Objawy

Załóżmy, że niektóre urządzenia Exchange ActiveSync (EAS) są synchronizowanie z serwerami w środowisku programu Microsoft Exchange Server 2010. Podczas sprawdzania stanu urządzeń EAS w Panelu sterowania programu Exchange (ECP) lub uruchamiając polecenie cmdlet Get-ActiveSyncDevice w programu Exchange Management Shell (EMS), stan jest nieoczekiwanie oznaczone jako zablokowane. Jednak dane są synchronizowane pomyślnie.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ właściwości urządzeń EAS w usłudze Active Directory nie są regularnie aktualizowane. W związku z tym stan synchronizacji prawdziwych i właściwości urządzeń EAS, które można pobrać z usługi Active Directory są różne.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:

2891587 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 3 dla programu Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 3

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia cmdlet Get-ActiveSyncDevice przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Ogólne informacje na temat polecenia cmdlet Get-ActiveSyncDevice

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×