_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9089fbfc6b16ff70.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_16bc80d5321221475ebc0a1d82442f0f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a93796dcc08ad36c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_16c0ade75707c2dade533ec4bc6643b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_88ed02d1fafe1dfa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 405

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_179fc1f0ac83e5991ee67e45fc82f915_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8aabca78802d4a8e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_18544c0366380197d7c8b3257d5a1be2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ad663a8694a010db.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_199f7bd1c5e14a16ba56bd455be47f9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_827da7cfb501c34e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_1a8133441eb84b79ba52b9cdd898defa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6b4abc6f03833126.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_1b07a5a9affcde1d9f7fc3899e0cceb6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_34cfa9e3c9061f1e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_1c5ad9dd4340bf482ddacace76efa6bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_70d27b84aa928c8e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_22d60c4145c0c26d1bd36df90e0b5bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_501c42b3bb98134f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_23769399d3df4ade74d7cf096f3f926e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0aa247618399ffbc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 790

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_239546085aa0390e26c59c77803e1205_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_59d1db511c7921c1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_256519348e590c4d6b4534636c440578_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_659a6071d087ad47.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,133

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_2ae16d5f0f43b892b389ea89376f7071_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_443fa95641eb9ebc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_2bba276646199ec3184aee7de74e12b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_355d8fef83aa68ff.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_2daba8a40002e4f7ed3e4e2843f438f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8e9e005efcc8ad49.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_2ee7a40b1dea60bbaa0784094cd74b07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a319bf3fe9586e20.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_315a008204937f5d653835ff865e661f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_660b500594af5bc9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_33f267ead1a63e274876eacc3bd13893_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_96286cfc75309a9e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_340f9dd12e6dd79d1765fadd620f8e12_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_48240352346131a4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_376502c34216ea3da9d3c0fde3f632fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2a17b0fcd67427ff.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3b9fd7611a8d621cda6ba52b87975935_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f2c38e34f2921c44.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3c807eda33f151f9b5536e622df58310_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e2b65d9a14c93d86.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3d27d4e1761c646bb8ad6ce7677868c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_244cb5c898cfdf94.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3df056c2fcfc779d335692841c75e3f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e3050d8b4c7337a8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3e4d96bef7136713300f4466ca4443ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e2e682ce06753e98.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_3ee84303afb23d698de321233eb727da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c2a8b6f1c85af0d9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_448119542cab1fda9c166c91eeb7e264_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_60fe9370b8ac7cce.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_52b808a306404dac7cbc8631d5dfa83a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8b82ce7870cf94fc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_53f8430a2cb5b28bfbb6c478b8c7bf32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0e37120091cfeb75.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_556c558ca53a88bcbe4ce12d9755766a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_11d3cbbb904bdeb1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,133

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_58033cead80c0884f751b5e3e88bf035_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3d4ed8347d1753aa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_5810634ebfe3a845ed86df66294fde9f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e104df04ca769e58.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_5896b4597a7aef275e2452f0e05da136_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_63059d90bfbaa772.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_5c12516d4a240f7bb2981d3f09994769_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a9a8c5e31ca4b25d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_5c939e3c712d9228f458a8df98ab338c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ad5a64d8bd2c30ce.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_5f724b747fb2b71cf6744007ac5cfe68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9c77af2281c8469a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,133

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_605c409279c5984dea73bbe3ab0c8d9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_bcff7d567bfdc7dd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_60d02145446a3bb9024d66af01eacb2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8935933f9b181ac6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_63ac86eb702f83394a14dfcd8e9122f4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_579d91e84a7b7d30.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,437

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6430580df308ba33aa912a8fc08a04d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f8f2ac1d71b90612.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_65dfa80012da0a5ae025b7501e0c00c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_138d1a6e9fead6b6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6668b9d382f29076f1e804fe826dc637_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_86adfd25c2b5ed0c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_66c4a2f8a0b8ed9f701c121059cfac47_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9964acdb3d389d18.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6848121752e4ae6a54591c7cd381e54f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1ab1fc7f74b92bb5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

693

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6a64368e1494315ee89b880da7406066_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8c97a5425fe95dc3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

6,183

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6b6bdd3f33e75d82a201e6ff08f9b1cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fa92983279d84519.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_6c5285b69f0680ddf25ef1b129065b1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_59c574c700b8813e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_710a11a57914cf040c805c77481c2a0d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_655e5f48f534770f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_794aeafdc73c302ebba4f35b61f3cad7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_07f9ab7fb5d7f423.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,437

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_797312e360953e414beb496bfe2f7f0d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4cc60083484254dc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 405

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_7d0b99fb65a98ad561ce2eb17c51df6c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_001190d7d886d708.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_7d5860c55f0acd54857fc2e746a630c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a7facaf4cbed2c4f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_7d6123250b48740d6374fdf7b63f7a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ecf9c45f1c0608da.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_7d941a4ff5be58f4454a4cffc0ec02fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_da42c52672f43bcc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_7ec9f1d58fbfc8ae6461db5d5fa6c0ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1d26e69395dd8f80.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_7f29636a934fc359a4ad8eee2cb4ea7e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5f4ef32053f5db5c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_800186734a5d3e9420fa9d3a401ce5ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_75d0c41092bd5c97.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_80c74d85d223ed663d84705bf9e81abb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3a9c79ac5b98cfb8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_80e2ab1d0b6bf7513af86a273cea3045_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_87141f99795e92bc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_821efac02b50af63cc4ca4a3d1431de2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_bbe504f6bcb9e11f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_82a0dd4fb855ffd7214193292c9dc95c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5e25211aa99cefcf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_840fc2fa97d26b7a6a8d27afdd386427_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_45f839391d521c87.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_86a676cf81c769ba9711bee69548f5d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_733136478e446023.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,848

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_88bae7713e630e9f710d328f79bec9a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_922dff6716cf6b19.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_896d9c27a64354c0bc25fb274614f9f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_47d8c11e2bce2766.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_8e98539e85c38e13e96fc0675e2b65c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_615b6d7b0a1b086b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_8eb3236ed6595695550a438d1b357df0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_35b45108016409fb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_8ee58f8242703feafc1d7578d3c7bc80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d0e614bc8b281404.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_99ca045ba39e5a7c8105444972c461d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_187a6e828be9a46b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_9d95ef286d5588c5f1dcde38b5b5ad6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_07a4f7c37761e180.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_9dec5aa3289c478931665cdfb0e4e520_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0ac4b561436bcd00.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a6190f3facc530627fdf19000896f768_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5619e59fcde3d1fa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a72dfc3ee85a000d06b1bb56a0a08b22_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1adcee2366aa0058.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a87c428dfdba41ad888f069b347118ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8f3ac09113c87003.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_a9be089e849f0051b1e6aee582ee9190_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f70ccc6f11da96f1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_aaf412d1f3792958e9969c945caeeeae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_280e7a43a438654d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 405

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ac5388c933fefa1e014785604317b225_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0cc4c795a4015ee3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,806

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_af5c7d4e88fa5dfebe275cd053c3963b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_11fbc9b903efc122.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_b04ece6f6db8b212739c0cf1efb558a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_cd943a0432ac4fec.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_b1c310adbb87b1051e5802adbdf8dab0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_14a2be34c803ac29.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 405

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_b28586cdc4f429631b823887734ab87b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_225743fa59404124.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,133

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bbd135826ddff728c41f038eedc4670a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8dab9c6b87f7a8c6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bdc7406174f570def2f93e089d820d1d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_eab39b64be9b62a8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_beea2263160024dafc040d2f1ae7ce60_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_35b134de0f5354bd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

722

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_bfdfec1fdc6247ea035234d1824bab69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_91b116f7a1b9adc7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c062df2a78dab7e85e57c11da5c1abac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4be0a60e57fcaab6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 413

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c15bcd848b4065319763cc2331ceda45_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_dbf60ac842c32449.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c53fbd205215af9ce05923e9af80ec3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2eb8f5d628fc833f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c7d2ab784c2c515310f9ca7404b203f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_bbc5333b635f9319.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c8423117426b82f5c4bf2a5e12a48897_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f0ef4a16119364d0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 405

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c9a32f6486018a7fce67eaf379d6e182_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a54cd2353a54bfcf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,437

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_c9d6f7b7c5ab9333cdfa3631d243e344_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fa31a7058645f01f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_d5083889bd8063bcd0d249851ed98ebf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_bbb08922c69617fd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_d68686ca2077b5dc88a57741f0ea2ac7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b423e20fa6707282.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_d7385a9c33cf8fd4938f3ad10367e1aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ad316f8bd194a3b8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,437

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_d9c42a10ce50f2ecc7a2382c5684c00d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_84446d3b4afa6946.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_da85c5da99ade68a8b26b755e657a964_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_055b77bf6ac71b32.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

704

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_db07474c80ae0105b0ade15e927b2243_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_028a8c9d3c9338c9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,437

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_dbf7e970a99eccea002edad0e2bf6a65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_652ca6d2cfb4b279.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.068

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ddecae0223e5e5759d18044daca68a41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_29c6ee4c5ebf88ba.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_de13174cfc529977f5a7255a2de8f805_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_18775709abf13fb0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_de66b07b3e64d003558c1fb3207d6f23_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_63719fb76ac3075c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_de98e4ca0679bf065ff950a1e81d9bc1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_facb8c2eddb5ff2b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_deee834c0a8cc0b9e5f75d905f26378c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ed6f1e5851538eb4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_df6d6df79b20329199fadbcd677f3ea8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_83dbfb420bff95f8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e047c81c1cfb92fa4d331a5fca579b73_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6d14452833bf7321.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e0e71844e3c77e0167bb27d7757dd056_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_308e00b023a114b4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e21baa96b9cb5ceee6e0dd3016faed17_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ac83f34c5d2c6be1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e3ed8a88fe20e72a9b44d13f2fa2c7d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_085fd251a355ec5e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e5b53b4baf6bd045b4e9a9c7348d4f64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5f3a3bb91c4b2d63.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 708

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e5f7d8f5270f6f4bc4459aa95a3c214c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_315968da86fd2491.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_e9af20d3c617ddd61f25a4f8981d44fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9d8035ebf396e300.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_eb613f6fd4a3bd6a2424a7424cf36bab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_513ddf8f07c44b6b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,437

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ec7c58510bec029c1a7f68e4161bbd83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ecc6e37b9bd96f9e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_edfeb1122b3e68c74512ef3770de1354_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e4266ff9d82b07ac.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f2138d025a121b4b05cf2fcf6e9db580_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f3bdc93e0ebff406.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f6b1d9200d01fdb2592e4be6a9596886_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_033251053a28c845.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f6daa4249d47a5daef589a5be24647b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c1f1239878ddff00.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,133

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f701324bf22fd0783aa12e3a795ad465_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_eceda93cba777fa0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

706

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_f9e8b2a916abfd4c4690857c2764c4d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_be1fa141354451fa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_fabf1ddd19e1533552ec6b74b1880428_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4bade3f5049184b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_fbaebd0a84cdb50d6a10ecaff5c34478_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5798c4949a2375ec.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

724

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_fc41d52a6de04aa93679b2cde512042b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_172016efe0a380b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

701

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_fce4e18cda0c404a432067280d92f7c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_855b364c7cd82551.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1.780

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_febfee88b89bf5cbe299b2e3424b2534_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_37d5b3764845cee9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 052

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_ff66afdeed57873dfc5b8703cf09efa8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_071806d54ea52735.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

691

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_59c17388299b1607.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

15,217

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6badfa67043e681a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,593

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_35b7d1e6747d4416.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_d2f1b20d6ac34015.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_d01d47496c9994af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_78b374dc5baefd3d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_790e1d425b77a074.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

17:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_78d97a265b9e9219.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_17f47ed350b88443.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_1b90f0254e70a87b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_6301706d32d07797.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_05b8e66c25a28df9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_a7de657918bd9fd4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_4b48422e0b2e66ea.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_33dac362e35392a6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_321a0ea0e47f9c7b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_78566922c9a20a2f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_7aaa53c6c82b9e13.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_7b8c2332c79b0def.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_c22f34f6ac7c9c1b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_5e2a1f6ba3a5a676.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_073769b29261a867.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_d89487b042997a86.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-hk_d73f803e4374ed16.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_dc90c506400a56f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_db9c1094c0a2b7f9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_78d5f0bbb6e8b3f8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_760185f7b8bf0892.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_1e97b38aa7d47120.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_1ef25bf0a79d1457.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

17:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_1ebdb8d4a7c405fc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_bdd8bd819cddf826.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_c1752ed39a961c5e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_08e5af1b7ef5eb7a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_ab9d251a71c801dc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_4dc2a42764e313b7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_f12c80dc5753dacd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_d9bf02112f790689.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_d7fe4d4f30a5105e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_1e3aa7d115c77e12.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_208e9275145111f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_217061e113c081d2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_681373a4f8a20ffe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_040e5e19efcb1a59.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_ad1ba860de871c4a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_7e78c65e8ebeee69.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-hk_7d23beec8f9a60f9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_827503b48c2fcad9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,891

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5d9c1d6ee41aaa49.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 224

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-bcrypt-primitives-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_14a6dca18e7e16dd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,471

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_52b90de4d5f044e9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,367

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_fba9e3ddc4ce50ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,367

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

17:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_fb7540c1c4f54253.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,367

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_9e2cb6c0b7c758b5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,367

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_8854ad078ef93e33.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,367

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_2a7a2c148214500e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,367

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_b4b5d53c4dd64cb5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,367

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a2ed547a7c33ae47.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21,398

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-cryptbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_67db38b5256dc136.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,485

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:10

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_cbfc9a421cd16bca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,513

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_49016d5b496cb1fa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,618

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_43aaa8d2af99f972.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_e0e488f9a5dff571.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_de101e35a7b64a0b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_86a64bc896cbb299.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_8700f42e969455d0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

17:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_86cc511296bb4775.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_25e755bf8bd5399f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_2983c711898d5dd7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_70f447596ded2cf3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_13abbd5860bf4355.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_b5d13c6553da5530.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_593b191a464b1c46.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_41cd9a4f1e704802.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_400ce58d1f9c51d7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_8649400f04bebf8b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_889d2ab30348536f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_897efa1f02b7c34b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_d0220be2e7995177.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_6c1cf657dec25bd2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_152a409ecd7e5dc3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_e6875e9c7db62fe2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-hk_e532572a7e91a272.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_ea839bf27b270c52.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,886

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_82b399df0a992b06.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_2ba46fd7f97736cb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

17:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_2b6fccbbf99e2870.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_ce2742baec703ed2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_b84f3901c3a22450.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_5a74b80eb6bd362b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_e4b06136827f32d2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 894

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-e..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4263f21ee20b0775.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,249

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ar-sa_f47d940e490c9748.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_45c6ec322714c4ca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_e300cc591d5ac0c9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_e02c61951f311563.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_88c28f280e467df1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_891d378e0e0f2128.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

17:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_88e894720e3612cd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_2803991f035004f7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_2ba00a710108292f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_he-il_6fbfb212e7772a1d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_73108ab8e567f84b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_15c800b7d83a0ead.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_b7ed7fc4cb552088.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_5b575c79bdc5e79e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_43e9ddae95eb135a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_422928ec97171d2f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_8865836e7c398ae3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_8ab96e127ac31ec7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_8b9b3d7e7a328ea3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_d23e4f425f141ccf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_6e3939b7563d272a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_174683fe44f9291b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_e8a3a1fbf530fb3a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_ec9fdf51f2a1d7aa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,333

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a8bfedfed43f0237.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

109,660

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ar-sa_c7db63b00c4da6ee.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_1924bbd3ea55d470.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_b65e9bfae09bd06f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_b38a3136e2722509.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_5c205ec9d1878d97.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_5c7b072fd15030ce.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

17:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_5c466413d1772273.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_fb6168c0c691149d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_fefdda12c44938d5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_he-il_431d81b4aab839c3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_466e5a5aa8a907f1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_e925d0599b7b1e53.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_8b4b4f668e96302e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_2eb52c1b8106f744.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:17

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_1747ad50592c2300.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_1586f88e5a582cd5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_5bc353103f7a9a89.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_5e173db43e042e6d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_5ef90d203d739e49.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_a59c1ee422552c75.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_41970959197e36d0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_eaa453a0083a38c1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_bc01719db8720ae0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-m..ditevtlog.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_bffdaef3b5e2e750.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 688

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-msauditevtlog_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c9b7dd8aefe13ebd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

521,792

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-ncrypt-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6053b8ce690fd8a4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,737

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:10

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5b4c417e73a17617.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,802

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6ea5c4dd2b96dc69.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

16,151

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-rpc-http_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a26e502cb6c7b3af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

8,934

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-rpc-local_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b6700253bc881960.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

58,989

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-security-credssp_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c62d94ac1903ced2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

12 290

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:10

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3d42ae53f428ddca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

6,370

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:12

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-security-kerberos_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e94c4068284159f9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

33,146

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_7f28500fd9fe8d19.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

24,478

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:11

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_248bae4accb6a0c2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

12,919

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:15

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8b19eec5c2e27786.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

3,962

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8d5058d80139aaf7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 035

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8206d071c8913924.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,709

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:09

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_aeb00b3990a569bb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

26,218

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:16

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.23249_none_a020877f1b8c128a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

26,252

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

X86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_495533242ab2c82a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

15,418

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

x64 systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Właściwości pliku

Wartość

Nazwa pliku

Amd64_0268f1375fe3367678ca2277d2c2ca14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_991e3cb9f6d7f26d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_02ab372849a48c5ad88cf44ce4c72d06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_08634d1a5723e05b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

14,476

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_03319dfc694f16d3c963b7deea56f708_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_45334a867a229097.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0385aead976d5598df5aa228f95c89bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1391e088fc2ed605.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_088b1d9e7ed2b25e103efe4caddb8696_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ad59316fdbd72c1a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 096

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_08f1ad883031914d73414c0b55971609_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_828a9770135d4757.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0a7d3e774a63863d17bc2edd0798a149_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6c6f82cf11f3536e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0af29d68612e568cb4f9a353ed270a8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_7c250e2714d9cbde.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

726

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0b097a00aad1ea337dde97a5ec5566f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_cbf536eba928c1a0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0ca0cdcaa2c3bd2ced07f9b77e69dd80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_651ed832f6ecb8c2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 160

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_0e27f338187dc17e7c4c30f4257b05c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_98a78e7fa8d74ea1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

9,307

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_15b981e5b62c370cdb6bcc1efe062296_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8e00c3632a739254.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_17d23d394d2b720451ac105fafc004ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_69b4a6bb211aa677.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1868308d7b66673e36eb5d6d276c6e61_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4bf6c21f52f26b77.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_18cb2ac8a0928ce88e3d9bf6cabaff7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0c74385cb56242f3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_19ad5cbdf149eaf63bddfac168894c40_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3f237e27ff11cce5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1add16f51baa2b6128f0c8f04fccfd8c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_70d02a91ff372ac6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1dbd8985d3298bdc5b74ad792364876f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_13cf8f1abc94c4e1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 096

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_1dffcc2f22962b83ee0277de3ccbeb5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_009c47245a348ac2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2012eb99c79c76dda79d1b020e4eb2b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_234c7b75716db894.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_204db4a30438ca0444c5e6d9406a9613_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ea4365967ed0daf5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_20b2abf47a490752519e6968a7ee1b83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6b9682a0626bd18b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_23341239690eef6aa708a62e6d0cbc31_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_7b25598e65df706b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_24a6caf93e4a236862793938f07c8311_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_144d4b93e463d4a2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 441

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2544323c114552d47daf1f8550102195_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_50d65029d344514b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_277d48657467826bdfb1b150afd99240_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1cdb1c29390f9917.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_27ff9ffcbf9412f89df7791b37a63b48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b03253d084fbd9b4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2941996beaf7cdfc6ade3de6d846d3c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_895d668445fcb499.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2a6667a63a6b4688801199e5b9c5ea03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_90711a09de56eac7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

713

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2b55b6b9261762b70a120db643d1df9c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_509adb9f103173ca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2b8557e3dd482ee0718c45389b478266_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4cf0c170246c370e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2bffea40f527b14b0251238887bba4ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_7d3f9dd34bce7989.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2dd3fdd0373802ef78945ffd4f0eab92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fc0a44e93f07d68b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,504

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_2ff2cda90a296c91d2c90e6cb75be01d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fee6ed6725d70f1a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 377

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_30909483c50da037cd6abdefe4edb98e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d7ea8bcc9dbbed6e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3374dc79f5e9840bc9c94d1aaf4f06bb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_bfb1069a5fd254e4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

695

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_34e6f86ac6f0232b2468f25b9cbb2009_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_24f1f3a76e9c91ab.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3549f76a2224c0e1dba77bf048fec3d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_7d1cb6f26983bafb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_35897e8af1ec84bbafba2b1fbd09fbf1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_785d7a21a853528e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_370974bbc92ea0274f65e27426df6046_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_03c4e20e9faa5a5c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 073

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_37f7a1648a5aadfff5b2ab6e47451926_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_410e726ed113af72.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3a2c0134bb0b7fd3037d52a30e71c4b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5baf249228396fd2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 160

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3a649f5f81fafa606889b5f1139c34fc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e2cd28c0cde14b42.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 160

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3ac6adab8aa052b33127de2f63528cf6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8e55dcea695623ae.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3cad089ce198ea715f97334743863c24_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c6ca721835c889dd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3d35e1109c2baff1156042a9c5013814_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c6753461c613ad05.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3d8b7b73377ea6f949bf759b310560c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a93dff49b735e2fb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3d9f62f852d55b1423dd5dc392f0af5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_edeca5948010d833.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_3db0289696856e36c81dd6dfdb08a845_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_98d3350ba1476444.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_40e73387d0dae0f8dcad6224f82887be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fd1b3ca19197687d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_41bee9b22e153d4c213b6a04f2cc2207_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e8410579c8afbaf3.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,074

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4247eff03b5d1e1ea54d1f669caa45a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_77a4c4e0c58859af.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_44b13989becbb60260332f9a78a688ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6d4b9c9e5ca2ea79.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_44c776a78cdb041e625f975ee3903b5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a429c2f974bdfe53.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_47b85da2eac3ede889f45b8117b5ad5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9341f28870887d4d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_47d1ad4c93b360eef9b9945be660a78c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_de501e6431fd9d5f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4816d7be6822f77a8ce4a6a12124804b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9363fefb617e5000.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_49783041cbf58a9e5a4a7b189599e8b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2776d25da7a01cf2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4a8960e72560cc2e11e9950ba35658fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4c0c4e793a9df17f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_4e8613b69c5de1ebfe544ce6370f179a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8ff626cc6a278eef.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5006887fa1a2ef92dd737cd34c24f4c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d22f822864d9b84b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

703

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_507267e6aea3b548002a10e85a2fd09c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b52cad4730cd4760.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,504

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5197984f9a74b3b82e32876bb5b9444a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c38e8c30bff39497.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_54a2799689f40454178200661d66d357_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_50aa438c74493d53.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_55232288503625eb067068cfafedba20_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f5e583398dccc3c2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_55fcaf06f587dd067f1f57cd62eedd5e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8caeadbcea3f38ab.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 096

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_57fbec0cd4bcb41d22927ce718c3aacd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ee8ba033802b6eb8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 036

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_596fd3f1c018bfc8810c3edd2d947420_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6e38afd3b7e26249.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,067

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5a0199a3b0c4b677948565b40c1bef35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_59e75ecb9031b38c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5aeaef19806420c7d54e5bfb8e6b8d7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d5a420cde2dd2580.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,504

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_5b817e4cc1a071ca3c5eced31275b938_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4c47922a8b832de2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_63162bdd9e060baf0cdacf8bdd94420d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9cf1423849a1a981.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_632114f84ba6363e6801693a80e64835_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5f841ca341ed4000.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_66410a1ca50136cbf8039d797a8246a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_58db749e6469f75f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 800

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_67aeda4b566a1dcacd25ed4abec50c8f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d419c21688d18569.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6a021e50751d262f0055a4cb5017f6e0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e4c27676bbbf86f7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6b55c6e99191eac3416f10eba71a4187_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_72fc300307daa8c6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6cee43adaa923abf477c99d259ee21d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a0412d3fb70148f1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6d0f59a37d17ac70c6549895615d8530_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6dfa53e2aa69de45.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 096

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6d4f7289b36d46b0ef7678b5d75bf9be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_37957d3a67ac9811.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

699

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6d9c334880d6b133c7488b8bf03841fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b19be70d45b36a10.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_6eb6ddbe9d7c9c711598e6c2e3ffb937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1ddf9cbbc156dd39.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7041dddc26254727db77fb00478549c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_890c3977ad4f8b04.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_714993d1a02904dce65de4ca240fd986_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a8acb4b7419e7637.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_71960b22f75016ed65e7261861241c6f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f4b2732e6ca391e4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_726db653166f4fa3dbff54c70263b529_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f2954f6df2c947ba.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_72ccf80670d61ddebdb2102f161528bc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_551eae0ab0a8426f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 796

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_731e01307f2d19730a615c620eb7a437_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f0105a3cc96aef36.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7793ece3d45e99c30908d021544c74c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_db5412fb24b111df.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_78314daee01b61bf821f0cb73f308c21_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_81ca95e058fac18d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_78838147fbca29a3f4b8f761665f23a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ea09b81abe7762f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

705

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7920adb738dd259c18a6912d9e357aab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_74941f8fdc89a0a5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_792a2a903065f393b7564aff3712d087_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6330c1942cab3067.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_79ac66e590c8c80695650ce653ec87e9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1979a60b5a3f3df5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

709

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_79c4201290163640ce9fbd8560957ee1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_985b9532af5ade0d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7aa1b597de6d0ef2be27c1243c33c477_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0a75c5f2cbd650b4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7ac2afb0f17bf683bb7443e3dcbaf225_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_7d09d674e2229c22.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7af23d52f9f3663b8808d31407ec7fb2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ffa0fbae04c780c5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7be2aa53b752c6db48279cb0e6dc2ff1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e62fb31b5f2d7085.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 073

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7e816f4c9b74cfa312f03ba505823934_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4cf6d0be965d9dd9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

708

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_7f4a45cacf0213bbc3c56c3c10ac6a6c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e5d61a99b5ac6bbc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_82552b123847b977b40146bde546e23b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e6cab1eb50e147eb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_836f7bb24a75cd11454b86f6a1459ef2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8a8ec8c180ba25ce.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_838d7515c0750437eb3aefe4e1864037_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f441c6b1c80283fd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_83b8c2732fd5c2f581df456001ac7bbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5f5236fdffb02a78.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_842f50220566b5fd08fc7668f1d8100c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fe7b59912633f2b0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_86838e276f00d160ef5a196641bbbf79_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1cdf0166fce68a96.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8726ba4a4ca8329628987985c1e34481_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_7eab43501141cd30.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8b1e1f34096d46293d5db98414ee0336_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e9fd263b6dc838e2.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8d1c7515512b78d3a0b570649cdcc544_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a8e23652fd35a9d0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_8d5a382e06d574160c557eb6cf5634b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3384d25271ea8106.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_91ab851f3e01d92fbd231714094a9599_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e763ad5d24aa50ad.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 441

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_920cc45b63f5b2178480e5a7421c6f3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e9e955e6d181121f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9f7a7e312010886d824331b57d311329_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_606497c97478ac36.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_9fd628e00470dc35ca63e40a85a1d6dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_79d9c4d800b8cfca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a2d56c2619db533d8781ade7e4b33140_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_52ba3247c8dc76f1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a38cecb6b4ba8aef7f469e60e051e01e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_81a3f66f2b8b22f5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 096

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a3fc610b16cb847d39359f083f865d68_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_27eaa49d2c4a9aaa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 073

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a63bc255f5b1ce7112516ff3a7a2a57a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_4d1f582c878a3a02.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a6cc7283f790cdb746aab5384b80d95d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b173f2c22f6224e5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a75ce50a359966248852c0276c26685a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fa66f756a6af4e91.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a7f45cf69bf457ff9982b28b250f8544_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_408a530435037b93.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a9251f914add8036caeb22061f5fce3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_54c6d599efab407c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a99c68130b3a27a3e6a2a94edae24fe9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0089a89038d7747e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_a9b5b8cfd0efa3fefd16e2eb6e9e0aee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_514065bbf5915de9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ab17e70df38b65a3740c181db98304ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ff8f00e94d464c2e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ab95ab1d26dce877de9825fb68f4a134_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_aba1646913273a01.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 160

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_adc7e20baba1657fd04ddc94d367b80e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_538b69833472c648.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 796

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ae8f0879a5d38e7c1e91a77947311d39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_996ea24a352fa6bc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 073

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:20

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b32ab26e0c36ffd314f46d75441dd107_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8ab519caf4fc9b46.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b33d23c330e0e8ef8fc6d79b7a77a1ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3ed0493c4b3ee81a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b445204981c89b8321db1bf85ff641cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_95354fccd31ceaa1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b55df054d84936cb9b64a479d5e8c9c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a60bb315abd4cc87.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b804a9f11638f6820d8eede5023ada1c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b2b732e77a7f1f40.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b8e4ff8d1998d32c59f63ada9c545d62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ebde619ea413f5cb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_b93c6ac3d41feba3bb4696f3b498ccdc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3fdd793fa3b23756.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ba62687c280105c7e50909091088fe7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_8235115278be6185.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 796

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bbfa2ab20d553355891ff0d1aa31dbf8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_dc23f1b173e5b105.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

718

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bd8b3851980bbc69e5872246e6e0e47d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0ec769f64d3d133d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_be0ee659a306f95b58440f0c02491d2c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_634d71d28b14a2aa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bf1389b8d760350538f45ca1a3292812_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_cef7304f666ee7fe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_bf28df20b8fe9f9121f72dd8817ba0b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_132d4be5029bc4b7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c004e98510d463c3b81fed526ba4cfa9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9199c61eb3ad791d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c12d02ba48ae1f3711b04fbd6dc73a6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_411f8c0a86ac9b79.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,504

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c1f46bb6cfe34fcb5ef1a1ad1e61e01a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0d829d28f126e83a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c35e66971603db172dddff36b11d0028_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_1dbfdbaf66f7dfb9.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c368bb840ac9af9554152512f191adb2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c7addb4cbc4295bf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c7df2422697efe01cd96bd27da037dfe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b61aa600a693be1a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c90f1c403d1b58c048589c8bfb1e96fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_27580198b7c5915b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_c968107d2f95e35716deb405584eb37b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_23504aab8bc28ba7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 160

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ca8af1df5d611e5af45807780c0c2357_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_486ad6cfca0fee0a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 062

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cb9da697648b29b22491acd5838ddce9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2f6cae728b3db3e7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 445

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:20

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cc7c98b3ec95dc213f8f29405b95fc4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e6c128cc49dbd4fe.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,149

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cf3ae09731c115f20e743a4dd2c70621_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e844faa2a502b4cd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 073

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_cfae85337cc03fa9e463fb0f31501be2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a281cb20d0e28a05.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,883

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d02b60f937d240562e65f4ff757586b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_74e430ddd0939ad1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d1baaaad0e8cc20a9183c29720a64d6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_92045f5dab155067.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d1d534c5e8dc03a4417622d0709798be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f9d0038463eb46f6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d26b5b9b3d3a36fd697207057777382e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_26378f3776d0e50e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d2e54632464f22243787820fb269b5d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_0075dc2a9e8eda28.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 080

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d2eee49ba02c3acd7edb50f32d2c86c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_bd6f6bd7c0b75c07.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d71e65040a330ba48f9ccd44a8d2adf0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2f5b0832f5040a7b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d7cc979c026e33698108445fbcb6190c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_6f1baa5a58b6199f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 096

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_d847186e0083f63bf646707cdcb92c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_5311d0dbd33a251e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,783

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_db56113e117b164ff0a7e2ad4dc34228_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b156792de0226795.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,825

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_dcf28af642382cda79af8b2f1c215d81_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_798d6a9351cae0a1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,066

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_de92306030680ec048652f188d2cdcda_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_38e73dc39a195331.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 528

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_df1b0b8b9d7f6bc494dcd919e141d1ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_72245cf2c03d0c9c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,042

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e2ae8e4ceceedee26de03914f52dbf5f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9031fe6eb1a93349.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e39743510fa5a551a4e1c9a0fcce99fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d847cbe711dff81c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,066

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e3c231251b3a08be66f53436b579ba85_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_fbf2ed130f6cd76e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,188

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e3ec92d3950d13f4c9aa1fcced332623_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ffd4b0d94ac054fb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e3ed8a88fe20e72a9b44d13f2fa2c7d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_647e6dd55bb35d94.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e5e852cb0f3a946f72ff70ef7a858ccc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9908b9f920876ddd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

713

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e74f870fce6c6db3844ed31de22d1f87_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2d55c0223c75cd15.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e809feff7a186086dccdb405b8c11161_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e15189f22c64f7ca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e87f6ef9a8cc2b2404c2bbb9bdb4ef77_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d333b7322fa85db6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 084

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e8b8bafc0f45691e1b2fed409809059e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_20f16925b8191bc4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,090

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_e9370385c6f21679adf608555e32f3ea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d7d5007cf72014e1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

728

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_eca2a6fe1ebc0ce82769653aa9b00516_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_90e84ed38913e4b1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,504

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ed67184781ba52c52cf3c9ceb38863dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2f0af010de0b9238.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 056

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_eee9f3deb38703faf5b4e0c33605f60d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_f23283e0fa9e3d18.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_eefa81f236796f8d40caae4d935a2258_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_31e10ea0d06ab77a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f1da7605cefec49ca8058ef84fb19362_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d173ec81e31057a0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

707

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f28c769a8d681614a500f67f9ae97a8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_9cb8a823bc6393c6.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1 421

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f433fc6c89c90decfd2aa45c42e6c8d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_2f72f4bb273f7947.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

1,805

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f66f9ee048710954196da9ea1279e494_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_08162bff64109d80.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:22

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_f9e92b0fdccefd0f6fad8ad40a54434b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b86edbad46dc1807.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

711

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:23

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_ffea5004b2e1174ab09a369b3a9bd8f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_e04aa206407b6a39.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

710

Data (UTC)

20-Oct-2015

Godzina (UTC)

00:21

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b5e00f0be1f8873d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

15,221

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c7cc95eabc9bd950.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

7,123

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_91d66d6a2cdab54c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_2f104d912320b14b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_2c3be2cd24f705e5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_d4d21060140c6e73.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_d52cb8c613d511aa.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_d4f815aa13fc034f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_74131a570915f579.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_77af8ba906ce19b1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_bf200bf0eb2de8cd.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_61d781efddffff2f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_03fd00fcd11b110a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_a766ddb1c38bd820.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_8ff95ee69bb103dc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_8e38aa249cdd0db1.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_d47504a681ff7b65.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_d6c8ef4a80890f49.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_d7aabeb67ff87f25.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_1e4dd07a64da0d51.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_ba48baef5c0317ac.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_635605364abf199d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_34b32333faf6ebbc.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-hk_335e1bc1fbd25e4c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_38af6089f867c82c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 431

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_37baac187900292f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_d4f48c3f6f46252e.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_d220217b711c79c8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_7ab64f0e6031e256.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_7b10f7745ffa858d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:13

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_7adc545860217732.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_19f75905553b695c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_1d93ca5752f38d94.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_65044a9f37535cb0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_07bbc09e2a257312.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_a9e13fab1d4084ed.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_4d4b1c600fb14c03.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:37

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_35dd9d94e7d677bf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_341ce8d2e9028194.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_7a594354ce24ef48.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_7cad2df8ccae832c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_7d8efd64cc1df308.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_c4320f28b0ff8134.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_602cf99da8288b8f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_093a43e496e48d80.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_da9761e2471c5f9f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-hk_d9425a7047f7d22f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:31

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..t-windows.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_de939f38448d3c0f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4,449

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_b9bab8f29c781b7f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

5,744

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-bcrypt-primitives-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_70c5782546db8813.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,473

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:44

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_aed7a9688e4db61f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 369

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_57c87f617d2bc1e4.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 369

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_5793dc457d52b389.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 369

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_fa4b52447024c9eb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 369

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_e473488b4756af69.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 369

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_8698c7983a71c144.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 369

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:39

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..integrity.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_10d470c00633bdeb.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2 369

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ar-sa_2eb3b22b0aa36a8a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_7ffd0a4ee8ab980c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_1d36ea75def1940b.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_1a627fb1e0c7e8a5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_c2f8ad44cfdd5133.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_c35355aacfa5f46a.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:14

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_es-es_c31eb28ecfcce60f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:25

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fi-fi_6239b73bc4e6d839.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_fr-fr_65d6288dc29efc71.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_he-il_a9f5d02fa90dfd5f.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_hu-hu_ad46a8d5a6fecb8d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_it-it_4ffe1ed499d0e1ef.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ja-jp_f2239de18cebf3ca.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ko-kr_958d7a967f5cbae0.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nb-no_7e1ffbcb5781e69c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:33

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_nl-nl_7c5f470958adf071.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pl-pl_c29ba18b3dd05e25.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-br_c4ef8c2f3c59f209.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_pt-pt_c5d15b9b3bc961e5.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_ru-ru_0c746d5f20aaf011.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_sv-se_a86f57d417d3fa6c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_tr-tr_517ca21b068ffc5d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:35

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-cn_22d9c018b6c7ce7c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..ityclient.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_zh-tw_26d5fd6eb438aaec.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,416

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:38

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-c..tionauthorityclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_3611b43c6c78c35d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

33,164

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-codeintegrity_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_ff0beffe34911f7d.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

21,404

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-consolehost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_d2efc61131eb00ea.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2395

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:43

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-cryptbase_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_c3f9d438ddcb326c.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,487

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_281b35c5d52edd00.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

2,515

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:48

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-e..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_none_a52008df01ca2330.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

7,172

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

18:42

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_cs-cz_9fc9445667f76aa8.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 434

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_da-dk_3d03247d5e3d66a7.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 434

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:34

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_de-de_3a2eb9b96013bb41.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 434

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:36

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_el-gr_e2c4e74c4f2923cf.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy

Rozmiar pliku

4 434

Data (UTC)

16-Oct-2015

Godzina (UTC)

19:24

Platforma

Nie dotyczy

Nazwa pliku

Amd64_microsoft-windows-e..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23249_en-us_e31f8fb24ef1c706.manifest

Wersja pliku

Nie dotyczy