Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dotyczy

Obiekt Form

Obiekt Report

Zwraca lub ustawia wartość typu Boolean (Wartość logiczna), wskazującą, czy okno formularza i okno raportu po otwarciu będą automatycznie dopasowywane do wyświetlania całych rekordów. Właściwość do odczytu i zapisu.

wyrażenie.AutoResize (Autowymiarowanie)

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie zwracające jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Ustawienie

Właściwość AutoResize (Autowymiarowanie) może przybierać następujące ustawienia.

Ustawienie

Visual Basic

Opis

Tak

True (Prawda)

(Ustawienie domyślne) Rozmiar okna formularza lub raportu jest automatycznie dopasowywany do wyświetlania całych rekordów.

Nie

False (Fałsz)

Okno formularza lub raportu po otwarciu ma takie rozmiary, jakie zostały ostatnio zapisane. Aby zapisać rozmiary okna, otwórz formularz, ustaw rozmiary okna i zapisz formularz lub raport, klikając polecenie Zapisz w menu Plik, a następnie zamknij formularz lub raport. Przy następnym otwarciu tego formularza lub raportu zostaną użyte zapisane rozmiary okna.


Tę właściwość można ustawić, wykorzystując arkusz właściwości formularza, makro lub kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Spostrzeżenia

Rozmiary okna formularza są zmieniane tylko wtedy, gdy do jego otwarcia zostanie użyty widok formularza. Jeśli do otwarcia formularza zostanie najpierw użyty widok projektu lub widok arkusza danych, a następnie przejdziesz do widoku formularza, rozmiar okna formularza nie ulegnie zmianie.

Jeśli w widoku projektu zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany w formularzu, którego właściwość AutoResize (Autowymiarowanie) jest ustawiona na wartość Nie, a właściwość AutoCenter (Autośrodkowanie) jest ustawiona na Tak, przed zapisaniem tego formularza należy przełączyć na widok formularza. W przeciwnym razie przy następnym otwieraniu formularza program Microsoft Office Access 2007 obetnie prawą i dolną krawędź formularza.

Jeśli właściwość AutoCenter (Autośrodkowanie) ma wartość Nie, lewy górny róg otwieranego okna formularza jest ustawiany w miejscu, w którym znajdował się w chwili zamykania tego okna.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×