Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Wprowadzenie

13 lipca 2017 r. sekretarz finansowy skarbu i paymaster generalny w Wielka Brytania ogłosiła, że wprowadzenie podatku cyfrowego (MTD) dla podatku od wartości dodanej Podatek VAT zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r.

Dynamics 365 for Finance and Operations starting from version 10.0.1 supports MTD for Podatek VAT w Zjednoczonym Królestwie.

Pomoc techniczna MTD wymagań DOTYCZĄCYCH PODATKU VAT w wersji Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 poprawki zostały wydane: #4492999, #4493076.

Tthe dokumentacja dotycząca konfigurowania i używania usługi Dynamics 365 for Finance i Operacje mtd na podatek VAT są publikowane na https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Transfer online raportów dotyczących podatku OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) do Urzędu Skarbowego i Celnego Jej Królewskiej Mości (HMRC) wymaga dodatkowych informacji (parametrów zapobiegania oszustwom), które będą w celu jednoznacznej identyfikacji wszystkich wniosków do HMRC. Te informacje muszą być zbierane z urządzeń użytkowników używanych do składania wniosku o podatek VAT w ramach wymogu składania wniosków do HMRC. Więcej informacji na temat tego wymogu można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft dotyczącej nagłówków zapobiegania oszustwom i zapobiegania oszustwom HMRC.

Pierwsza część parametrów zapobiegania oszustwom jest obsługiwane w:

Dynamics 365 for Wersja Finanse i operacje

Numer kompilacji

10.0.1

10.0.51.30002

10.0.2

10.0.80.10022

10.0.3

10.0.107.0

Wersja 7.3 usługi Dynamics 365 for Finance i Operacje należy zainstalować 4504462 KB #.

Wszystkie szczegóły związane z pierwszą częścią parametry ochrony przed oszustwami zostały opisane w 4504462 KB # i dołączone do dokumentacji dotyczącej https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration .

Druga część stanowi dodatkowo zakres parametrów zapobiegania nadużyciom finansowym, jakie identyfikacja i przekazywanie parametrów zapobiegania oszustwom dotyczących "WEB_APP_VIA_SERVER", gdy metoda połączenia "WEB_APP_VIA_SERVER" jest używana do współdziałania z HMRC i obsługiwana począwszy od wersji aplikacji:

Dynamics 365 for Wersja Finanse i operacje

Numer kompilacji

10.0.5

10.0.197.14

Wersja 7.3 usługi Dynamics 365 for Finance i Operacje, na które musi zostać zainstalowany 4513878 KB #4513878.

Wszystkie szczegóły związane z drugą częścią w artykule KB # 4513878 i opisano parametry ochrony przed oszustwami do dokumentacji dotyczącej https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration .

Bieżąca aktualizacja zawiera zmiany zarówno w sekcji Finanse, jak i w aplikacje i operacje oraz konfiguracje raportowania elektronicznego w celu obsługi zgody administratora systemu firmy przesyłającej dane VAT łącznie z parametrami zapobiegania oszustwom w celu dalszego przesyłania danych urządzeń używanych do składania wniosku o podatek VAT w ramach wymogu HMRC. Ta zmiana powoduje wyzwolenie jednorazowej akcji po stronie administratora systemu, która w obu przypadkach: gdy firma korzysta już z mtd do celów związanych z vat- zaczyna używać go po raz pierwszy.

Omówienie

Aby zapobiec oszustwom HMRC wymaga na obowiązkowych podstawach przekazywania dodatkowych informacji (oszustw parametry zapobiegania) pobierane z urządzeń użytkowników używanych do przesyłania podatku VAT Żądania. Parametry zapobiegania oszustwom służą do jednoznacznej identyfikacji wszystkich żądań z interfejsami API PODATKU DLA HMRC. Administrator systemu firmy przesyłającej dane VAT razem z parametrami zapobiegania oszustwom muszą raz wyrazić zgodę na stosowania do współdziałania z interfejsami API VAT HMRC w celu dalszego dane zbierane z urządzeń użytkownika używanych do przesyłania żądania podatku VAT.

Zmiana jest obsługiwany w programie Finanse i operacje począwszy od wersji 10.0.8:

Dynamics 365 for Wersja Finanse i operacje

Numer kompilacji

10.0.8

10.0.314.0

Administrowanie systemem zgoda jest dostępna w następujących wersjach raportów elektronicznych konfiguracje (można zaimportować w celu zastosowania wersji wymienionej w tabela powyżej (tabela Konfiguracje elektroniczne) lub nowsza:

#

Nazwa konfiguracji GER

Typ

Wersja

Model struktury wiadomości elektronicznych

Modelu

27

Mapowanie modelu PODATKU VAT MTD (Zjednoczone Królestwo)

Mapowanie modelu (eksportowanie, importowanie)

27.35

3

Format autoryzacji MTD na podatek VAT (Zjednoczone Królestwo)

Formatowanie (eksportowanie)

27.11

Ważna uwaga!Po zaimportowaniu nowych wersji konfiguracji ER sprawdź, czy następujące konfiguracje są oznaczone jako domyślne do mapowania modeli:

  • Podatku mapowanie modelu deklaracji

  • Mapowanie modelu PODATKU VAT MTD (Zjednoczone Królestwo)

Instrukcje pobierania elektronicznej konfiguracji raportowania z cyklu życia Usługi: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Zgoda administratora systemu

Kiedy Konfiguracje elektroniczne z tabeli Konfiguracje elektroniczne są pomyślnie importowane, administrator systemu musi wykonać następujące kroki w procedurze współdziałania podmiotów prawnych z HMRC (przypuszcza się, że MTD dla konfiguracji funkcji VAT odbywa się):

  1. Otwieranie modułów > podatku > Konfigurowanie> Wiadomości elektroniczne > aplikacji sieci Web wybierz aplikację sieci Web, która będzie służyć do współdziałania z MTD dla interfejsów API podatku VAT i kliknij przycisk "Uzyskaj kod autoryzacji" w akcji Okienku. Ten krok należy wykonać nawet wtedy, gdy wcześniej dokonano autoryzacji aplikacji sieci Web.

  2. Wpisz "write:vat read: vat" in w polu "Zakres" "Parametry raportu elektronicznego" i kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  3. Nowa strona z tekstem "System zgoda administratora" zostanie wyświetlona. Przeczytaj informacje, zaznacz pole wyboru , aby potwierdzić "Wyrażam zgodę na podanie informacji wymienionych powyżej na urządzeniach użytkowników służy do składania wniosku o podatek VAT w ramach wszystkich wniosków o podatek VAT do HMRC." i kliknij przycisk "Zgadzam się".

image.png

4. Nowy rekord "System" otrzymana zgoda administratora" będzie przechowywana w dziennikuakcji powiązanej aplikacji sieci Web:

image.png

5. Kontynuuj proces autoryzacji jest wyjaśnione w dokumentacji, jeśli aplikacja sieci Web nie była wcześniej Autoryzowanych.

6. Jeśli aplikacja sieci Web była uprzednio autoryzowane po stronie HMRC, nie musisz kontynuować autoryzacji i możesz pominąć wszystkie inne kroki autoryzacji.


Kiedy Konfiguracje elektroniczne z powyższej tabeli Konfiguracje elektroniczne są pomyślnie zaimportowane, ale administrator systemu nie wyraził zgody zgodnie z opisem w powyższych krokach odświeżenie tokenu dostępu zostanie zablokowane i nie będzie wniosków o mtd dla interfejsów API vat zostaną zaakceptowane przez HMRC ze względu na stary dostęp zostanie użyty token.

W tym przypadku jeśli na przykład do HMRC zostanie wysłany nowy wniosek o zobowiązanie z tytułu podatku VAT, użytkownik otrzyma "401" i w szczegółach komunikatu zostanie wyświetlony komunikat "Program Access nie można odświeżyć tokenu. Administrator systemu musi wyrazić zgodę na przesyłanie informacje poza usługą Dynamics 365 for Finance and Operations za pośrednictwem przycisk inicjowania "Uzyskaj kod autoryzacji" na stronie aplikacji sieci Web.":

image.png
Informacje dotyczące poprawek

Instrukcje pobierania elektronicznej konfiguracji raportowania z usług cyklu życia: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli korzystasz z planu pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla oprogramowania Microsoft Dynamics i utworzyć nowy wniosek o pomoc techniczną. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics telefonicznie, korzystając z tych linków w przypadku numerów telefonów określonych w danym kraju. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:

Partnerów

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli specjalista pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych stwierdzi, że określona aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do wszelkich dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do określonej aktualizacji.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×