Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Dotyczy

Obiekt Reference

Właściwość GUID obiektu Reference zwraca identyfikator GUID, który identyfikuje element biblioteka typów w Rejestrze systemu Windows. Właściwość tylko do odczytu typu String (Ciąg).

wyrażenie.GUID

wyrażenie Argument wymagany. Wyrażenie zwracające jeden z obiektów na liście Dotyczy.

Spostrzeżenia

Właściwość GUID jest dostępna tylko przy użyciu kodu języka Visual Basic for Applications (VBA).

Z każdą biblioteką typów jest powiązany identyfikator GUID, który jest przechowywany w rejestrze. Podczas ustawiania odwołania do biblioteki typów program Access identyfikuje bibliotekę typów przy użyciu identyfikatora GUID biblioteki typów.

Metoda AddFromGUID pozwala utworzyć obiekt Reference na podstawie identyfikatora GUID biblioteki typów.

Przykład

Poniżej przedstawiono przykład wyświetlania wartości właściwości FullPath (PełnaŚcieżka), GUID, IsBroken (Uszkodzone), Major (Główny) i Minor (Pomocniczy) dla każdego obiektu Reference z kolekcji References:

Sub ReferenceProperties()
  Dim ref As Reference
  ' Enumerate through References collection.
  For Each ref In References
    ' Check IsBroken property.
    If ref.IsBroken = False Then
      Debug.Print "Name: ", ref.Name
      Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
      Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
        "." & ref.Minor
    Else
      Debug.Print "GUIDs of broken references:"
      Debug.Print ref.GUID
    EndIf
  Next ref
End Sub

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×