Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Korzystasz z serwera witryny microsoft System Center Configuration Manager 2007.

  • Na serwerze witryny znajdują się następujące podklucze rejestru:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Components\SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER\Multisite Component Servers

    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Components\SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER\Component Servers

  • Podklucz rejestru Multisite Component Servers ma więcej bezpośrednich podkluczów podrzędnych niż podklucz rejestru Serwery składników.

  • Próbujesz zainstalować dodatek Service Pack 1 dla Configuration Manager 2007. Możesz też spróbować ponownie zainstalować określony składnik Configuration Manager 2007 po nieudanej próbie instalacji.

W tym scenariuszu usługa SMS_Site_Component_Manager nieoczekiwanie zatrzymuje się podczas procesu instalacji.

Ponadto na serwerze witryny są rejestrowane następujące zdarzenia.

Event ID 7034
Log: System 
Type: Error 
Event source: Service Control Manager 
Event category: None 
Event ID: 7034 
Date: Date 
Time: Time 
User: N/A 
Computer: ComputerName 
Description: The SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).
Event ID 1000
Log: Application 
Event source: Application Error 
Event category: None 
Event ID: 1000 
Date: Date 
Time: Time 
User: N/A 
Description: 
Faulting application sitecomp.exe, version 4.0.6221.1000, faulting module kernel32.dll, version 5.2.3790.4062, fault address 0x00022366.


Uwaga Ten problem może również wystąpić po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 Configuration Manager 2007. Ten problem najprawdopodobniej występuje w następującej konfiguracji:

  • Wszystkie składniki Configuration Manager 2007 z wyjątkiem bazy danych Configuration Manager są instalowane na serwerze witryny.

  • Baza danych Configuration Manager jest hostowana w klastrowanym wystąpieniu Microsoft SQL Server.

Rozwiązanie

Informacje o dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla programu Microsoft System Center Configuration Manager 2007 dostępny w tej witrynie internetowej firmy Microsoft: http://www.microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Aby poznać listę problemów rozwiązanych w tym dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w bazie wiedzy Microsoft Knowledgebase:

971348 Lista poprawek i aktualizacji zawartych w dodatku Service Pack 2 dla System Center Configuration Manager 2007

Informacje dotyczące poprawek

Obsługiwana poprawka jest dostępna od firmy Microsoft. Jednak ta poprawka ma na celu naprawienie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko do systemów, w których występuje ten konkretny problem. Ta poprawka może wymagać dodatkowych testów. Dlatego jeśli ten problem cię nie dotyczy poważnie, zalecamy zaczekanie na kolejną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, u góry tego artykułu z bazy wiedzy znajduje się sekcja "Dostępne do pobrania poprawki". Jeśli ta sekcja nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jest wymagane jakiekolwiek rozwiązywanie problemów, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do danej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W formularzu "Dostępne do pobrania poprawki" są wyświetlane języki, dla których jest dostępna poprawka. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 System Center Configuration Manager 2007.

Wymaganie ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Angielska wersja tej poprawki zawiera atrybuty plików (lub nowsze atrybuty plików) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panel sterowania.

System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Sitecomp.exe

4.0.6221.1101

504,248

30-lis-2008

18:00

x86

System Center Configuration Manager 2007 z dodatkiem Service Pack 1 w wersji x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Sitecomp.exe

4.0.6221.1101

504,248

30-lis-2008

18:00

x86

Uwaga Sygnatura daty w ustalonej wersji pliku Sitecomp.exe jest ustawiona na kilka miesięcy później niż rzeczywista data wydania poprawki. Ma to zapobiec potencjalnym konfliktom z międzynarodowymi wersjami dodatku Service Pack 1 Configuration Manager 2007, które mogą zostać wydane w przyszłości.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×