W usłudze Microsoft Dynamics SL Wystąpił błąd Bulletproof, 20007 w usłudze spedytorzy (40.110.00).

Symptomy

Uwzględnij następujący scenariusz w ramach zarządzania zamówieniami w systemie Microsoft Dynamics SL. Można otworzyć okno spedytorzy (40.110.00) i wprowadzić dwa wiersze szczegółów. Następnie użyj klawisza Strzałka w górę, aby przejść z drugiego wiersza szczegółów do pierwszego wiersza szczegółów. W tym scenariuszu jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Program Bulletproof błąd 20007 "bieżący wiersz siatki 1 nie jest zgodny z bieżącym wierszem tablicy (2).

Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Microsoft Dynamics SL

Obsługiwana poprawka jest teraz dostępna w firmie Microsoft. Ta poprawka jest jednak przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w przypadku systemów, w których występuje ten konkretny problem. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli nie jest poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekanie na następny dodatek Microsoft Dynamics SL Service Pack zawierający tę poprawkę, jak określono w sekcji "status" w tym artykule. Aby rozwiązać ten problem, kliknij łącze "Wyświetl i zażądaj pobrania poprawki" u góry tego artykułu, aby uzyskać poprawkę. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub konieczne jest rozwiązanie problemu, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej konkretnej poprawki. Aby utworzyć osobne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania. Microsoft Dynamics SL 2011 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

Zmienione pliki

Date

Wersja pliku

0425000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

0460000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

1225000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4010000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4011000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4011500.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4011700.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4017000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4040000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4060000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4060001.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4061000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4061001.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4069002.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

SD64100.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

SD64200.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

SD65100.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

SN64100.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

SN64200.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

SN65100.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

0801000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

0860010.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

0876010.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

2101000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

2120000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4440100.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4440500.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

4440700.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

6040000.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

5040200.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

5040500.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

BICNP00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

BIINV00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

BUBRM00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

BUINQ00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

CNCON00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

CNSTE00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

CNSUB00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

IQPAS00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

PAPND00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

PAPRJ00.exe

15-Mar-2012

8.01.30315.00

Bug23970OM.sql

01-Dec-2011

Microsoft Dynamics SL 2011

Zmienione pliki

Date

Wersja pliku

5040200.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

5040500.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

DMGDataAccess.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

DMGDataServer.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

DMGOrderTotals.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

DMGPOReceiptBO.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

DMGPurchOrderBO.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

DMGSalesOrderBO.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

FMGCustomerBO.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

Microsoft.Dynamics.SL.Reporting.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

SOLOMON.KERNEL.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

SOLDB.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

SAFMENUSTRIP.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

SWIMAPI.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

LLI.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

TOOLBARENU.dll

14-May-2012

8.0.30514.02

4440100.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4440500.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4440700.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

1040000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4010000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4011000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4011500.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4011700.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4017000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4040000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4060000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4060001.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4061000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4061001.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

4069002.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

6040000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

6041000.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

ROI.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

ROISRS.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

1265010.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

QQVIE00.exe

14-May-2012

8.0.30514.02

Bug23964APP.sql

19-Mar-2012

Bug23694SYS.sql

19-Mar-2012

Informacje o instalacji

Zainstaluj tę poprawkę, postępując zgodnie z instrukcjami instalacji dołączonymi do pobierania poprawki.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać informacje na temat wymagań wstępnych tej poprawki, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi instalacji uwzględnionymi w ramach pobierania poprawki.

Wymaganie ponownego uruchamiania

Jeśli zostanie wyświetlony monit, ponownie uruchom komputer po zainstalowaniu poprawki.

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".Ten problem został zgłoszony jako problem numer 24224. Ten problem został rozwiązany w dodatku Microsoft Dynamics SL 2011 Feature Pack 1.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×