WPROWADZENIE

Usługa aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 8.1.0 jest teraz dostępny. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w usługi aktualizacji 7. 

Więcej informacji

Pakiet aktualizacji

Numer kompilacji

Usługa aktualizacji 7 dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 8.1.0

8.1.0.0556

Aby ustalić, czy organizacji miał zastosowana niniejsza aktualizacja, sprawdź numer wersji programu Microsoft Dynamics CRM Online. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij temat.

Usługa aktualizacji 7 rozwiązuje następujące problemy: 

Poprawa wydajności

Na następującej liście przedstawiono problemy, których rezolucje poprawę szybkości lub funkcjonalność systemu Dynamics.

  • W tej aktualizacji zostały dokonane aktualizacje przyrostowe wydajności całego systemu.

Nieoczekiwane zachowanie

Następujące szczegóły listyktórego rezolucje rozwiązać problemyAkcje wykonywane w systemie Dynamics, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

  • Istnieją nie poprawki odnoszące się do nieoczekiwanego zachowania w tej aktualizacji.

Funkcja naprawy

Następujące szczegóły listywydaje którego rezolucjenaprawy elementów w systemie Dynamics, które nie działają.

  • Treść wiadomości e-mail jest wyłączona w Chrome w trybie Incognito chrom i Citrix w systemie Windows.

  • ISH - dane w kolumnach Brak podczas wykonywania, szybko znaleźć artykuły z bazy wiedzy.

  • Importuj encji niestandardowej nie powiedzie się z powodu CustomControlDefaultConfig zduplikowane.

  • Punktora został wpisany niepoprawnie podczas pracy w formularzu wiadomości e-mail i wstawianie punktorów.

Komunikaty o błędach, wyjątki i błędy 

Następujące szczegóły listyktórego rezolucje rozwiązać problemyAkcje, które powodować błędy, nieobsługiwanych wyjątków lub awarie systemu lub komponentu.

  • Nie istnieją żadne poprawki dotyczące komunikatów o błędach, wyjątki lub niepowodzenia w tej aktualizacji.

Powrót do listy wersji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×