Objawy

W programie Microsoft Office Word 2007 podczas próby utworzenia nowego dokumentu z szablonu, który znajduje się w udziale sieciowym może wystąpić niska wydajność. Na przykład użytkownik może experiece, jeden z następujących symptomów:

 • Jeżeli program Word 2007 łączy się z udziału sieciowego przy użyciu łącza sieci (rozległej WAN) rozległej, trwa cztery minuty załadować szablon.

 • Jeśli udział sieciowy nie istnieje, upłynie limit czasu po 30 do 60 sekund.

Dodatkowo Jeśli chcesz anulować proces ładowania szablonu podczas niska wydajność, należy nacisnąć klawisz ESC.

Rozwiązanie

Ważne Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows

Aby określić limit czasu ładowania szablonów, zainstalować tego pakietu poprawek programu Word 2007 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Następnie ustaw wartość wpisu rejestru Usetime outForAttachedTemplateLoad. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Zainstaluj pakiet poprawek programu Word 2007 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  Opis pakietu poprawek programu Word 2007 (Mso.msp, Word.msp): 30 kwietnia 2009 r.

 2. Ustaw wartość dla wpisu rejestru Usetime outForAttachedTemplateLoad określić limit czasu dla załadowanie szablonu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom Edytor Rejestru.

   • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start the Start button , w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz regedit , a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    User Account Control Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

   • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz , a następnie kliknij OK.

  2. Zlokalizuj i zaznacz następujący podklucz rejestru:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

  3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  4. Wpisz UseTimeoutForAttachedTemplateLoad, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy UseTimeoutForAttachedTemplateLoad, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  6. W polu Dane wartości wpisz limit czasu na załadowanie szablonu, a następnie kliknij przycisk OK.

   Na przykład jeżeli chcesz ustawić limit czasu ładowania szablonu na 3 sekundy, wpisz 3000 w polu Dane wartości jako dziesiętne. Poniższa tabela pokazuje dziesiętnej i szesnastkowej wartości dla tego klucza.

  7. W menu plik kliknij polecenie Zakończ , aby zamknąć Edytor rejestru.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×