Ważne: w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru upewnij się, że zawarto kopię zapasową, i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Podsumowanie

Aby dodać, usunąć lub zmienić program na komputerze z systemem Windows 2000, użyj narzędzia Dodaj/Usuń programy w panelu sterowania. Niekiedy program może nie zostać całkowicie odinstalowany, a odwołanie do programu może pozostać w oknie dialogowym Aktualnie zainstalowane programy . Zmiana lub usunięcie programu może spowodować powstanie wielu wiadomości dotyczących plików, których nie można zlokalizować, ale są potrzebne do ukończenia zmiany lub odinstalowania. W tym artykule opisano sposób usuwania tych nieprawidłowych wpisów z poziomu narzędzia Dodaj/Usuń programy.

Więcej informacji

Ostrzeżenie: nieprawidłowe użycie Edytora rejestru może spowodować poważne problemy, które mogą wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możesz rozwiązać problemy powodujące niepoprawne korzystanie z edytora rejestru. Korzystanie z edytora rejestru na własną odpowiedzialność.Poniższe kroki powoduje usunięcie tylko wpisów rejestru związanych z programem wyświetlanym w narzędziu Dodaj/Usuń programy. Aby całkowicie odinstalować program, który nie został całkowicie usunięty, klikając przycisk Zmień/Usuń w narzędziu Dodaj/Usuń programy, należy oczyścić również strukturę katalogów fizycznych na dysku i w rejestrze. Po wykonaniu każdego z tych zadań należy zachować wyjątkową ostrożność. Aby usunąć odwołanie do programu widoczne w narzędziu Dodaj/Usuń programy:

  1. Uruchom Edytor rejestru (regedit. exe).

  2. Znajdź następujący klucz:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

  3. Zlokalizuj klucz do usunięcia, lokalizując nazwę klucza utworzoną przez program. Jeśli nazwa klucza nie jest widoczna, przejrzyj poszczególne klucze i zanotuj wartość parametru DisplayName. Jest to widoczny ciąg w narzędziu Dodaj/Usuń programy.

  4. Aby utworzyć kopię zapasową, użyj menu Rejestr , a następnie wyeksportuj wybrany klucz rejestru. Plik reg można przechowywać w bezpiecznej lokalizacji na wypadek, gdyby trzeba było go zaimportować w późniejszym terminie.

  5. Usuwanie zaznaczonego klucza rejestru i jego wartości. Nie usuwaj całego klucza dezinstalacji.

  6. Zamknij Edytor rejestru.

  7. Upewnij się, że odwołanie w narzędziu Dodaj/Usuń programy nie jest już widoczne.

Jeśli trzeba oczyścić dysk i wpisy rejestru, może być konieczne skontaktowanie się z producentem programu, który ma zostać usunięty. Powyższa procedura nie powoduje usunięcia wszystkich plików i wpisów rejestru używanych w programie, które usuwa tylko odwołanie w narzędziu Dodaj/Usuń programy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×