Wyszukiwanie według Furigana w książce adresowej programu Outlook nie powiedzie się w środowisku Exchange Server 2013

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz

Objawy

W środowisku Exchange Server 2013 nie powiedzie się wyszukiwanie według Furigana (nazwa wyświetlana (fonetycznie)) w książce adresowej programu Microsoft Outlook. Ten problem występuje w trybie online. Jednak, gdy klient używa trybu buforowanego i listę dodatkowych adresów dostosowane, problem występuje również w dodatkowy adres listy.

Uwaga Gdy masz listę dodatkowych adresów, należy dodać klucz rejestru, wykonując kroki opisane w sekcji "Informacje dotyczące rejestru" po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować dla programu Exchange Server 2013.

Informacje dotyczące rejestru

Important
Kroki opisane w tej sekcji należy wykonać dokładnie. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, w przypadku wystąpienia problemów.

  1. Uruchom Edytor rejestru

  2. Zlokalizuj i zaznacz następujący podklucz rejestru:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeAB

  3. Utwórz klucz parametrów , jeśli jeszcze nie istnieje w obszarze MSExchangeAB.

  4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  5. Wpisz EnablePhoneticSort, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  6. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy EnablePhoneticSort, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  7. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  8. Zamknij Edytor rejestru.

Uwaga Po wartość rejestru jest tworzona poprawnie, należy ponownie uruchomić usługę dostępu klienta programu Microsoft Exchange RPC, aby włączyć ustawienie. I należy wykonać czynności przedstawione na wszystkich serwerach skrzynki pocztowej.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Więcej informacji na temat stosowanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×