WPROWADZENIE

Usługa aktualizacji 18 dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 8.2.2 jest teraz dostępny. W tym artykule opisano poprawki i aktualizacje, które są zawarte w 18 aktualizacji usługi.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Pakiet aktualizacji

 

Numer kompilacji

Aktualizacja z 18 dla programu Microsoft Dynamics CRM Online 8.2.2

8.2.2.2160

Aby ustalić, czy organizacji miał zastosowana niniejsza aktualizacja, sprawdź numer wersji programu Microsoft Dynamics CRM Online. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie kliknij temat.

18 usługi aktualizacji rozwiązuje następujące problemy:

Poprawa wydajności

Na następującej liście przedstawiono problemy, których rezolucje poprawę szybkości lub funkcjonalność systemu Dynamics.

 • Użytkownicy z bardziej 2100 zespołów dostępu nie można zalogować się do programu CRM

 • Obsługi zdarzenia onload formularza Wyświetl tylko jeden wiersz, zmuszając użytkownika do przewijania, jeśli jest dodatkowa zawartość

Nieoczekiwane zachowanie

Następujące szczegóły listyktórego rezolucje rozwiązać problemyAkcje wykonywane w systemie Dynamics, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • Niepoprawny tryb oszczędzania ma miejsce podczas wysyłania akcji na działanie dotyczące wiadomości E-mail

 • Wklej wartości tylko do odczytu, dwa razy, gdy kopiowane za pomocą dwukrotnego kliknięcia w Chrome

 • Gdy ResetForCreate jest ustawiona na "0", rekordy nie poprawnie synchronizowane przyrostowo

 • Zduplikowane kontakty (nieaktywny) są dodawane do pól DW i wiadomość e-mail na adres

 • Wprowadzenie znaku tabulacji Nieprzypisana wartość jest obecny w polu dla dwóch ustaw opcję z listy Format

Funkcja naprawy

Następujące szczegóły listywydaje którego rezolucjenaprawy elementów w systemie Dynamics, które nie działają.

 • Wyszukiwanie nie działa na szybkie tworzenie pól formularza

 • Użytkownik nie będzie mógł opublikować dostosowania po wybraniu obszary mapy witryny mają być wyświetlane dla jednostki

 • Formularze nie czynią pól wyboru w aplikacji sieci web z niestandardowych formantów włączone dla urządzeń przenośnych

 • Importowanie rozwiązania zawierające bibliotek JavaScript nie powiedzie się.

Komunikaty o błędach, wyjątki i błędy 

Następujące szczegóły listyktórego rezolucje rozwiązać problemyAkcje, które powodować błędy, nieobsługiwanych wyjątków lub awarie systemu lub komponentu.

 • Po wysłaniu wiadomości e-mail bez zapisywania pojawia się błąd "Odmowa dostępu"

 • Użytkownik otrzymuje kilka błędów podczas wybierania opcji odszukaj więcej rekordów z pola produkt na produkt objęty szansą sprzedaży

 • Wyskakujące okienka błąd wyjątku nie są wyświetlane z SSS

 • Błąd wystąpi podczas zapisywania wiadomości e-mail, który został otwarty przez podmiot oferty

Powrót do listy wersji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×