WPROWADZENIE

Niniejsze wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania wszystkich aktualizacji zabezpieczeń z danego cyklu wydawniczego centrum MSRC (Microsoft Security Response Center) są udostępniane jako część nieustającego programu firmy Microsoft, w ramach którego dostarczane są narzędzia do wykrywania i zalecenia dotyczące wdrażania wszystkich aktualizacji.

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą także sposobu korzystania między innymi z następujących narzędzi:

 • Witryna Windows Update

 • Witryna Microsoft Update

 • Narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)

 • Program Windows Server Update Services (WSUS)

 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (Configuration Manager 2007)

 • Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003

 • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool

W tym artykule wyszczególniono oprogramowanie firmy Microsoft, które może nie być obsługiwane przez niektóre z wymienionych na tej liście produktów do wykrywania i wdrażania.

Uwaga Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla programu SMS 2.0 12 kwietnia 2011. 12 kwietnia 2011 firma Microsoft zakończyła też świadczenie pomocy technicznej dla narzędzia SUIT (Security Update Inventory Tool) związanego z programem SMS 2003 (SUIT). Klientom zaleca się uaktualnienie do programu . Klienci, którzy chcą korzystać z programu SMS 2003 z dodatkiem Service Pack 3, mają też opcję używania narzędzia (ITMU).
Więcej informacji

Wykrywanie i wdrażanie

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update i Office for Mac

Windows Update

Witryna Windows Update obsługuje następujące produkty:

 • Windows XP

 • Windows Server 2003

 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

Microsoft Update

Witryna Microsoft Update nie obsługuje następujących produktów:

 • Visual Studio 2002

 • Visual Studio 2003

 • Platforma SDK: GDI+

 • Dowolne produkty dla systemów Macintosh

 • MSN Messenger

 • Windows Live Messenger

Witryna Office for Mac

Witryna sieci Web Office for Mac obsługuje następujące produkty:

 • Microsoft Office 2004 for Mac

 • Microsoft Office X for Mac

 • Microsoft Office 2008 for Mac

 • Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 2.2

Narzędzie MBSA 2.2 nie obsługuje następujących produktów:

 • Visual Studio 2002 lub Visual Studio 2003

 • Platforma SDK: GDI+

 • Dowolne produkty dla systemów Macintosh

 • MSN Messenger lub Windows Live Messenger

Skanowanie w trybie offline i w trybie online

 • Skanowanie w trybie online
  Skanowanie w trybie online jest realizowane, gdy system skanowany za pomocą narzędzia MBSA 2.2 ma łączność z witryną Microsoft Update. Jest to wskazywane w ukończonym raporcie ze skanowania.

 • Skanowanie w trybie offline
  Skanowanie w trybie offline jest realizowane, gdy system skanowany za pomocą narzędzia MBSA 2.2 jest zarządzany przez program WSUS lub działa w bezpiecznym środowisku offline, w którym jest wymuszane używanie w systemie wykazu offline Wsusscn2.cab.

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS)

Aktualizacje zabezpieczeń można wykrywać i wdrażać, korzystając z następującego składnika:

 • Program WSUS 3.0 z dodatkiem SP2

Program WSUS nie obsługuje następujących produktów:

 • Visual Studio 2002

 • Visual Studio 2003

 • Platforma SDK: GDI+

 • Dowolne produkty dla systemów Macintosh

 • MSN Messenger

 • Windows Live Messenger

Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programów SMS 2003 lub Configuration Manager 2007

Aktualizacje zabezpieczeń można wykrywać i wdrażać, korzystając z dowolnego z następujących składników:

 • Program SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack

 • Program SMS 2003 z narzędziem ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates)

 • Program Configuration Manager 2007

Uwagi:

 • Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla programu SMS 2003 zawiera obsługę zarządzania systemami Windows Vista oraz Windows Server 2008 i jest wymagany do zarządzania nimi.

 • Aby wykryć wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, program SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack wymaga narzędzia Extended Security Update Inventory Tool.

 • Program SMS 2003 z narzędziem ITMU i program Configuration Manager 2007 nie obsługują następujących produktów:

  • Visual Studio 2002

  • Visual Studio 2003

  • Platforma SDK: GDI+

  • Dowolne produkty dla systemów Macintosh

  • MSN Messenger

  • Windows Live Messenger

 • Program SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack nie obsługuje następujących produktów:

  • Microsoft Expression Web

  • Microsoft Expression Web 2

  • Microsoft Host Integration Server 2000, 2004 i 2006

  • Report Viewer 2005

  • Report Viewer 2008

  • Windows Media Player 11

  • Microsoft SQL Server 2005

  • SQL Server 2008

  • Visual Studio 2008

  • Microsoft Exchange Server 2007

  • Exchange Server 2010

  • Office System 2007

  • Office 2010

  • Windows Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9

  • Windows Vista

  • Windows 7

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2008 R2

  • Search Server 2008

  • Wszystkie wersje systemu Windows i programu SQL Server dla komputerów z procesorami x64

  • Wszystkie wersje systemu Windows i programu SQL Server dla systemów opartych na procesorach Itanium

 • Program SMS 2003 z pakietem SUS Feature Pack, program SMS 2003 z narzędziem ITMU i program Configuration Manager 2007 nie obsługują żadnych produktów dla komputerów Macintosh.

Tabela akronimów


W celu ułatwienia odczytywania tabeli w sekcji „Podsumowanie wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania” poniżej wyjaśniono znaczenie zastosowanych akronimów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×