Ważna uwaga: Użytkownicy, którzy zainstalowali skojarzonych z tym KB mogą wystąpić problemy podczas logowania do programu Visual Studio, po uaktualnieniu systemu do wersji RTM. Aby rozwiązać problemy, które są spowodowane przez tę poprawkę w wersji RTM, najpierw odinstalowanie poprawki wyszukiwania w Start menu "Programy i funkcje", a następnie kliknij przycisk "Wyświetl zainstalowane aktualizacje". Wybierz aktualizację dla KB3061894, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj. Po zakończeniu dezinstalacji kliknij przycisk "Odinstaluj Program" Aby powrócić do listy zainstalowanych programów. Znajdowanie programu Visual Studio, a następnie kliknij przycisk Zmień. Po wyświetleniu okna dialogowego Instalator programu Visual Studio kliknij Napraw , aby zapewnić Visual Studio ponownie stosuje się pliki RTM.

Objawy


Microsoft Visual Studio 2015 Release Candidate (RC) wielokrotnie wyświetli monit o wpisanie poświadczeń użytkownika podczas logowania do programu lub podczas korzystania z różnych funkcji w programie Visual Studio. Może to nastąpić niezwłocznie po pomyślnie należy wprowadzić poprawne poświadczenia dla konta Microsoft lub dla konta służbowego. Ten problem może również wystąpić sporadycznie, podczas korzystania z różnych funkcji w programie Visual Studio.

Przyczyna

Ten problem ma dwa oddzielne przyczyn.

Przyczyny 1

W wersji 2.11 z Azure Active Directory uwierzytelnianie biblioteki (ADAL) nie jest ustawienie wewnętrznego flaga IsMultipleResourceRefreshToken poprawnie dla tokeny, które są skojarzone z kontem Microsoft.

Przyczyny 2

Liczba sesji programu Internet Explorer może zmniejszyć do zera (0) podczas procesu nabywania tokeny, które są wymagane do dostępu do zasobów w programie Visual Studio.

Rozwiązanie

Pobieranie informacji


Pobieranie poprawki został usunięty ze względu na problemy, które było przyczyną z użytkowników dokonujących uaktualnienia do wersji RTM programu Visual Studio. Firma Microsoft zaleca użytkownikom uaktualnienie do najnowszej wersji programu Visual Studio, w którym uwzględniono tę poprawkę.

Pobierz najnowszą wersję programu Visual Studio.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy uruchomić wystąpienie programu Internet Explorer podczas korzystania z programu Visual Studio. Może to zapobiec występowaniu tego problemu. Jednak ta metoda obejścia problemu nie rozwiąże wszystkich powtarzane monity.

Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aby zainstalować tę poprawkę, musi mieć Visual Studio 2015 RC zainstalowany.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić program Visual Studio 2015 RC.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×