Symptomy

Podczas tworzenia hiperlinku do innego pliku nazwa pliku, która jest wyświetlana w tekście hiperlinku, może być inna niż rzeczywista nazwa pliku. Na przykład hiperlink do pliku z następującą nazwą pliku:

C:\My Documents\Book#One.xlsmoże wyglądać następująco:

C:\My Documents\Book - One.xlsPonadto podczas próby kliknięcia hiperłącza może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można otworzyć określonego pliku.

Przyczyna

Te problemy mogą wystąpić, gdy nazwa pliku, do którego tworzysz hiperlink, zawiera znak krzyżyka (#).Uwaga: znak krzyżyka jest prawidłowym znakiem używanym w nazwie pliku, ale nie jest akceptowany w hiperłączach w dokumentach pakietu Office.

Obejście

Aby obejść ten problem, Skorzystaj z jednej z poniższych metod.

Metoda 1

Zmień nazwę pliku na nazwę, która nie zawiera symbolu krzyżyka, a następnie zmodyfikuj lub ponownie utwórz hiperlink. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania nazwy pliku w systemie Windows, zajrzyj do dokumentacji wydrukowanej w systemie Windows lub Help.To edytuj hiperlink, wykonując następujące czynności:w przypadku pakietu office 2003 i starszych wersji pakietu Office:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą hiperlink problemu. W wyświetlonym menu skrótów wskaż polecenie hiperlink, a następnie kliknij polecenie Edytuj hiperlink.

 2. W polu wpisz nazwę pliku lub strony sieci Web wpisz nazwę pliku, do którego tworzysz link. Jeśli nie znasz nazwy pliku, kliknij pozycję plik i przejdź do pliku. Kliknij przycisk OK.

W przypadku programów pakietu Office 2007 i pakietu Office 2010:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę zawierającą hiperlink problemu, a następnie wskaż polecenie Edytuj hiperlink.

 2. W polu adres wpisz nazwę pliku, do którego chcesz utworzyć łącze. Jeśli nie znasz nazwy pliku, użyj narzędzi wyszukiwania w wierszu Szukaj w... , aby zlokalizować plik. Wybierz plik, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2

Użyj polecenia Wklej jako hiperłącze :dla pakietu Office 2003 i wcześniejszych wersji:

 1. Otwórz dokument, do którego próbujesz utworzyć łącze (która zawiera znak #).

 2. Skopiuj komórkę, do której chcesz utworzyć link.

 3. W dokumencie w menu Edycja kliknij polecenie Wklej jako hiperlink.

W przypadku programów pakietu Office 2007 i pakietu Office 2010:

 1. Otwórz dokument, do którego próbujesz utworzyć link. Jest to dokument zawierający znak # w nazwie.

 2. Skopiuj komórkę, do której chcesz utworzyć link.

 3. W dokumencie kliknij komórkę, w której ma się pojawić hiperlink.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę pod przyciskiem Wklej w grupie schowek , a następnie kliknij polecenie Wklej jako hiperlink.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×