Jeśli masz problemy z aplikacja Pogoda, to dobrze trafiłeś.

Aby w pełni wykorzystać możliwości aplikacji MSN Pogoda, wystarczy zrobić kilka prostych rzeczy.

 • Najpierw upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego i znajdujesz się z dala od hotspotów Wi-Fi, upewnij się, że na urządzeniu zezwolono na korzystanie z usługi przesyłu danych w sieci komórkowej.

 • Następnie upewnij się, że zostało przeprowadzone logowanie do Twojego konta Microsoft i że na urządzeniach, na których chcesz współużytkować informacje, używasz tego samego konta Microsoft.

 • Uruchom aplikację i używaj jej na chwilę przed sprawdzeniem, czy kafelek z podglądem na żywo jest aktualizowany. Jeśli pierwszy raz korzystasz z danej aplikacji, może ona pobierać aktualizacje, a niektóre funkcje mogą reagować wolniej, niż tego oczekujesz.

Jeśli pojawia się konkretny komunikat o błędzie, wyślij opinię bezpośrednio z aplikacji, dołączając do niej ten komunikat.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij lub wybierz przycisk Zmień skalę na Celsjusza lub Zmień skalę na Fahrenheita.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Wybierz button w prawym dolnym rogu, wybierz ustawienia, Zmień skalę na Celsjusza lub Zmień skalę na Fahrenheita.

Dla aplikacji systemu Windows:

 1. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij lub wybierz przycisk oznaczony Bieżąca lokalizacja.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Wybierz  button w prawym dolnym rogu wybierz pozycję Ustawienia, a następnie ustaw suwak „Wyświetlanie bieżącej lokalizacji” w pozycji Włączony lub Wyłączony.

Dla aplikacji systemu Windows:

 1. Na ekranie głównym przesuń w dół od góry ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij lub wybierz kafelek w górnej części ekranu z oznaczeniem Miejsca.

 3. Dotknij lub wybierz przycisk +.

 4. Wpisz nazwę lokalizacji.

 5. Dotknij lub wybierz wybraną lokalizację na liście lub dotknij lub wybierz Dodaj. Następnie dotknij lub wybierz lokalizację, która pojawia się na kafelku na tej stronie.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Dotknij przycisk + u dołu ekranu.

 2. Wpisz nazwę lub kod pocztowy nowej lokalizacji i naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij save button, aby zapisać.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Dotknij lub wybierz przycisk „Edytuj”. Wszystkie ulubione lokalizacje będą następnie wyświetlić przycisk X.

 2. Wybierz lub dotknij przycisk X na lokalizacji do usunięcia.

 3. Dotknij lub wybierz przycisk Edytuj, aby zakończyć.

 4. Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 5. Dotknij przycisku Edytuj w sekcji Ulubione.

 6. Naciśnij lokalizację, którą chcesz usunąć.

 7. Naciśnij przycisk Usuń.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Na stronie pogody lokalizacji przesuń palcem w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij lub wybierz Ustaw jako stronę główną.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Dotknij i przytrzymaj dowolną lokalizację.

 2. Następnie można ustawić stronę główną, usunąć lub przypiąć do ekranu startowego.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Na ekranie głównym przesuń palcem z góry w dół lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Na pasku u dołu aplikacji naciśnij lub wybierz opcję Zmień lokalizację główną.

 3. Dotknij lub wybierz lokalizację z listy Ulubione.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Dotknij i przytrzymaj dowolną lokalizację.

 2. Następnie można ustawić stronę główną, usunąć lub przypiąć do ekranu startowego.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Na stronie pogody lokalizacji przesuń palcem w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij na pasku u dołu ekranu lub wybierz opcję Przypnij do przycisku Start.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację, którą chcesz przypiąć.

 2. Naciśnij opcję Przypnij do ekranu startowego.

 1. Przesuń palcem w górę od dołu ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Naciśnij lub wybierz przycisk „Resetuj”.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Naciśnij lub wybierz ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu strony

 2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę lokalizacji.

 3. Dotknij lub wybierz nazwę lokalizacji.

 4. Jeśli lista rozwijana lokacji nie jest wyświetlana, naciśnij klawisz Enter.

 5. Dotknij lub wybierz żądaną lokalizację.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Dotknij + u dołu ekranu.

 2. Wpisz nazwę lub kod pocztowy nowej lokalizacji i naciśnij klawisz enter.

 3. Naciśnij  save button, aby zapisać.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij klawisze Windows + C na klawiaturze lub przesuń myszą do prawego górnego rogu ekranu i przesuń go w dół wzdłuż krawędzi.

 2. Dotknij lub wybierz opcję Udostępnij.

 3. Wybierz aplikację, której chcesz użyć, aby udostępnić informacje o pogodzie.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Na ekranie głównym przesuń w dół od góry ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij lub wybierz przycisk Miejsca, aby wyświetlić listę ulubionych lokalizacji.

 3. Dotknij lub wybierz, a następnie przytrzymaj na lokalizacji.

 4. Przeciągnij i upuść lokalizację na nowym położeniu.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Na ekranie głównym przesuń w dół od góry ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Naciśnij lub kliknij strzałkę w dół obok Map Pogody, aby wyświetlić listę regionów.

 3. Dotknij lub wybierz dowolny region.

Funkcja może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Szybko przesuń do sekcji Mapy, aby wyświetlić mapy dla bieżącej lokalizacji.

 2. Aby zobaczyć mapy innej lokalizacji, należy użyć, aby znaleźć nową lokalizację.

 3. Po załadowaniu nowej lokalizacji przesuń do sekcji map, aby zobaczyć mapy do tej lokalizacji.

 4. Dotknij dowolny kafelek, aby wyświetlić animowaną mapę.

Funkcja może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Na ekranie głównym przesuń w dół od góry ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij lub wybierz mapy pogody.

 3. Dotknij lub wybierz różne typy map dla regionu, którą właśnie przeglądasz.

 4. Dotknij mapę lub porusz myszą, aby ponownie wyświetlić menu z rodzajami map.

Funkcja może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.

W aplikacji Windows Phone dotknij kafelek dowolnej mapy, aby zobaczyć mapę animowaną.

Aplikacja dla systemu Windows:

Dotknij lub wybierz przycisk Odtwórz/Wstrzymaj, aby wyświetlić animacje.

Funkcja może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Dotknij: Rozsuń swoje palce, aby powiększyć, lub uszczypnij ekran, aby pomniejszyć.

 2. Klawiatura: Możesz powiększać lub pomniejszać za pomocą skrótów klawiaturowych.


a. Aby powiększyć jeden poziom, użyj przycisku {+} lub {=} na klawiaturze.

b. Aby zmniejszyć o jeden poziom, użyj przycisku klawiatury {-}.

 1. Mysz: Wybierz symbol +/-na ekranie, aby powiększać i pomniejszać. Lub użyj myszy {kółko w górę}, aby powiększyć lub {kółko w dół} aby pomniejszyć.

Funkcja może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.

Istnieje kilka sposobów, jak można przejść do żądanej lokalizacji.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Dotknij: Przesuń palcem po ekranie.

 2. Klawiatura Użyj klawiszy strzałek

  a. Aby przesunąć w lewo, użyj {klawisza Strzałka w lewo}
  b. Aby przesunąć w prawo, użyj {klawisza Strzałka w prawo}
  c. Aby przesunąć w górę, użyj {Strzałka w górę}
  d. Aby przesunąć w dół, użyj {Strzałka w dół}

 3. Mysz: Kliknij lewym przyciskiem myszy i przeciągnij mapę

  Uwaga: Przesuwanie jest ograniczone do granic regionalnych, ale możesz wybrać region sąsiedni. Sprawdź „Wyświetlanie map pogody z całego świata” na tej stronie.

  Funkcja może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.

Aplikacja dla systemu Windows Phone:

 1. Od strony głównej szybko przesuwaj w prawo, aż zobaczysz podsumowanie dzienne.

 2. Naciśnij kafelek konkretnej daty, aby uzyskać szczegółowe informacje (nienumerowane)

 3. Aby zobaczyć prognozę godzinową, przesuń palcem w prawo dwa razy od strony głównej


UWAGA: Przesuwanie jest ograniczone do granic regionalnych, ale możesz wybrać region sąsiedni. Sprawdź "Wyświetlanie map pogody z całego świata" na tej stronie. Funkcja może nie być dostępna we wszystkich lokalizacjach.

Istnieje kilka sposobów sortowania listy ośrodków narciarskich na świecie.

Aplikacja dla systemu Windows:

 1. Na ekranie głównym przesuń w dół od góry ekranu lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

 2. Dotknij lub wybierz Ośrodki narciarskie.

 3. W górnej części tabeli dotknij lub wybierz jedną z pozycji: Nazwa, Świeży śnieg, Otwarte szlaki lub Otwarte wyciągi narciarskie.

 4. Wybierz nagłówek, aby odwrócić kolejność listy.

Podobnie jak inne lokalizacje w aplikacji Pogoda ośrodek narciarski można ustawić jako główną lokalizację, przypiąć do Ekranu startowego, dodać do listy Ulubionych lub z niej usunąć.

Informacje o ośrodkach narciarskich obejmują mapy tras, bieżące warunki, opinie i 360-stopniowe panoramy.

Uwaga: Funkcje mogą się różnić w zależności od regulacji i ograniczeń rządowych oraz usług przesyłu danych dostępnych w Twojej okolicy.

Funkcje mogą się różnić w zależności od regulacji i ograniczeń rządowych oraz usług przesyłu danych dostępnych w Twojej okolicy.

Jeśli próbowałeś 3 podstawowych kroków w górnej części tego artykułu i nadal masz ten problem, prosimy o przekazanie nam swojej opinii z poziomu aplikacji i podanie najwięcej szczegółów, jak to możliwe.

Jeśli Twoja bieżąca lokalizacja nie jest wykrywana, może to wynikać z faktu, że jesteś w regionie, gdzie wykrywanie lokalizacji jest wyłączone, takim jak Chiny, Makau oraz Tajwan.

Niektóre mniejsze lokalizacje mogą nie posiadać dostępnych danych pogodowych. Jeśli dane pogodowe bieżącej lokalizacji są niedostępne, aplikacja pogody pokaże Ci dane z pobliskich lokalizacji.  Możesz używać tej większej lokalizacji dla prognozy pogody.

Jeśli przypniesz lokalizację do ekranu startowego z poziomu aplikacji, kafelek aktualizuje się tylko na tym konkretnym urządzeniu. Jeśli chciałbyś, aby Twój dynamiczny kafelek Pogoda aktualizował się na Twoich wszystkich urządzeniach, przypnij aplikację do ekranu startowego.

Jeśli próbowałeś 3 podstawowych kroków w górnej części tego artykułu i nadal masz ten problem, prosimy o przekazanie nam swojej opinii z poziomu aplikacji i podanie najwięcej szczegółów, jak to możliwe.

Jeśli próbowałeś 3 podstawowych kroków w górnej części tego artykułu i nadal masz ten problem, prosimy o przekazanie nam swojej opinii z poziomu aplikacji i podanie najwięcej szczegółów, jak to możliwe.

Aby rozwiązać ten problem, usuń jedną z lokalizacji z listy ulubionych:

Naciśnij i przytrzymaj jedną zduplikowaną lokalizację i wybierz Usuń lub wybierz przycisk Edytuj i wybierz lokalizację, którą chcesz usunąć.

Wyślij pomysły dotyczące ulepszeń aplikacji

Chętnie poznamy Twoją opinię! Wyślij swoje pomysły, komentarze i inne opinie bezpośrednio z aplikacji.

Jeżeli korzystasz z systemu Windows: Na stronie głównej aplikacji przewiń do końca w prawo, aż zobaczysz sekcję Następne kroki. Dotknij lub wybierz Prześlij opinię.

Jeżeli korzystasz z systemu Windows Phone: Naciśnij przycisk button, a następnie naciśnij pozycję Wyślij opinię.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×