Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Właściwość EwsEnabled nie jest ustawiona zarówno na poziomie organizacji, jak i na poziomie skrzynki pocztowej w 2013 Microsoft Exchange Server.

 • Uruchom jeden z następujących poleceń, aby wyłączyć program Microsoft Outlook for Mac dostępu do serwera programu Exchange:

  • Set-OrganizationConfig-EwsAllowMacOutlook False

  • Zestaw CASMailbox — identity < skrzynki pocztowej użytkownika >-EwsAllowMacOutlook False

W tej sytuacji program Outlook dla użytkowników komputerów Macintosh nadal mają dostęp do serwera Exchange.

Przyczyna

Jeśli właściwość EwsEnabled nie jest ustawiona na poziomie skrzynki pocztowej i organizacji, ma domyślną wartość NULL. W związku z tym serwer Exchange zakłada, użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do serwera, a nie będzie sprawdzać inne ustawienia, takie jak właściwości ewsallowmacoutlook .

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki, aby ustawić właściwości EwsEnabled i EwsAllowMacOutlook :

 1. Otwórz program Exchange Management Shell.

 2. Uruchom następujące polecenia, aby ustawić właściwość EwsEnabled na "True" lub "Fałsz", odpowiednie dla danej organizacji:Set-OrganizationConfig -EwsEnabled $True (or $False)

 3. Aby zmienić wartość dla każdego użytkownika, który ma inne wymagania, należy użyć polecenia cmdlet następujące:Set-CASMailbox < Alias > -EwsEnabled $False (or $True)

 4. Użyj jednej z następujących poleceń cmdlet odpowiednio ustawić właściwości EwsAllowMacOutlook :

  Dla skrzynki pocztowej użytkownikaSet-CASMailbox < Alias > -EwsAllowMacOutlook $False (or $True) Dla organizacjiSet-OrganizationConfig -EwsAllowMacOutlook $False (or $True)

Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia cmdlet Set-OrganizationConfig zobacz Set-OrganizationConfig.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×