Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Po podłączeniu do komputera z systemem Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 za pośrednictwem sesji usług terminalowych, komputer klienta usług terminalowych może upewnij się sygnał dźwiękowy dźwięku po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Na przykład ten problem występuje, gdy Uruchom Notatnik na komputerze klienckim usług terminalowych, wpisać kilka znaków, a następnie zamknij program Notatnik bez zapisywania zmian. Okno komunikatu zostanie wyświetlony monit o zapisanie wprowadzonych zmian. Otwiera okno komunikatu z sygnał dźwiękowy.

Uwaga Te symptomy występują po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 na serwerze terminali.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ funkcja MessageBeep jest przekierowywany do komputera klienta usług terminalowych. Jeśli komputer klienta usług terminalowych nie obsługuje audio, sygnał dźwiękowy zostanie odtworzony przez głośnik systemowy.

Rozwiązanie

Informacje dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows Server 2003, wersje x86

  Date     Time  Version      Size  File name
--------------------------------------------------------------
11-Jun-2005 03:02 5.2.3790.346 988,672 Kernel32.dll
11-Jun-2005 03:02 5.2.3790.346 222,208 Termsrv.dll
11-Jun-2005 03:02 5.2.3790.346 52,224 Winsta.dll
25-Feb-2005 03:51 6.1.22.4 371,936 Updspapi.dll

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, wersje x86

  Date     Time  Version      Size  File name 
--------------------------------------------------------------------
30-Jun-2005 02:35 5.2.3790.360 988,672 Kernel32.dll
30-Jun-2005 02:35 5.2.3790.360 222,208 Termsrv.dll
30-Jun-2005 02:35 5.2.3790.360 52,224 Winsta.dll
05-Mar-2005 01:30 6.1.22.4 371,936 Updspapi.dll
30-Jun-2005 03:06 5.2.3790.2477 245,248 Termsrv.dll
30-Jun-2005 00:58 5.2.3790.2477 32,256 Arpidfix.exe

Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium

  Date     Time  Version      Size  File name    Platform
--------------------------------------------------------------------
10-Jun-2005 14:29 5.2.3790.346 1,851,392 Kernel32.dll IA-64
10-Jun-2005 14:29 5.2.3790.346 621,568 Termsrv.dll IA-64
10-Jun-2005 14:29 5.2.3790.346 141,824 Winsta.dll IA-64
10-Jun-2005 14:32 5.2.3790.346 934,912 Wkernel32.dll x86
10-Jun-2005 14:32 5.2.3790.346 52,224 Wwinsta.dll x86
24-Feb-2005 15:22 6.1.22.4 639,712 Updspapi.dll IA-64

Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, wersje dla komputerów z procesorami Itanium

  Date     Time  Version      Size  File name     Platform
-----------------------------------------------------------------------
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360 1,851,392 Kernel32.dll IA-64
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360 621,568 Termsrv.dll IA-64
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360 141,824 Winsta.dll IA-64
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360 934,912 Wkernel32.dll x86
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.360 52,224 Wwinsta.dll x86
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477 696,320 Termsrv.dll IA-64
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477 74,752 Arpidfix.exe IA-64
29-Jun-2005 15:02 6.1.22.4 639,712 Updspapi.dll IA-64

Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64Date Time Version Size File name
--------------------------------------------------------------
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477 363,008 Termsrv.dll
29-Jun-2005 15:02 5.2.3790.2477 43,008 Arpidfix.exe
29-Jun-2005 15:02 6.1.22.4 462,560 Updspapi.dll

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.

Więcej informacji

Ważne Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Po zastosowaniu tej poprawki można użyć rejestru, aby włączyć przekierowywanie funkcję MessageBeep . Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij OK.

 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

 4. Wpisz DisableBeep, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy DisableBeep, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Funkcję MessageBeep można wyłączyć, zmieniając wartość na 1.

 7. Zamknij Edytor rejestru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×