Urządzenia z systemem Windows Embedded CE 6.0 R3 przestaje działać po odłączeniu kabla USB po włączeniu udostępniania połączenia internetowego i programu przydzielania DHCP

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Masz urządzenia z systemem Windows Embedded CE 6.0 R3, który zawiera sterownik klienta USB RNDIS hosta.

  • Włącz program przydzielania protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) na urządzeniu.Uwaga Program przydzielania DHCP jest związany sterownik RNDIS klienta.

  • Włącz udostępnianie połączenia internetowego w urządzeniu, a następnie odłączyć kabel USB.

W tym scenariuszu ulega awarii urządzenia.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ bufor jest zastępowany w wątku DHCP.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Obsługiwana aktualizacja oprogramowania jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft jako aktualizacji systemu Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder miesięczne (październik 2010). Można to potwierdzić, przewijając widok do sekcji "Informacje o plikach". Nazwa pliku pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu bazy wiedzy Knowledge Base i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:

Produkt w wersji rrmmdd kbnnnnnn-typ procesora Na przykład: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi jest poprawka ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule KB 917590 i uwzględnioną w miesięcznej aktualizacji z maja 2006 roku. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, kliknij następujący numer artykułu, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskiwania Windows CE Platform Builder i podstawowych aktualizacji systemu operacyjnego:

Jak zlokalizować podstawowe aktualizacje systemu operacyjnego dla produktów Microsoft Windows CE Platform Builder

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja oprogramowania jest obsługiwana tylko wtedy, gdy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje oprogramowania dla tego produktu zostały również zastosowane.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej aktualizacji oprogramowania należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu zastosuj jedną z następujących metod:

  • W menu Tworzenie kliknij Czystego roztworu, a następnie kliknij Budowania rozwiązania.

  • W menu Tworzenie kliknij przycisk Odbuduj rozwiązanie.

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Pliki Instalatora

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×